Delfin och Valriket via Galaxygirl, 26 november, 2017

Valarna, 26 november 2017 

Via Galaxygirl

Hälsningar människor! Vi är Valar från Sirius B i er galax, och vi är här för att knyta an med er idag. Vi önskar diskutera harmonins fenomen och tanke i detta Nu, för det är vad som närmar sig i ert kollektiva fält.

Ni blir mer och mer i samklang med vad harmoni är; med Gaias harmoni, med Hennes djur- och växtriken och med varandra. Ni börjar förstå att det finns fler likheter än olikheter mellan er, och det kommer att bli er styrka på många sätt. För styrkan i det kollektiva mänskliga hjärtat är ohejdbar. Ni är i en process där ni balanserar och harmoniserar med de kvinnliga och manliga energierna.

Vi har alltid värderat haven högt, precis som ni människor värderar Gaias landmassor. I detta uppnår vi tillsammans harmoni med planetens energetiska stöd, så att säga. Naturligtvis har trädens, elementarernas och djurens riken, såväl som älvornas, berg- och kristallrikena sina egna bitar i det energetiska pusslet och är en integrerad del av det. Allt handlar om harmoni, och under alltför lång tid har människorna kontrollerat och varit upptagna av sina egna krig och konflikter och kampen för sin överlevnad, för att ta hand om sin omgivning såsom det var tänkt.

Tänk också på harmonin i er andning, för det är mycket viktigt, för hur ska ni annars kunna dyka djupt och integrera era fyra kroppssystem? Hur ska ni annars kunna balansera ert eget system om ni inte samordnar andningen? Alltför länge har mänskligheten varit manipulerad av några få. Det är dags för alternativa medier att ta vid. Det är dags för de uppvaknade att stiga ut ur sina skal och stiga fram och leda; att göra det obekväma och säga sanningen. För sanning är sanning!

När kollektivet är i harmoni blir det inte längre någon debatt om detta. Ni ser alla fragment av det. Ni håller på att förena er och bli den ohejdbara kärlekskraft som sveper genom Universum.

Den stora vågen av energetiskt inflöde är nästan här. Anpassa och integrera dessa i Gaias kristallkärna och in i Hennes centralsol och i er egen centrala sol. Bli ett med dessa ljusfrekvenser, dessa kodningar, och slunga er själva ännu djupare ner i minnenas hav. För ni håller på att minnas ert sanna jag och styrkan i det förvånar och glädjer oss. För ni är verkligen ohejdbara.

Kom ihåg att alltid vara i harmoni, för harmoni och enhet är era största styrkor. Ni har kommit så här långt och skrivit den mest underbar historien om triumf. Bli den lugna platsen mitt i det djupa vattnet, för i djupet finns inga vågor. Vi välkomnar er att simma med oss, för det kalla vattnet kommer att göra underverk med att lugna er själ och era trötta kroppar.

Tills nästa gång, vänner. Vi är Valarna från Sirius B.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...