De Uppstigna Mästarna via Jahn J Kassl, 26 juni, 2018

Slöjorna lyfter!

Rättvisa kommer till dem som upplever orättvisa; och det som varit dolt för mänsklighetens ögon, kommer nu fram i ljuset.

Vi är De Uppstigna Mästarna

Dag för dag, blir möjligheterna att upprätthålla lögnerna färre och bedrägerierna förlorar sin magi. Slöja efter slöja lyfts, och de faktiska orsakerna till tusentals år av slaveri på denna planet avslöjas för mänskligheten.

Det är tid för sanning och sanningsenlighet, vilket betyder att sanningen kommer ut på alla nivåer och endast de som lever ett sanningsenligt liv kommer att forma mänsklighetens framtid.

Slutet på lögnerna förebådar en ny era och mänskligheten gör sig redo för ett nytt sätt att leva tillsammans.

För individen är det viktigt att göra sina läxor och utföra vad som behöver utföras, eget ansvar för varje människa.

Varje individ är nu bemyndigad att träna sitt medvetande tills dess att rädslor -vilka förhindrar oss att se vår sanna natur -är utsläckta eller släppta.

Var snälla och tänk på detta: under tidigare årtionden var lögnerna allestädes närvarande. På alla nivåer av människans samexistens har det varit bedrägerier och vridning av, eller förnekande av sanningen.

Följaktligen kunde endast väldigt få människor upprätthålla en sann relation med sig själva. Medvetenheten var blockerad och sanningsenligheten kunde knappast existera. Att leverera sanning i en värld full av lögner var något som endast några få av er var kapabla till, så sanningsenlighetens flamma slocknade i de flestas hjärtan.

Den Sanningsenliga flamman

Idag är denna flamma återupplivad och mänskliga hjärtan har fångats av en ny anda. Detta är förnyelsens anda och mänsklighetens längtan efter inre rening blir starkare och starkare. Alltfler människor vill lämna det fängelse de befunnit sig i, på grund av sina rädslor -och de tar de nödvändiga stegen för att bli medvetna.

Ovetandets slöjor lyfter nu och människor tar fram sitt mod och ser in i spegeln och känner igen sig själva. Färre människor skyr undan sina olösta problem och alltfler försöker anpassa sig till de nya förhållandena.

Slutet för lögnerna

Tidsåldern för lögnernas slut har sannerligen börjat. Vi ber alla människor som följer detta meddelande att stärka ansträngningarna för att bringa ljus till era liv och hjärtan.

Gräv djupt, tills ni kan vara säkra på att ha fört fram allting i ljuset, tills ni har uppnått klarhet kring vad den Gamla Världen var, vem du är och vart du är på väg nu.

Den Gamla Världen bestod av rädslor. Det nya världen är rotad i oräddhet och baserad på kärlek. En fullständigt medveten människoras tar form.

Ett paradigmskifte sker som inte kunde vara mer fantastiskt; och så sker, att i dessa dagar behöver allting anslutas till detta skifte, -eller så kommer det att försvinna för att aldrig återvända till denna jord.

De energiska förutsättningarna för denna stora transformation är nu uppfyllda, -och förstå att denna tid av behagfullhet gör allting möjligt.

Baserat på detta faktum, fortsätt snabbt från klarhet till klarhet, tills ljuset kan upplösa den sista dimman.

Denna tid bygger broar av upplysning för alla människor. Välsignar de som korsar dem och som kan ta emot frihetens gåva.

Vi är De Uppstigna Mästarna

Översättning: Emelie S

You may also like...