Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 juli 2019

Det Arkturiska Rådet, 29 juli 2019

Via Daniel Scranton

Att Komma Förbi Traumat av Atlantis

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är glada att kunna meddela att mänskligheten har passerat ännu en milstolpe. Ni har varit på den här uppstigningsresan så länge att det för många av er verkar som en oändlig resa, men nyligen har ni kommit i förbindelse med det atlantiska kollektivets medvetande på ett sådant sätt att ni nu gynnas mer av den kontinentens förstörelse än att ni känner er traumatiserade av den.

Ni har nått en kritisk punkt i ert kollektiva medvetande, en punkt där tillräckligt många av er har gjort er bearbetning av det trauma ni upplevde på Atlantis. Och de av er som har genomgått den här processen har nu öppnat upp er själva för att ta emot fördelarna med att har varit där och upplevt blomningen av det mänskliga kollektiva medvetandet, som ägde rum vid den tidpunkten.

Många av er som är vakna har minst en livstid där som överstepräst eller prästinna, som trollkarl eller häxa. Ni håller på att ladda ner dessa förmågor medan vi pratar, och ni ger er själva större tillgång till dem än ni någonsin haft tidigare. Vad det innebär är att ni får mer tillgång till dessa femdimensionella förmågor, och även till dem som människor har haft i tredje- och fjärde dimensionen.

Vi talar om förmågan att kanalisera. Vi talar om psykiska och klärvoajanta förmågor. Dessa är tillgängliga för er nu på grund av det skifte som har inträffat mellan ert nuvarande kollektiva medvetande och den förbindelse ni har med det atlantiska kollektivets medvetande.

Det kommer fortfarande att finnas individer som kommer att ha trauman att rensa ut från det katastrofala fallet av Atlantis. Om ni hör det här, eller läser om det finns det en möjlighet att ni fortfarande har en del trauman att rensa bort, men vår poäng är att som ett kollektiv har ni gjort det över lag. Ni är nu redo att uppleva fördelarna med att ha varit på Atlantis och uppnå det ni kunde uppnå där.

Det fanns många tekniska framsteg på Atlantis som ni ännu inte har tillgång till, och ni kommer nu lättare att kunna få åtkomst till dem tack vare det gigantiska språng framåt som ni precis har gjort. Vi är nyfikna på att se vad som kommer att hända nu, när tillräckligt många människor har förlikat sig med tanken på vad som hände på Atlantis.

Det finns många likheter mellan hur ni lever nu och hur ni levde då, men skillnaden är att ni inte kommer att upprepa samma serie av omständigheter. Ni är redo den här gången att ta allt som ni har fått lära er och allt som ni har fått tillgång till i ert inre, för att förändra ert medvetande. Vi är absolut säkra på det.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...