Quan Yin via Elaine DeGiorgio, 26 november, 2017

Quan Yin

via Elaine DeGiorgio

26 november, 2017

Kära Barn!

Jag Guan Yin, har idag stigit fram för att ge er stor uppmuntran under dessa dagar med omfattande utmaningar. För att framkalla hopp, för att framkalla frid, för att framkalla medkänsla, för att framkalla nåd.

Nu är det dags för Jorden att förlåta. För inom er alla finns just nu ett överflöd av Nåd. Många tidslinjer har passerat, med stora utmaningar och frestelser. Vi har omfamnat och vi har fått lära oss av alla lärdomar i det förgångna.

Nu är det dags att gå framåt i kärlek, frid och medkänsla.

Många konflikter äger rum i era dagliga liv samt runtom i världen. Dessa sänds ut för att testa oss och pröva oss. Nu är det dags att resa er upp ovanför detta. Dessa är lärdomar, vilka medför lärdomar för hjärtat. Något som ni har satt i rörelse när ni gjorde er resa till det jordiska planet. Nu är det dags för världsfred. Sänd era tankar och böner runtom till världen.

Just nu omfattas ni alla av många förändringar. Ni ställs inför en flodvåg av stor förändring på er Jord. Vi arbetar tillsammans med er, eftersom det kommer att uppstå stora förändringar som era Nationer ställs inför.

Idag omfamnar vi denna essens gällande vad er jordiska planet behöver för sitt nästa steg i sin evolution, för ni har stigit fram på Jorden inom detta nu för att förankra och för att omfamna strålar av Medkänsla, av Nåd, samt av Healing, såsom ni aldrig tidigare har gjort.

Vi träder nu in i en Ny Gyllene Tidsålder av Ljus och Kärlek på er Jord.

Jorden är nu i färd med att uppstiga, men det finns många Själar som har en mängd arbete att utföra för att inombords omfamna dessa Gudomliga Energier.

Kära Barn, just nu förekommer en stark magnetisk dragkraft i och med att ni släpper taget om allt förflutet. Allt sker i enlighet med en avsikt. Tillåt er själva flyta med vattnet som rinner nedströms när ni tar kontakt med ert kristallina själv. Låt denna vibraton komma igenom och omge er med kärlek och ljus.

Var medvetna om att ni befinner er på en resa och när ni stiger ombord på denna resa av stor vetskap, upplysningens resa, så förenar ni er alltmer med vilka ni i sanning är och vad ni har stigit fram på Jorden för att utföra inom detta nu.

För många av er färdas nu på vägar av stort utvidgande. När ni förenar er med mig och flera av Gudinnornas namn, så förenar ni er alltmer med era inre egenskaper.

Kära Ni, jag inbjuder er att skapa ett Gudomligt Utrymme för er själva – ett Gudomligt Utrymme inom era Hjärtan, för det är där som jag tar kontakt med er, det är där som ni kan känna Medkänsla och Nåd flöda under dessa tider av utmaningar. Det är där som jag visar er skönheten i er Själ. Det är där som jag ska hjälpa er i ert utvidgande, i er tillväxt och i er uppstigning.

I och med att ni förenar er inombords, så får ni se att den nya gryningen står beredd, en ny skapelse. Ni har stigit fram för att ta del i denna Gudomliga Plan. I likhet med Eoner av gångna tider där vi har samlats för att framkalla Tidsåldrarna, så ska detta återigen ske. Vi finns återigen här för att framkalla den Nya gyllene Tidsåldern av Ljus.

Nu är det dags att förena oss i kärlek och healing och låta detta flöda.

JAG ÄR Guan Yin och jag talar genom Elaine idag.

 

www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

 

 

Quan Yin via Elaine DeGiorgio, November 26th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...