Meddelande från Babaji via Jahn J Kassl, 27 september, 2023

Meddelande från Babaji.
Jahn J Kassl 2023-09-27

Kunskap om Gud i vardagen.

Du vaknar!

Du blir starkare, du blir mer medveten, du blir mer Gudomlig – du vaknar!
Älskade människor,
Att gå ljusets och kärlekens väg innebär att leva med energin. Ett liv i sysslolöshet är ett slöseri, ett liv utan utmaningar är bortkastat, och ett liv utan äventyr är inte värt att leva. Innan ni föddes valde var och en av er modigt människolivets äventyr, och nu är det dags för er att rota er på Jorden och engagera er fullt ut i livet.
Tiden har kommit då du ska lämna meditationsmattan eller bönebänken, för nu ges kunskapen om Gud till dig i vardagen.
Lev enligt ditt syfte!
Medan du befinner dig mitt i livet öppnar sig kunskapens slussar för dig, medan du kämpar med den eller den situationen, förmedlas kunskapen om Gud till dig och samtidigt som du ofta känner dig lämnad ensam, knappt förstådd och som en ensam kontaktsökare i öknen, har du fått kunskapen om Gud.
Ageranden, livsglädje och energi bestämmer nu livet, och det är dags för dig att leva enligt ditt syfte av hela ditt hjärta, öppet och synligt för alla.
Vi befinner oss i övergången från en värld till en annan. Den gamla Jordens skinn fälls, och den nya Jorden stiger långsamt fram underifrån. Omvandlingen av tät materia är i full gång.
Till slut finns människan i all sin skönhet och Jorden i sin nya prakt. Under övergången är det viktigt för varje individ att fatta nödvändiga beslut! Vilken Jord vill du leva på och vilken framtid vill du vara en del av?
Separation – högsta prioritet!
Dessa beslut blir nu allt tydligare. Eftersom varje person agerar enligt sitt val. På så sätt bor okunniga människor och sanna ljusadepter grannar med varandra idag.
Separation har därför högsta prioritet nu. Destruktiva vibrationsfält, trög och negativ energi är en del av livet.
Precis som då en storm på öppet hav kräver allt av sjömannen, kräver denna energetiska storm mitt i din vardag, också all din uppmärksamhet och styrka. ’
Den största utmaningen för Ljuskrigarna idag är att förbli inom sig själva mitt i denna superbelastning av vibrationsnivåer. Utmaningen är att förbli fridfull inom sig själv och förbli självsäker och orienterad i stormiga hav.
GUD – i centrum
Du uppnår detta när du låter dig själv bli helt absorberad av GUD, när dina tankar ständigt kretsar kring GUD, när dina känslor ständigt rörs av GUD och när dina handlingar är inspirerade av GUD och manifesteras av GUD.
GUD finns i centrum av allt liv! Nu är det desto mer angeläget att du sätter GUD i centrum för ditt eget liv.
Det tar fortfarande tid, omvandlingen av denna Jord behöver fortfarande ges utrymme och vi är fortfarande mitt i stormen.
Vad du bör göra
Du måste göra två saker:
1.) Bära ditt ljus och din kärlek till människor – öppet, modigt och utan rädsla. Med tanke på att denna nya anda av frid och sanning nu måste göras synlig, så är det viktigt att sänka garden.
2.) Skydda dig där omgivningen drar tydliga gränser för sig själva. Där ditt ljus är oönskat har du inget att göra.
Där dina idéer är fantasier och dina drömmar bara är drömmar, marken är karg och inte kan brukas. Leta inte efter nyckeln där människors hjärtan förblir stängda. Varje individ har ett fullständigt personligt ansvar. Det är den här tidens säregenhet. Varje människa bestämmer själv och varje människa skördar det han sått under allt kortare tidsperioder.
Tillsammans med GUD övervinner de människor som har valt GUDs ljus och kärlek sina sista prövningar. Uppgifterna är tydliga och sanna adepter letar efter lösningarna inom sig, och hittar dem i sina egna hjärtan. Vägen är röjd till KUNSKAP OM GUD, målet finns i sikte och DU kommer även att bemästra denna sista del av resan.
Ta ditt liv helt i dina egna händer! Ta lika mycket ansvar för lycka och olycka! Lev så som GUD kräver av dig – som en GUDs varelse på Jorden.
Jag är BABAJI
May be an image of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *