Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 juni, 2019

Det Arkturiska Rådet från den nionde Dimensionen

via Daniel Scranton

8 juni, 2019

En Uppgradering från Källan

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi förenar oss gladeligen med er alla.

Vi är överlyckliga att få ge er denna specifika överföring, för vi är nu redo att delge er en del värdefull information som vi har fått ta del av och som vi är så glada över att få sprida vidare. Ni är en del av ett gigantiskt nätverk av medvetande som når bortom allt medvetande i denna vår galax. Detta är ett nätverk som till och med sträcker sig bortom detta universum och precis som ni i egenskap av individer och som ett kollektiv, tidvis får ta emot uppgraderingar, så har hela detta nätverk av medvetande tagit emot en uppgradering som härstammar direkt från Källan.

Vad innebär detta? Hur är detta annorlunda från skiftet i medvetande? Dessa är mycket bra frågor. Vi vet att ni gör framsteg, i vartenda ögonblick av varje dag, och ni kan föreställa er vilka stora framsteg som görs över hela universum, eftersom vi alla skiftar tillsammans – samtliga stjärnsystem, alla dimensioner och alla galaxer i detta universum. Många fler varelser uppmärksammar sig själva som Källans aspekter och detta har skapat en möjlighet för Källan att låta alltmer av Sig själv flöda.

I grund och botten har vi alla tillsammans skapat ett utvidgande inom Källan som vi alla gynnas av. Och all energi inom nätverket sprids ut till varje individ i synnerhet, eftersom varje aspekt av Källan omfattar ett medvetande. Vad betyder det här för dig som individ? Det betyder att fler vägar finns tillgängliga för dig. Det finns fler varelser än ni kan förena er med och ni kan få tillgång till mer av totaliteten gällande vilka ni är i egenskap av Varelser från Källans Energi.

Hur mycket av detta som ni förmår ladda ner beror alltid på vilken dimension ni befinner er i och hur mycket er kropp förmår hantera och denna uppgradering gör det möjligt för er att hantera mer. Vi skulle inte kunna glädja oss mer över att få tillkännage detta till er alla och att vara en del av detta underbara nätverk, för vi själva får också ta del av denna underbara och oklanderliga uppgradering från Källans Energi.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över att ha varit i kontakt med er.”

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...