Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 19 juni 2022

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 19 juni 2022

 

19 JUNI 2022

Välkomna kära läsare. Vet alltid att dessa meddelanden skickas i kärlek och med avsikten att ge hopp och information till er som modigt valde att vara på jorden vid denna tid för att hjälpa till med hennes andliga uppstigning.

Personligt och globalt händer det mycket bakom kulisserna som ni ännu inte är medvetna om. Länge begravda densiteter dyker upp och rensas, hjärtan öppnas och sinnen blir allt mer mottagliga för nya idéer.

Kollektivt medvetande representerar den ackumulerade energin från alla medvetandetillstånd och har förblivit oupplyst under mycket lång tid. Kollektivet börjar nu öppnas och få resonans på en högre nivå på grund av närvaron av så många fler utvecklade medvetandetillstånd på jorden som automatiskt kommer att ersätta mycket av de gamla och falska.

Den högresonerande energin som kom till jorden av utvecklade individer som valde och fortfarande väljer att vara en del av jordens uppstigningsprocess behövdes för att ”hoppa igång” jordens kollektiva medvetande. När mer andligt utvecklade idéer och information flödar in i kollektivet kommer det att ge människor tillgång till bättre och mer utvecklade idéer och åstadkomma rensningar och förändringar. Ni som villigt valde att komma in i den täta energin av en tredimensionell värld för att tjäna dess uppstigningsprocess är respekterade, hedrade och mycket älskade av dem som observerar från andra sidan.

Majoriteten är ännu inte medveten om vad som sker eftersom mycket av det ännu inte har manifesterats utåt och det mesta av det har inte har förståtts för vad det faktiskt är. Manifestationen av vad som helst börjar i och som medvetande där det sedan tar form. Form finns i alla dimensioner men på jorden, i densiteten av tredimensionell energi, är former fysiska eller materiella.

Det är därför de med enbart intellektuell kunskap om någon sanning inte ser den manifesteras i sitt liv och börjar ifrågasätta sin väg eller själva sanningen. Intellektuell kunskap är bara det första steget mot att uppnå den faktiska medvetenheten om sanning. Medvetenhet är formens substans.

Allt fler individer har blivit medvetna om att många allmänt accepterade övertygelser och regler för ”korrekt” liv inte tjänar alla utan snarare representerar långvariga och accepterade sätt för egon att uttrycka självrättfärdighet och ”makt över”. Resultatet av detta är att många har valt att inte längre acceptera och följa de regler och förordningar som de inte överensstämmer med och som hölls på plats genom skuldkänslor, rädsla för straff, hot och förvisning.

Organiserade religioner världen över har spelat en mycket stor roll i detta. Det kan vara väldigt svårt att bryta sig loss från tryggheten i att någon säger till dig vad du ska göra, vad som är rätt och hur du kommer att bli ”räddad” om du följer vissa regler. Ja, du kommer att räddas från en massa saker när du lever sanningen, men mycket av det som har lärts ut och fortsätter att läras ut som sanning är inte alls sanning utan ingenting annat än egobaserade tredimensionella begrepp om verklig sanning.

Många nuvarande falska läror hade sitt ursprung i medvetenheten hos dem som menade väl, men som bara kunde förstå sanningen genom begränsningarna i deras tredimensionella medvetandetillstånd. Sanningen bör aldrig organiseras eftersom den så snart den är det, attraherar olika medvetandetillstånd av vilka många helt enkelt inte är på en medvetenhetsnivå som kan förstå den ursprungliga lärarens budskap. Den verkliga läran från många högt resonerande andliga vägvisare har gått förlorad genom organisation.

Människor börjar tröttna på ständiga krig och våld och ser inte längre dessa saker som nödvändiga för fred. Allt fler börjar se med nya och mer utvecklade ögon, och inser hur krig och våld mot medmänniskor endast representerar separation och ”makt över” snarare än tapperhet och storhet, som har utropats av de som strävar efter att föreviga det. Vet och förstå att vi hänvisar till de som skapar och drar nytta av krig snarare än de som tvingas att faktiskt engagera sig i, lemlästas eller dödas, och som tror att krig är nödvändigt.

När allt fler hjärtan öppnar sig för en känsla av enhet, kommer dumheten i att döda en medmänniska för att man vill ha vad den andra har eller av någon annan anledning att bli allt mer uppenbar för majoriteten. Högre tillstånd av medvetenhet börjar gry i mänskliga sinnen, men faktisk förändring kan bara komma från människorna själva när de börjar göra anspråk på sin makt och inser att när de ser utanför sig själva till en regering, politiker, kända personer, kyrkoledare, någon expert eller vapen för att rädda dem, förnekar de och överlämnar sin egen medfödda kraft.

Orättvisa, oenighet och länge dolda aktiviteter av själviskhet måste först avslöjas, bevittnas och ses för vad de verkligen representerar innan förändring kan ske, vilket är anledningen till att det verkar finnas så mycket av det i världen vid denna tid. Kom ihåg att jorden är en planet av tid och rum och uppstigningsprocessen håller på att utvecklas. Dessa saker kommer inte att vara för evigt eftersom det inte finns någon Gudomlig lag som stöder dem.

Vi skulle tala om tacksamhet eftersom tacksamhet är en aspekt av kärlek, båda tillhör bara Gud. Ingen person i och av sig själv har varken kärlek eller tacksamhet att ge, vilket är anledningen till att de, någon gång under sin andliga resa, måste sluta se till andra efter kärlek eller tacksamhet och börja söka den från den enda plats den finns – inifrån Gud.

Det är mänskligt naturligt att förvänta sig att kärlek eller tacksamhet kommer från vissa människor och när det inte gör det är det lätt att skylla på dem eller till och med sig själv. Men de som du kan förvänta dig det av har inte i och av sig själva detta att ge, för kärlek och tacksamhet är Gudomliga egenskaper som flödar genom individer, men aldrig från dem. Kärleken eller tacksamheten du söker kanske aldrig kommer från dem som du kanske förväntar dig eller vill ha den från, men om du erkänner och söker den inifrån – (Jag kan aldrig vara skild från den kärlek jag är, jag är för alltid komplett och hel eftersom JAG ÄR ) kommer den att flöda till dig på sätt och från platser du minst anar.

Uttryck tacksamhet för Orsaken, snarare än effekten – tacksamhet för Källans egenskaper som manifesteras och framträder utåt som det du är tacksam för. Om du känner tacksamhet för någon person eller personer i ditt liv, se dem som yttre uttryck för din enhet med Gudomlig harmoni och helhet. Om du känner tacksamhet för någon händelse eller något event, erkänn det som manifestationen av andlig fullständighet.

Ge tacksamhet för lagen om oändligt överflöd när pengar eller varor kommer din väg. Inse att skönhet i alla dess former – blommor, konst, natur, ett barns skratt, etc. och njutningen som dessa saker ger i verkligheten är manifestationer av den ständigt närvarande glädjen, kärleken, friden, harmonin och perfektionen av det Gudomliga Medvetandet. Gör detta med allt du känner dig tacksam för, och hedra orsaken snarare än effekterna eftersom effekter kan komma och gå men orsaken gör det aldrig och kommer helt enkelt att uttrycka sig i nya former.

Ge tacksamhet för lärdomar som har dragits genom upplevelser som nu eller tidigare kan ha varit mänskligt obehagliga eller smärtsamma. Livet som levs på jorden är en utvald möjlighet att andligt utvecklas och ingenting är faktiskt slumpmässigt utan snarare representativt för de val du visste var nödvändiga för att föra dig djupare in i en insikt om Enhet med Källan.

Att leta efter kärlek eller tacksamhet utanför dig Själv är en form av avgudadyrkan. Gudomligt Medvetande/Källan/Gud är allt som existerar och när den verkligheten blir ditt uppnådda medvetandetillstånd manifesteras den automatiskt i, som och genom varje aspekt av det dagliga livet utan någon personlig ansträngning.

Nutiden har blivit svår för många, men kom ihåg att varje person lär sig vad de kom för att lära sig och att varje person godkände sitt livskontrakt innan inkarnationen. Ingenting är en olycka och ingen är ett offer även om det verkar så om man dömer från vad det ser ut som.

Var Ljuset, lev din högsta sanning så gott du kan utan självdömande om du misslyckas då och då. Räck ut en hjälpande hand när och vart du vägleds med vetskap om att allt går enligt en Gudomlig plan trots fakta och information du läser och hör från externa källor.

Vila inom dig, lita på din intuition och låt helt enkelt och utan dömande ”hedningarna rasa” (Psalm 2)

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 19.06.2022

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...