Mästare Kuthumi via Jahn J. Kassl 31 oktober 2021

 

Mästare Kuthumi via Jahn J. Kassl

31 oktober 2021

NI BEHÖVS

Älskade människor,

Var trogna er inre vägledning! Lyssna till er själs röst och följ dess rekommendationer och beslut. Bli inte förvirrade av oväsendet och lögnerna i den yttre världen. Ert hjärta vet sanningen, det kan skilja rätt från fel.

Det mentala och existentiella trycket fortsätter att öka. Detta sker så att människor kan växa och resa sig över sig själva. För allt som hittills hållits dolt kommer nu upp i det publika ljuset.

Att återgå till det ”gamla normala” kommer inte längre att vara möjligt. Därför att det som var normalt för två år sedan var precis lika misantropiskt och inhumant som det ni utsätts för nu.

Detta ”nya normala” kommer inte att vara länge och kommer att upplösas innan det blir förankrat i det mänskliga medvetandet.

Allting som sker nu, vilket leder till mer och mer hopplöshet och aningslöshet hos människor, är den nödvändiga förutsättningen för människors självbestämmande. Restriktioner mot friheten leder till sann frihet och ovänlighet kommer att vändas till kärlek.

För att ni verkligen ska vakna upp och resa er över matrisen, måste ni se och känna hur denna matris fungerar.

DETTA EXISTERADE REDAN FÖRE CORONA

Orättvisor existerade redan före Corona! Det är uppenbart att sedan början på den Gemensamma Eran har en liten grupp mörka styrkor utsatt majoriteten av människorna för smärta och lidande. Inget av det skulle förändras om världen fortsatte precis som förut.

Så nu har tiden för ett skifte kommit – och även om allt förefaller gå i fel och fatal riktning så är detta möjligheten för fler och fler människor att se bakom slöjan.

Pendeln kommer att slå åt andra hållet igen, och vansinnet som pågår kommer att avslutas.

Så sträva efter att ta tydliga själs-inspirerade beslut i ert dagliga liv.

Lägg er tillit helt på er inre vägledning och ni kommer att navigera genom denna tid som om ni mirakulöst hållits i handen.

Vad är det ni verkligen vill, och är hela ert hjärta med på det? Vad är det ni vill dra in i ert liv?

Vill ni verkligen leva era uppdrag fullt ut, uppleva lycka och vara hälsosamma?

Ni kan manifestera allt så snart hela ert hjärta är med.

Matrisen har inte längre makt över er så snart ni litar mer på de andliga lagarna än på jordliga omständigheter.

Tänk och lev andligt! Från er ande skapar ni er verklighet.

Er själ vet ert öde eftersom ni föddes på rätt plats i rätt tid.

Ni behövs nu när allting förändras; ni är oumbärliga nu när ljuset når människor genom er.

Jag älskar er oupphörligt

MÄSTARE KUTHUMI

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...