Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 23 februari 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 23 februari 2023

Välkomna, kära Läsare.

Den intensiva högfrekventa energin som fortsätter att flöda till jorden påverkar alla eftersom den stör, förändrar och till och med eliminerar många av de väletablerade världskoncepten som ursprungligen skapades från falska övertygelser och som länge har ansetts vara rätta och oföränderliga.

Ni kommer att bevittna många av dessa idéer, regler, lagar, religiösa övertygelser och traditioner som upplöses i det intet som de verkligen är, vilket kommer att tillåta högre former av samma saker att manifesteras.

Livstid efter livstid har mänskligheten omedvetet levt i och accepterat den värld de ser genom en lins av falsk tro, dualitet och separation, bekväma i tron att det de ser är verklighet. Det är oerhört skrämmande för dem som har byggt upp sin känsla av säkerhet, styrka, religiösa övertygelser, förhoppningar och drömmar och traditioner från denna illusoriska värld när de mörka glasögonen de har haft på sig lossnar.

Information och intensiva energier kommer att störa och ge motstånd till dem som fortsätter att vara beroende av föråldrade grundläggande övertygelser för sin säkerhet och lycka. När information inte stämmer överens med någons trossystem leder deras rädsla för förändring eller för att ha fel ofta till konflikter och arga diskussioner bland vänner, familj, grupper, arbetskamrater, etc. Om du befinner dig i en av dessa situationer, tillåt helt enkelt och kärleksfullt detta såvida du inte blir uppriktigt och ärligt tillfrågad om din inställning.

Världen har styrts av illusion för länge. Det är dags. Gudomligt medvetande skapade inte den värld som de flesta tror är den verkliga världen. Hur kunde en allestädes närvarande, allvetande, allsmäktig Verklighet skapa något som är skilt från DET självt? Vad skulle den kunna skapas ifrån om DET är allt som finns? Tror jag verkligen på en allestädes närvarande Gud?

Människor som i verkligheten är kreativa Gudomliga Varelser hypnotiseras av och lever därmed liv som återspeglar separation och två krafter. Under eoner av tid har världsmedvetandet blivit ett där generation efter generation fortsätter att tro på och främja idén att smärta, lidande, brist, krig, sjukdom, begränsning, död och separation mellan Gud, människor och alla livsformer är Guds skapelse.

Ljuset från varje utvecklat medvetandetillstånd som för närvarande finns på jorden tjänar automatiskt till att lösa upp lägre resonansenergi. Eftersom ditt medvetande följer med dig vart du än går, påverkar ditt Ljus automatiskt och utan medveten tanke eller ansträngning ditt arbete, lek, samlingar av familj och vänner såväl som allt du fokuserar uppmärksamheten på – världen, nyheter, etc.

Mörk, lågresonerande energi kan inte komma in i, anpassa sig till eller påverka högresonerande Ljusenergi, varför du inte behöver bry dig om eller frukta demonerna och ondskan som vissa individer och grupper säger åt dig att frukta och skydda dig mot.

Ja, det finns negativa entiteter upptagna med försök att orsaka förödelse och negativitet i sinnena hos dem som är mottagliga och som de kan anpassa sig till eftersom de har blockerat sig själva från sin egen energikälla och behöver skapa och hämta energi från andra. Du behöver inte frukta dessa typer av saker för även om du kan känna närvaron av mörk energi ibland och under vissa omständigheter, vet att mörk energi med låg resonans inte kan anpassas till Ljus energi. Faktum är att Ljus är verkligheten, löser helt enkelt upp mörkret eller får det att studsa tillbaka på avsändaren eftersom det inte har något att upprätthålla eller vidmakthålla utom tro och rädsla.

Missbruket av psykisk energi blev populärt för länge sedan när vissa insåg att dessa förmågor gav dem ett enkelt sätt att få kontroll, ekonomisk vinning och makt över andra. Den rädsla som den förde till andra på grund av tidens allmänna okunnighet och vidskepelse (medeltiden) födde tron att psykiska gåvor, helande förmågor etc. var onda och av djävulen och ledde så småningom till häxbränning och tortyr av alla med talanger som inte förstods av majoriteten.

Under medeltiden integrerades tro och rädsla för en djävul i kyrkans läror, vilket gjorde att många av kristendomens rena läror blev förorenade när skrupelfria och självtjänande ”ledare” märkte att de lätt kunde kontrollera massorna med dessa idéer. Var aldrig rädd för något utanför dig Själv. Var smart och klok som en person som lever på jorden, men glöm aldrig vem du verkligen är. Även döden är helt enkelt ett begrepp, processen att flytta från en form och plats till en annan.

Många seriösa sanningsstudenter fortsätter att kämpa och lägger stora ansträngningar på att bli vad de tror att de måste bli för att bli andliga. De studerar, tar kurser, gör ritualer, får helande arbete, har läsningar, samtidigt som de fortsätter att tro att de ännu inte har uppnått detta eftersom de inte ”känner” sig andliga och deras uppfattningar om andlighet har inte manifesterats.

Vet att kämpande och ansträngning inte lyfter en person till ett högre medvetandetillstånd. Det är individuell beredskap som bestäms av det Högre Jaget som gör detta. Som ni vet är det första steget den intellektuella kunskapen om sanningen som kan komma från en bok, en annan person eller helt enkelt inifrån. Den intellektuella kunskapen om sanning är en sinnesaktivitet, medvetenheten om något som tidigare inte känts till.

Nästa steg är acceptans följt av en önskan att omfamna och integrera sanningen genom studier, praktik och meditation. Många blir medvetna om sanningen och är redo för den, men väljer istället att ignorera den i insikten om att den skulle störa deras nuvarande bekväma och väletablerade trossystem. Men de andligt redo, villiga och kapabla finner sig vid denna tidpunkt oförmögna att sluta tänka på sanningen och drivs alltmer av ett behov av att söka djupare.

Detta är vanligtvis början på en metafysisk fas där sanningsstudenten söker upp olika metoder och tekniker för att uppnå andlighet. De kan gå med i metafysiska grupper, börja meditera om de inte redan gör det, gå på föreläsningar, få psykiska läsningar och engagera sig i andliga övningar och ritualer utformade för att föra dem närmare Gud. Den här delen av resan kan fortsätta i många år och det är under denna tid som vissa börjar tappa hoppet i tron att de aldrig kommer att uppnå vad de har trott vara andlighet.

Släpp all kamp och ansträngning för att uppnå det som i verkligheten helt enkelt är ett koncept. Du kanske aldrig ”känner dig andlig”. Alla övningar och ansträngningar du har gjort under andra liv och detta här flyttade dig dit du äntligen kunde släppa taget, luta dig tillbaka och veta; ”Det som jag har sökt, det är jag redan.” Det är ditt Högre Jag, det DU som aldrig lämnade full medvetenhet, och inte hur många certifikat för andlig prestation du kan ha samlat på dig som avgör när du är redo att växla till ett mer fullständigt uppstiget medvetandetillstånd.

Personlig uppstigning kan manifestera sig som en energetisk händelse eller så kan du helt enkelt börja inse att ditt liv har blivit annorlunda – det finns mer harmoni, överflöd, frid utan ansträngning och verklig kärlek i ditt liv.

Sluta kämpa för att bli vad du redan är. Lev från din högsta nivå av medvetenhet i varje ögonblick och lita på att ditt Högre Jag vet när du är andligt redo för ditt nästa steg. Andlig evolution är helt enkelt processen att komma ihåg vem du är.

Upphör med ditt kämpande och vila i det som är.

Vi är den Arkturiska Gruppen 26.02.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *