Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert, 27 november, 2017

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 november 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 27 november 2017

ANMÄRKNING FRÅN OPERATION DISCLOSURE: FÖLJANDE INTEL ÄR EN SAMMANFATTNING AV INFORMATION FRÅN OLIKA KÄLLOR. DET ÄR INTE ALLTID FRÅN SAMMA KÄLLA VARJE GÅNG.

MÅNGA BLEV FÖRVIRRADE ÖVER GÅRDAGENS RAPPORT

APTB / NPTB HÖRDE ALLA VÄDJANDENA.

GLOBAL RELEASE-PROTOKOLLEN HAR REDAN GODKÄNTS.

EN PUNKT ÅTERSTÅR FORTFARANDE, SOPORNA BEHÖVER FORTFARANDE TAS UT.

KABALEN ÄR DEN HÄR PLANETENS CANCER, OCH CANCER ÄR INTE LÄTT ATT BLI AV MED.

DESSA MÖTEN SOM ÄGER RUM HÅLLS MELLAN ALLA 206 SUVERÄNA NATIONER, INKLUSIVE REPRESENTANTER FRÅN DE ÄLDSTA, REPUBLIKEN, DE VITA HATTARNA OCH KABALEN SJÄLVA.

KABALEN FÖRSÖKER OBEVEKLIGT ATT FÖRDRÖJA PROCESSEN GENOM ATT FÖRHANDLA VILLKOR FÖR AMNESTI UNDER DESSA MÖTEN.

APTB/NPTB ANVÄNDER EMELLERTID OCKSÅ DESSA MÖTEN TILL SIN FÖRDEL GENOM ATT HOTA KABALEN MED ULTIMATUM

NÄR DESSA ULTIMATUM INTE UPPNÅS, KOMMER SAGDA KABAL ATT BESÖKAS AV SPÖKOPERATÖRER OCH TAS OM HAND.

DET FINNS ÖVER 10 000 KABALER ENBART I USA OCH 8000 ÖVER RESTEN AV VÄRLDEN, MAJORITETEN AV DEM I EUROPA.

DETTA ANTAL INKLUDERAR INTE DERAS DROG-OCH MÄNNISKO HANDEL.

DERAS DROG- OCH MÄNNISKOHANDEL JAGAS AKTIVT OCH STÄNGS NED. DE FLESTA AV DESSA OPERATIONER HAR REDAN TAGITS OM HAND. ETT FÅTAL ÅTERSTÅR.

DET REDUCERAR ALLVARLIGT DERAS FINANSIELLA KAPABILITET.

KABALELITEN I EUROPA HAR REDAN TAGITS OM HAND. DE FLESTA BEGICK SJÄLVMORD ELLER BESÖKTES AV SPÖKOPERATÖRER.

DEN MÖRKA NOBILITETSFAMILIEN I EUROPA GAV UPP EFTER ATT PINDAR BLEV TAGEN TILL DEN GALAKTISKA CENTRALA SOLEN FÖR DISINTEGRATION. DETTA ÄGDE RUM FÖRRA ÅRET.

DEN RESTANDE KABALELITEN I DAG ÄR FAMILJERNA OCH INDIVIDERNA SOM NI REDAN KÄNNER TILL – ROTHSCHILD, ROCKEFELLER, BUSH, CLINTON, SOROS, KISSINGER TILLSAMMANS MED DERAS UNDERHUGGARE I USAs REGERING LIKSOM VÄRLDSLEDARMARIONETTER SOM NETANYAHU, POROSHENKO, KIM JUNG -UN.

MÅNGA AV DE HÖGRANKADE KABALUNDERHUGGARNA I USA (såsom MCCAIN, HILLARY CLINTON, MED FLERA) HAR REDAN ARRESTERATS GENOM ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING. DE ÄR FORTFARANDE TILLÅTNA ATT FRAMTRÄDA FÖR ALLMÄNHETEN FÖR ATT UNDVIKA ATT VÄCKA UPPMÄRKSAMHET.

DEN MILITÄRA RÄDEN PÅ CIA-HÖGKVARTERET I LANGLEY VAR RESULTATET AV ETT ULTIMATUM.

MILITÄREN KONFISKERADE PRE-9/11 ATTACK DOKUMENT OCH MYCKET MER UNDER RÄDEN.

DETTA GAV APTB/NPTB YTTERLIGARE KRAFT OCH ANKLAGELSEBEVIS FÖR ATT TA NER KABALEN.

VARJE GÅNG APTB/NPTB FÅR KRAFT OCH INFLYTANDE, KRYPER KABALEN IHOP I RÄDSLA OCH BER OM VILLKOREN. KABALER SOM INTE GÖR DET BESÖKS OCH HOTAS MED VAPEN, TILLS ATT DE GÅR MED PÅ VILLKOREN

GALAKTERNA HAR REDAN GJORT SIN DEL GENOM ATT TA HAND OM DE ILLVILLIGA UTOMJORDINGARNA SOM VAR MEDHJÄLPARE TILL KABALEN.

EFTER ATT ARCHON-DRACO-GRAY ALLIANSEN BRÖT GALAKTISK LAG GENOM ATT INFILTRERA VÅR PLANET 1996 ANLÄNDE DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN ÅR 2008-2010 OCH SATTE VÅRT SOLSYSTEM I KARANTÄN. DE HAR VARIT HÄR ALLTSEDAN DESS.

GALAKTIKERNA INTERVENERADE GENOM OMBUD MED ATT HJÄLPA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (D.V.S. APTB/NPTB) PÅ JORDEN. DE KAN EMELLERTID INTE INTERVENERA DIREKT FÖR ATT HANTERA KABALEN. KABALEN ÄR VÅRT ANSVAR, VÅRT AVSKRÄDE.

NI SKALL VETA ATT DE GLOBALA FRISLÄPPNINGSPROTOKOLLEN FÖR GCR/RV ÄR KLARA.

GESARA ÄR KLART, KRYPTERAD I PARIS AVTALET.

REPUBLIKEN ÄR KLAR FÖR ÖVERGÅNGEN.

MASSÅTALEN I USA OCH FRISLÄPPNINGEN AV RVn ÄR DE FÖRSTA TVÅ ÅTGÄRDER SOM RESULTERAR I SCHACK MATT FÖR KABALEN.

VILKEN SOM HELST AV DEM KAN HÄNDA FÖRE DEN ANDRA.

VARFÖR ÄR RVn PLANERAD ATT SLÄPPAS VARANNAN DAG MEN INGET HÄNDER?

RVNS FRISLÄPPNINGSPROTOKOLL KÖRS GENOM ETT KVANTSIMULERINGSPROGRAM KLOCKAN 11:59 EST PM VARJE DAG MED AVANCERAD KVANTDATORTEKNOLOGI TILLHANDAHÅLLEN AV GALAKTERNA.

DENNA KVANTSIMULERING SIMULERAR ALLA MÖJLIGA UTGÅNGAR OCH FAROR I FÖRVÄG. OM SIMULERINGEN MISSLYCKAS, STOPPAR DEN AUTOMATISKT FRISLÄPPNINGSPROTOKOLLEN.

OM SIMULERINGEN INTE FINNER NÅGRA FARLIGA RESULTAT OCH KÖRS IGENOM FRAMGÅNGSRIKT, KOMMER RVn ATT SLÄPPAS. DETTA KAN VARA NÄR SOM HELST EFTER KLOCKAN 11:59 EST PM VARJE DAG. DETTA ÄR VARFÖR INLÖSNINGSCENTERPERSONALEN KALLAS IN DAGLIGEN. DETTA ÄR VARFÖR BANKER ÄR TILLSAGDA ATT VARA REDO DAGLIGEN.

MOTSTÅNDSRÖRELSEN (APTB/NPTB) BELASTAS KONTINUERLIGT MED DE PROBLEM SOM SIMULERINGEN UPPTÄCKER – DE GÖR ALLT DE KAN FÖR ATT FÅ DEN HÄR RVn FRISLÄPPT. DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT SIMULERINGEN ÄR FRAMGÅNGRIK FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN SÄKER ÖVERGÅNG.

TILL DESS HAR VI INGET ANNAT VAL ÄN ATT GE ABTB/NPTB FÖRTROENDET ATT HANTERA ALLA MÖJLIGA UTGÅNGAR SOM SIMULERINGEN UPPTÄCKER OCH SÄKERSTÄLLA 100% SÄKERHET.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...