Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 januari 2024, 

 

 

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 28 januari 2024, 

28 JANUARI 2024

Hälsningar när vi börjar det nya året 2024 som kommer att bli ett år av exponeringar och händelser som kommer att hjälpa till att väcka många som fortsätter att lita på övertygelser som nu börjar bli föråldrade. Ingen person kan förbli hypnotiserad av illusioner om separation för evigt eftersom verkligheten för varje person är Gud/Källan/Gudomligt Medvetande individualiserad.

Det finns några, särskilt de som är beroende av ”makt över” som fortsätter med ord och handlingar för att hålla världen beroende av det gamla trossystemet, för om en majoritet förblir bunden till de oupplysta reglerna, idéerna, ledarna, lagarna, religiositeten och traditionerna, dualitet, separation och en tro på två krafter fortsätter de att tjäna på något sätt.

Det är svårt att gå bortom de läror och övertygelser som har tjänat en person väl som riktlinjer under hela livet.Men det kommer en tid i allas evolutionära resa då de måste släppa många övertygelser som förblir bekanta och bekväma men inte längre resonerar för att integrera de högre nivåerna av medvetenhet. Denna process är vanligtvis inte medvetet vald utan åstadkoms snarare av det Högre Jaget när personen är redo.

När allt som en person har lärt sig, trott på och byggt sin grund på inte längre resonerar på samma sätt, utlöser det vanligtvis en period av rädsla, förvirring, tvivel, motstånd och till och med tron att personen håller på att tappa förståndet eftersom allt de helhjärtat har trott på fram till denna punkt verkar ha varit en lögn.

Denna period utgör en ”själens mörka natt” speciellt för dem som har varit seriösa sökare under en lång tid och trodde att de hade hittat alla svaren. Det kommer att pågå så länge som personen gör motstånd, försöker återuppliva det förflutna eller vägrar att titta djupare inuti. Det kan vara en särskilt traumatisk tid för dem som håller fast vid strikta religiösa, metafysiska eller till och med ”hedniska” föreställningar.

Vid någon tidpunkt blir upplevelsen en tid av att söka, forska, studera världsreligioner, fundera, ifrågasätta och helande under vilken ny medvetenhet börjar slå rot även medan en del av det gamla finns kvar. Vet att du alltid vägleds och leds genom denna fas av din resa av ditt Högre Jag eftersom du är redo för det men de flesta initierar det inte på egen hand.

Gud är inte en gammal man som sitter på ett moln och dömer varje människas kvalifikationer att ta emot gott eller straff beroende på hur väl de har följt någon människas regel. Gud är ett allestädes närvarande, allsmäktigt, allvetande Medvetande och eftersom alla är ett uttryck för detta enda Medvetande, är allt som DET är, redan fullt närvarande inom varje individ. Du är inte en del av Gud, du är helheten.

Det är inte bara dumt utan fruktlöst att be till något begrepp av Gud skapat till människans avbild för att ge dig saker, händelser, människor etc. Gud uttrycker redan SIN fullhet i och som varje person och har ingen medvetenhet om något annat än SIG själv eftersom ingenting annat än DET själv existerar. Om sjukdom, brist, lidande etc. var aspekter av det Gudomliga Medvetandet skulle de aldrig kunna bli helade, förändrade eller eliminerade eftersom de skulle hållas för alltid på plats av Gudomlig Lag. Andlig evolution är resan att inse detta och tillåta SJÄLVfullständighet att manifestera sig.

Gud ger inte saker, människor, jobb, varor, eftersom Guds medvetande inte har idéer om brist och begränsning. Gud uttrycker SIG själv genom människan och alla SINA uttryck. När en person väl uppnår ett medvetande om enhet och fullständighet, kan sinnet tolka innehållet i detta medvetandetillstånd på nivåer som personen kan förstå.

Till exempel; En person behöver ett hem. Om de har uppnått ett medvetandetillstånd som vet att de aldrig kan vara separerade från sitt verkliga hem som är Gudomligt Medvetande, kommer sinnet att tolka detta utåt som det rätta hemmet. En mekanikers upplysta medvetande kommer inte att manifestera sig utåt som nya idéer för operation och inte heller kommer kirurgen att manifestera idéer för att fixa en förgasare – om det inte är vad han behöver.

Det är därför det är nödvändigt att släppa taget om de många välbekanta men nu föråldrade religiösa eller metafysiska lärorna som uppmuntrar dig att be på det här eller det andra sättet för att få det du tror att du eller andra behöver. Dessa metoder fungerade väl i tidigare tider av evolution men var bara steg på vägen som inte var avsedda att hållas fast vid för alltid. Dessa metoder främjar och stärker faktiskt föreställningar om separation. Det är dags att lägga undan verktygen från ett tidigare och mindre utvecklat medvetandetillstånd och gå in i medvetenheten om vad det verkligen innebär att vara ett med Gud.

Det är meningslöst att be om fred, eftersom Gud inte vet något annat än freden i ETT allestädes närvarande Jag som inte har några motsatser. Istället för att be till Gud om fred, inse att eftersom varje person är individualiserad med Gudomligt Medvetande, förblir energin som flödar och förbinder allt liv (kärlek) fullt närvarande även när den inte känns igen eftersom den är verkligheten.

Förneka inte skenet, utan upphör hellre att ge det makt genom att erkänna den verklighet som ligger bakom alla skeenden. Krig är en aktivitet från den kollektiva tron på separation som måste upplevas av vissa för att de ska lära sig och utvecklas bortom tro på separation.

Många fortsätter att leva med en fot i båda världarna långt efter den tid de är redo att ha båda fötterna i sanningens värld. Detta kan vara svårt, skrämmande och till och med resultera i avståndstagande från familj och vänner, men du kom till jorden för att helt vakna, rensa kvarvarande gamla energier, hjälpa andra att göra detsamma och genom att göra detta hjälpa till med jordens uppstigningsprocess. Problemen du bevittnar på jorden vid denna tidpunkt är aspekter av denna process eftersom allt gammalt och falskt måste komma till ytan, spelas ut och kännas igen för att kunna släppas taget om och flytta bortom.

Proselyt eller försök aldrig pressa din medvetenhet på andra i tron att du hjälper dem utan var bara ett exempel på fred och icke-dömande. Lita på att de som är redo för vad du har att ge kommer att hitta vägen till dig eftersom lika energi attraherar lika energi.

En andligt utvecklad person är en kraftfull person som inte tillåter andra att dominera eller kontrollera dem i tron att de är tålmodiga och kärleksfulla när de gör detta. Tillåt aldrig en person eller grupp att missbruka eller dominera dig. Det är en förolämpning mot din gudomlighet. En andligt bemyndigad person är aldrig rädd för att kärleksfullt säga; ”Tack för din åsikt, men jag vill göra det här…”

Vissa förblir i missbruk eller till och med farliga situationer helt enkelt för att de vill behaga, vilket återspeglar låga resonansförsök för att bli älskad. Andra har fått lära sig att det är andligt att vara kärleksfull och tålmodig oavsett alla negativa omständigheter. Det är inte andligt att tillåta någon person eller grupp att manipulera dig fysiskt, känslomässigt, mentalt eller till och med andligt. Det är dock väldigt viktigt att vara väldigt ärlig mot sig själv i dessa typer av situationer, att inte tolka någon annans önskan om dialog eller förändring som en lätt ursäkt för att fly eller undvika att ta itu med något.

Det är ofta fallet och särskilt under dessa tider av intensiv rensning, att de smärtsamma situationer som en person kan hantera under denna livstid faktiskt är gamla energier som upplevts och har burits genom många tidigare liv. När en person känner sig stark och utvecklad nog att äntligen erkänna och rensa intensivt smärtsamma och lågresonerande energier som de fortfarande bär på (hemska upplevelser som tortyr till döds eller ett eller en livstid av övergrepp) kommer de ofta att välja att inkarnera i en familj eller situation som kommer att återaktivera denna gamla energi. Eftersom de nu är andligt bemyndigade och känslomässigt förberedda kan de återuppleva energin i någon form, känna igen den för vad den representerar och helt frigöra den från medvetandet.

Gör alltid i den här typen av situationer vad som behöver sägas eller göras samtidigt som du inåt känner till den sanna andliga naturen hos alla inblandade. På så sätt skapar du inte negativ energi som kommer att behöva rensas bort.

Gilla det eller inte, njut av det eller inte, önska det eller ej, tro det eller ej, det finns en Gudomlig plan under utveckling och du är en del av den.

Vi är den Arkturiska Gruppen 28.01.2024

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *