Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 15 december 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 15 december 2019

 

15 DECEMBER 2019

Kära läsare, välkomna till vårt budskap under dessa dagar av högtider, då en stor del av världen firar enligt sina egna trosuppfattningar och traditioner. Det är en tid då många som ej avsiktligt valt att leva ensamma, för en gångs skull upplever en känsla av enighet.

Kärlek och givande, även i dess mest simpla form, innebär enighet. Den spirituellt evolutionära resan börjar på en nivå av omedvetenhet. Yngre själar kan inte älska på samma nivå som de som har lärt sig, och utvecklats genom erfarenheterna från många, många livstider. Deras Gudomliga natur finns helt närvarande inom dem, men de är ännu inte beredda att kunna förstå och ta den till sig.

Små barn har lätt för att älska, eftersom de ännu inte har blivit begränsade av uppfattningarna om separation och dualitet.

Kärlek kan bara flöda med samma resonans som medvetandet hos den person, från vilken den kommer. Eftersom Gudomlig Medvetenhet är allt som finns, så skapas allt från det medvetandet. Men när den Gudomliga Medvetenheten individualiseras och blir begränsad av falska trosövertygelser och begrepp, så kommer uttrycken att återspegla det.

Undersök ärligt och ofta vad ni fortfarande anser som sanning, för ni är skapare genom att bara vara de ni är, för det finns ingen outtryckt medvetenhet.

Det högsta uttrycket av kärlek hos de som är helt insnärjda i det tredimensionella systemet, kan helt enkelt vara att ge gamla kläder eller saker till någon annan, till återvinning, lägga ett mynt i insamlingsbössan eller helt enkelt säga hej till en hemlös person – enkla handlingar, men något som har potential att öppna hårt stängda dörrar, till en djupare medvetenhet.

Det är mycket viktigt att ärligt undersöka avsikten bakom varje handling, kära ni. ”Bidrar jag med denna välgörenhet eller kärleksfulla handling, för att bli sedd av andra, för att må bra i mig själv, eller delar jag med mig genom förståelsen om att det jag ger fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt, aldrig kommer från mig personligen där det kan uppstå brist, utan istället från den Oändliga Källan genom mig, den som aldrig sinar?”

Det som är viktigt är tanken bakom varje handling. Ett litet mynt som doneras från ett hjärta fyllt med kärlek och enighet, är mycket kraftfullare för givaren och mottagaren, än hundratals kronor som ges utan någon tanke eller kärlek bakom, annat än att kunna göra  avdrag på skatten.

Det är viktigt att vara öppen och ärlig, beträffande vad som ligger till grund för vanliga ord och handlingar. Ni rör er snabbt bortom en hel del gammal programmering just nu, och en personlig finjustering sker. Många vanliga men lågt resonerande vanor, som inte anses vara något, har faktiskt förmågan att till viss del, hålla en person i en urvuxen gammal energi.

Under dessa dagar med högtider, fråga er själva vad exakt det är ni firar – födelsen av en Kristen individ för 2000 år sedan, mirakel från Hanukkah, eller bara för att det är säsongen med fest och gåvor? Ni som läser dessa meddelanden är redo att ta er medvetenhet om säsongen till en djupare nivå, genom att förstå att historien om Jul, är er berättelse – att miraklen och födelsen representerar födelsen av er egen Kristna tro.

Vi har sagt det i tidigare Julmeddelanden, men kommer att upprepa att Julhistorien representerar födelsen av Kristusmedvetandet, som sker någon gång hos varje person. Alla måste så småningom vakna. Ett medvetet val om att utvecklas, gör att verkligheten om enigheten med Källan kan vakna, och så småningom uttryckas som ens personliga Jul – kulmineringen av yttre och inre upplevelser genom hundratals livstider, som slutligen födde fram det totalt medvetna tillståndet.

Den personliga Julen, kan bara födas i det medvetande som representeras av det blygsamma stallet. Hos någon som under livstider haft övertygelser om, längtan efter och sökt från det tredimensionella begreppet om vad som är bra. Och som är medveten om att allt som behövs redan finns inombords och därför är bra, eller så kommer det som behövs att visa SIG själv, utan att söka. (Magiska Gåvor)

Ett ömtåligt nyfött Kristusmedvetande måste skyddas, och hållas nära tills det blir tillräckligt starkt för att uthärda gliringarna och pilarna från de som fruktar och hatar det.

(Kung Herodes) förstod så småningom, att Kristusmedvetandet inte längre var bräckligt eller behövde skyddas, för det hade mognat till dess medfödda fulländning, där dumheterna i det tredimensionella trossystemet, inte längre kunde påverka eller ha makt över det.

Kristusmedvetandet är SITT eget skydd, genom dess förmåga att verka som den enda kraften.

Varje nu-ögonblick är rätt tid för att påbörja resan mot stallet. Framför allt så är det energierna för att fira och ge, som gör det lättare att älska och uppleva enighet. Varje kärleksfull gest, oavsett hur liten den än verkar, adderar Ljus och lyfter energin hos kollektivet. Energierna som flödar från ett kärleksfullt firande mellan människor, överrider energin i kaos och förstörelse, eftersom kärlekens energier är verkliga, medan kaos och förstörelse inte har någon verklighet eller lag, för att underhålla eller bibehålla dem.

Bli Julen genom att acceptera och erkänna er Gudomlighet, låt den flöda ut till en sargad värld genom varje ord och handling, oavsett hur den än accepteras. Var de ni är, och var aldrig rädda att älska i alla former som är i resonans med er, för det finns inte mindre eller större kärlek, såvida den inte är personifierad.

Kärlek är det energetiska limmet, som förbinder allt till EN. Denna verklighet har ignorerats och åsidosatts genom okunnighet, vilken utgör grunden för alla övertygelser om separation. Många, genom rädslan av att vara ”annorlunda”, fortsätter att leva i begrepp om separation, långt efter att de fått kunskap om att ett ”Någonting” existerar.

Det här ”Någonting” kan kallas Gud, Medvetenhet, Kraft, Verklighet eller till och med nonsens, för DET det går inte att sätta namn på, och kan aldrig förstås av det begränsade mänskliga sinnet. Sanningen kan inte undvikas för evigt, eftersom det är verkligheten som bara väntar på ett fullständigt förverkligande – Jul.

Låt er Jul, Hanukkah eller andra firanden växa till en kärleksfull frukt, som inte upphör i slutet av december. Ge, tjäna och älska på det sätt som verkar passande, när ni ser världen från en nivå av andligt bemyndigande.

Ni är redo. Ni har utfört arbetet. Acceptera nu vilka ni är och lev det i firandet och glädjen, som kommer då ni förstår den verkliga betydelsen av Jul.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...