Arkturierna, 26 April 2015

Arkturierna

26 april 2015

Via: Marilyn Raffaele

Hälsningar till er igen, käraste ni, i denna tid av en ny början. Vi kommer för att ge uppmuntran och kärlek till de många av er som upplever problem både inuti och utanpå. Gamla idéer blir snabbt förlegade och löses upp, men nya idéer har inte ännu förmågan att manifesteras (personligt och universellt), vilket gör er förvirrade.

Det kan verka som att världen fungerar som vanligt och ändå känner ni att det är mycket som inte längre är i resonans med er på de sätt som ni är vana vid och har kommit att förvänta er. Detta är förvirringen och orsakar att ni ifrågasätter er själva. Tvivla aldrig eller tro att ni hittar på saker och ting själva, är övertrötta eller helt enkelt håller på att bli tokiga, då förändringen håller på att ta plats i er medvetenhet. Förändring visar sig genom en medvetenhet som expanderar – ofta bort ifrån det som är familjärt och bekant.

Ni kan inte medvetet uppfatta hur mycket som händer på andra nivåer när ni sover, mediterar eller helt enkelt går på i er vardag. Människor är programmerade att analysera och mentalt tänka ut allting, men det förhållningssättet fungerar inte med det som nu händer på djupare nivåer.

Känslan av separation, med vilken mänskligheten har levt under livstid efter livstid, har manifesterat en värld av väldigt mycket onödigt lidande för många. De få som lagt märke till felet i detta koncept har alltid tystats barskt av den icke-uppvaknade majoriteten och därför levde myten vidare. På grund av detta blev ärliga sökare vana vid att titta utanför sig själva på dem som verkade mer kunniga och tränade i sanningen, men oftare än vad man kunde tro var och är man fortfarande i den tron att människan är befläckad och måste arbeta sin väg tillbaka in till den goda nåden att vara Gud gjord till människans avbild och likhet genom hårda ansträngningar och mycket lidande.

Falska läror har aldrig påverkat sanningen, men genom många livstider påverkades er acceptans av sanningen. Alla upplevelser (många inte så trevliga) är resultat av denna ignorans och är viktiga fasetter av er evolutionära resa och har tagit er dit ni är nu. Det finns ingen anledning att vara rädda eller att tvivla, käraste ni, för ni är på väg vare sig ni tror det eller inte. Lämna de läror bakom er som säger er att ni måste tro på ett speciellt sätt, eller gå igenom vissa ceremonier för att ”räddas” eller bli andliga. Det är dags att förstå att ni redan är räddade och andliga, och att ni aldrig har varit något annat.

Det är den heliga hemligheten sedan länge gömd inom er alla där den aldrig misstänktes vara – ni har alltid varit ett uttryck av Källan. Era Verkliga Jag har aldrig kunnat och kommer aldrig att kunna separeras från det Allestädes Närvarande Gudomliga Medvetandet för det är allt som är. Var skulle ni komma ifrån annars?

Evolution är helt enkelt den gradvisa processen av att minnas genom livstider av höjande och fallande, höjande och fallande. Jorden är en kraftfull och svår skola, men ni kommer att ta examen som väldigt kraftfulla varelser av Ljuset. Allt fortgår enligt planen och ni är nu redo att röra er bortom den höjande och fallande delen och stiga in i vetandet.

Andlig färdighet är alltid känd och styrd av ert Högre Jag och ni vägleds mot och genom varenda nödvändigt steg på er resa. Denna vetskap tjänar till att få bort er från bördan att alltid försöka fundera ut allting mentalt och fortsätta söka. Många metafysiska böcker som skrevs i det förflutna, pekade ut särskilda övningar som var nödvändiga för att växa andligen. Om ni dras till specifika övningar är det passande för många av dem är faktiskt baserade på sanningen, men om ni inte dras till dem eller om de känns förlegade för er, lita då på det och tro aldrig att ni misslyckats på något sätt på grund av det.

De flesta av er har utvecklats bortom behovet av massa yttre verktyg. Många (inte alla) av de gamla böckerna skrevs för nybörjare som behövde specifika övningar för att kunna vakna upp till nya nivåer av förståelse, det finns fortfarande många som likställer att vara medial med att vara andlig.

Mänsklighetens skifte upp till högre nivåer av medvetenhet manifesteras utåt som många nya och väldigt utvecklade lärare. Ni känner igen dem på energin i deras ord. Var öppna för de kanske presenterar idéer av sanning som vid första anblicken verkar konstiga. Många väldigt utvecklade Ljusvarelser inkarnerar nu eller väljer att vara ”walk ins” för att kunna hjälpa många av er som är redo att röra er djupare och högre, bortom det som fram tills nu har lärts ut och varit känt.

Det finns inget behov att fundera ut allting, vet bara att ni blir vägledda. Ert ”ap-sinne” älskar att styra den andliga resan med förslag, idéer och dömande, men kom ihåg att det mänskliga sinnet bara kan få tillgång till det som redan finns därute i världsmedvetandet om det inte kommer från djupare nivåer. Ni har rört er bortom det mentala planet – älska det, tacka det för dess förslag och ge det ingen uppmärksamhet, välj istället att lyssna och bli vägledd inifrån.

Vilken obehaglig upplevelse ni än går igenom just nu är helt enkelt gamla energier (koncept, föreställningar, upplevelser) som kommer upp för att uppmärksammas, tolkas på en högre nivå och frisläppas. Dessa upplevelser är tecken på att ni är redo för djupare sanningar som inte kan integreras så länge det gamla tar plats.

Karmiska situationer som behöver slutföras kommer upp för många. Sjukdomar, irrationella rädslor och alla sorters saker som anses som problem i den tredje dimensionen, visar sig för många väldigt utvecklade själar som nu är andligt kapabla och redo att rensa ut dem. Problem är aldrig tecken på misslyckanden för en ärlig sanningssökare. När saker och ting verkar falla samman, erkänn situationen som en indikation på att ni är redo att titta djupare och att ni nu är utvecklade nog att göra jobbet. Se aldrig er själva eller andra som ett misslyckande baserat på yttre uttryck, för ni kan mycket väl bevittna en väldigt utvecklad själ som har valt att arbeta med djuplodande nivåer av gammal energi i denna livstid.

Det finns vissa som tenderar att förneka ”problem” när de uppstår för att de tror att det är ett mer andligt sätt (problem är inte förordat av Gud och finns därför inte). Detta blir ofta en fälla för den seriösa eleven för i verkligheten är detta den absoluta sanningen, men det absoluta kan inte levas och upplevas helt och fullt förrän man har nått den graden av medvetenhet. Vet sanningen av det absoluta men lev utifrån er högsta uppnådda medvetenhetsgrad.

Förnekelse och motstånd kan konsolidera problem, för förnekelse och motstånd göder dem med energi. Förneka aldrig disharmonin i era liv utan vet att de inte har någon riktig makt annat än den makt ni ger dem. Vi menar inte att ni inte skall besöka någon läkare om ni har något hälsoproblem eller att det betyder att ni tar ett steg bakåt, för kärleksfull och dedikerad hjälp manifesteras och är tillgänglig på alla nivåer.

När ni har problem;

  • Släpp bilden av problem och vet den absoluta sanningen (Gud skapade aldrig detta därför har det ingen lag som stödjer det).
  • Gå inom er, be om vägledning och lyssna på er intuition. Svaren kanske inte kommer i just det ögonblicket, men manifesteras när ni minst anar det och på sätt som ni inte förväntar er. Fråga aldrig efter ett specifikt resultat annat än vad som är det högsta bästa för alla.
  • Ta vilka mänskliga steg som ni än vägleds att ta.

Dessa steg hjälper er att rensa bort den rädsla och det motstånd som ger så många ”problem” den makt de verkar ha.

Ni rör er in i ett nytt paradigm i livet, som får en ny medvetenhet att framträda om er själva som mäktiga varelser – fjärilar som träder fram efter livstider spenderade i tunga kokonger av dualitet och separation. Kokongen måste kasseras hur bekväm eller bekant den än har blivit när det gäller att reflektera över förändringar av det ni äter, sättet ni leker på, era arbeten och alla saker i era liv. Ni upplever ett skifte in i en högre upplevelse av alla saker, vilket inte betyder att ni måste lämna allt som är viktigt i era liv, men det betyder att ni måste vara villiga att för vissa saker behövs ett nytt ställe, utvecklas till något nytt eller kanske lämnas bakom er.

Detta sätt att vara blir automatiskt då ni börjar leva genom att alltid tona in i ert inre. Vill ni stanna kvar i det som är familjärt och känt oavsett hur obekvämt det är, eller vill ni röra er framåt till något nytt? Var inte rädda käraste ni, för det andligt nya kommer alltid att manifesteras i högre och bättre former. Ni lämnar inte något verkligt, ni är på väg att förstå och uppleva dessa samma saker fast från högre nivåer.

Vi är Arkturierna.

www.onenessofall.com

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...