Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 juni 2021

 

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 20 juni 2021

 

20 JUNI 2021

Kära läsare, välkommen till vårt meddelande som är avsett att hjälpa dig på din resa mot en djupare förståelse av vem du verkligen är.

Under de många livstidernas gång har ni alla haft intensiva upplevelser av både gott och ont och energin som skapats av dem har förts från livstid till livstid i cellulärt minne. Tills de rensats fortsätter dessa fickor med gammal energi att fungera om eller när de aktiveras av någon yttre person eller upplevelse.

Det eskalerande våldet ni ser är resultatet av allt mer hög resonerande energi som flyter till jorden som i sin tur verkar för att få vilande täta energier lagrade i de fysiska, känslomässiga och mentala kropparna för alla till individuell medvetenhet. Några oupplysta få väljer att utöva dessa gamla energier snarare än att låta dem rensas.

En hel del rensning sker när du sover eller helt enkelt automatiskt när ditt Ljus expanderar, men cellulärt minne om intensiva och traumatiska upplevelser måste komma till medveten medvetenhet för att bli erkända och sedan rensade. Till exempel de som har en överdriven rädsla för något som höjder, hundar, vatten etc. har någon gång tidigare eller nu haft en negativ upplevelse eller till och med lidit döden genom dessa saker. Cellerna kommer ihåg och i samordning med sinnet försöker de skydda personen från att göra det igen.

Detta betyder inte att en person med höjdrädsla måste gå till en hög klippa och titta över kanten, det betyder att en person med en viss andlig medvetenhet först kan rensa dessa gamla rädslor genom att sluta identifiera sig med och hävda rädslan att vara personlig och för det andra genom att förstå att rädsla inte existerar i verkligheten av deras varelse. Rädsla är gammal programmering på plats för skydd men gammal programmering kan lösas eftersom den inte har någon lag som stöder eller underhåller den.

Vi säger inte att djupt hållen rädsla släpper lätt, särskilt för dem som ännu inte är vakna för de djupare sanningarna. Rädslor som har burits genom livstider blir ofta en persons identitet, men vid en viss punkt i allas evolutionära resa måste alla återstående djupt inrotade rädslor erkännas och rensas bort. För vissa kan detta kräva professionell hjälp, men det viktigaste är att veta och helt acceptera att rädsla aldrig var eller kan bli personen. Rädsla är alltid opersonlig.

Det finns några som finner tillfredsställelse i att bibehålla sin speciella rädsla eftersom det ger dem uppmärksamhet och kan vara en ursäkt för att göra eller inte göra vissa saker, men om ni läser dessa meddelanden är ni redo att eller har redan gått bortom det medvetandetillståndet. Sträva efter att vara helt ärliga mot er själva, eftersom att fortsätta att hålla fast vid någon rädsla eller negativ kvalitet (till och med ålder) eftersom det gör dig speciell på något sätt, kommer att blockera ytterligare andlig utveckling. Det representerar separation.

Kom ihåg att om du identifierar dig med några negativa problem som kommer upp för dig, anpassar det dig helt enkelt till den specifika energin och gör den verkligen till din. Stå fast i att veta att all oenighet är manifestationen av tron på två krafter och separation och gläd dig över att du är andligt beredd att gå igenom det skenbara. Glöm aldrig eller tvivla på att de enda kvaliteterna som är personliga för dig är det Gudomliga Medvetandet.

Det finns många i världen vid denna tid vars själsändamål var att vara på jorden som en katalysator som orsakar förvirring och oordning som i sin tur skulle tvinga dem som är nöjda med att fortsätta leva bekväma liv baserade i dualitet och separation till att faktiskt tänka på och undersöka status quo.

Tillit. Tillit. Tillit Det är mycket viktigt att alla som har vaknat slutar tvivla och har tillit.

Ditt Högre Jag är du, inte någon fjärran entitet som svävar omkring och tittar in hos dig ibland. Det Högre Jaget är det fragment av din Själ som aldrig har glömt medveten enhet. Det känner dig inifrån och ut eftersom det är DU. Lita på att det alltid arbetar för att ge dig upplevelser som bäst tjänar din evolutionära process. Prata med ditt Högre Jag.

För länge sedan valde själar att uppleva separation och fortsatte att fastna i de resulterande täta energierna som skapade ett kollektivt medvetande baserat på två krafter och separation som utgör den tredje dimensionella illusionen. Ni valde att vara på jorden vid denna tidpunkt för att hjälpa till med skiftet av kollektivet ut ur denna etablerade densitet och in till Ljus. Ni var andligt vakna innan ni kom och visste att ni skulle kunna hjälpa andra ut ur illusionen. Ni visste också att dessa tider skulle ge er ett perfekt tillfälle att rensa all kvarvarande lagrad gammal energi.

Tvivla aldrig på att ditt sanna väsen (inte ett mänskligt koncept av dig) är en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande gudomlig medvetenhet. Du är inte ett med DET, du är DET.

Vissa tror att eftersom Gud är allvetande så vet Gud allt om deras problem och därför ber de till detta koncept av Gud. Om Gudomligt Medvetande innehöll problem, sjukdom, brist eller begränsning av något slag, skulle dessa saker vara permanenta, hållna på plats av Gudomlig Lag och ingen skulle någonsin kunna läka eller korrigera dem. Gudomligt Medvetande är i oändlighet bara medvetet om SIG SJÄLV eftersom DET är allt som finns.

Om Gud är allsmäktig och allestädes närvarande, var skulle någon annan kraft komma ifrån? Är det då inte en intelligent mening att göra till sitt mål att uppnå en medvetenhet om enhet snarare än att fortsätta att söka lösningar inom illusionen?

Många vaknar – några med små steg som bara ifrågasätter och andra med gigantiska medvetenhetssteg. Mycket kommer att börja utvecklas när allt fler väcker upp önskan att inte hålla fast vid övertygelser som snabbt blir föråldrade. Detta är det stora skifte som har förutspåtts i eoner. Du är i det för att du valde att vara i det.

Nuvarande tider erbjuder en stor möjlighet att en gång för alla rensa och bli fria från gamla energier som fortfarande kan hålla er bundna till någon person, plats, koncept eller sak. Gläd er kära ni även när ni bevittnar en värld som verkar kollapsa från vikten av sin egen densitet. Dessa saker måste dyka upp för att de ska kunna ses av majoriteten, annars skulle de bara fortsätta att vara utom synhåll där de kunde vara sig och explodera till problem med smärta och lidande.

Vi skulle tala om lycka, det tillstånd av varande som alla söker och som de flesta tror finns i den yttre scenen varifrån den på något sätt måste uppnås. Att hitta den perfekta partnern, samla rikedom, få det perfekta jobbet, vara fysiskt vacker eller stilig är bara några av de många tredimensionella begreppen om vad som kommer att ge lycka.

Vet att permanent lycka aldrig kan hittas genom att uppnå något på den yttre scenen eftersom verklig lycka redan är helt närvarande inom dig och väntar på att bli upptäckt. Lycka är resultatet av att uppnå en medvetenhet om enhet med Källan som automatiskt utgör enhet med allt som Källan är – helhet, fullständighet, harmoni, överflöd osv.

Det kommer alltid att finnas par av motsatser på den yttre scenen helt enkelt för att tredimensionella skapelser formas av dualitet och separation.

Källan/Gud är fullständig och hel, har alltid varit och kommer alltid att vara det och det är allt som det mänskliga sinnet kan förstå. Det är bara genom att uppnå ett medvetandetillstånd i linje med det Gudomliga Medvetandet som en person äntligen kan uppleva sann lycka och upphöra med det ständiga sökandet. Många saker kan och ger verkligen tillfällig lycka, men så småningom bleknar deras glamour för de är begrepp i en djupare andlig verklighet.

Fram till andligt förverkligande fortsätter varje individs Verkliga Jag att längta efter erkännande som tolkas av det mänskliga sinnet som det sökande efter lycka som alla upplever. Ni är andligt redo att sluta söka er lycka från omvärlden, kära ni. Njut av era liv, vänner, aktiviteter och allt som resonerar med er. Skratta, ha kul, dansa, läs bra böcker, ta ett glas vin med vänner och njut av era liv men förvänta er inte att dessa saker ger er fullheten av lycka eller den känsla av fullständighet som bara finns inom.

Släpp allt du fortfarande tror är nödvändigt för din lycka. Du kanske upptäcker att några av dessa saker dyker upp efter att ha uppnått en medvetenhet om enhet med Gudomlig fullständighet. Om det händer, kommer de saker som du ursprungligen trodde att du måste ha, att ha en högre resonans, kvalitet och form eftersom de kommer att formas av medvetande och inte illusion.

Släpp allt tvivel och lita på att ditt Högre Jag vet vad du behöver, när och hur du ska få det till dig.

Med mycket kärlek, respekt och uppskattning,

Vi är den Arkturiska Gruppen 20.06.2021

 

Donations are welcomed

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...