Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 september 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 september 2019

Arcturians (channeled messages)

 

Välkommen igen till meddelandena från den Arkturiska Gruppen.

Allt går enligt plan även om det kanske inte verkar så. Varje dag när allt fler människor vaknar och börjar ifrågasätta status quo, blir det kollektiva medvetandet ljusare. Många fler börjar nu fundera över högre levnadssätt eftersom de inser att det som de alltid accepterat utan att ifrågasätta inte tjänar majoriteten.

Mycket av den gamla energin förblir levande och välmående men luras inte av utseenden för de förändringar som sker i individuellt medvetande börjar manifestera sig utåt. Detta betyder inte att allt plötsligt blir rosor och ljus, utan snarare innebär det att allt fler föråldrade skapelser av dualitet och separation blir igenkända och avvisade.

Mycket exponering kommer att äga rum nästa år. De som vägrar att acceptera förändring och fortsätter att spänna sina tredimensionella muskler i hopp om att hålla majoriteten i rädsla och gammal energi, kommer att finna att de är mindre och mindre effektiva eftersom de som de hoppas kontrollera börjar öppna ögonen.

Intensiva Ljusfrekvenser flödar och lyfter alla som är mottagliga för högre medvetenhetsnivåer. Alla, mottagliga eller inte, känner dessa energier. Koppla av och låt processen att integrera dem fortgå så bra du kan. Lösgör dig från kaoset när du känner behov, även om det bara betyder att du går till en toalett några gånger. Centrera dig ofta hela dagen och eliminera programmeringen ”måste få detta gjort” som driver dig att göra, göra, göra när kroppen är trött.

Identifiera dig inte med de uppstigningssymtom du kanske upplever utan snarare erkänn dem och tillåt dem. Du går nu in i en integrationsfas. Många tror att de är sjuka eller att något är fysiskt fel eftersom deras fysiska kropp integrerar högre frekvenser och skapar nya sätt att bära dem. Uppstigningsprocessen påverkar varje person på olika sätt beroende på vad som rensas och vad som integreras i enlighet med deras individuella medvetenhetstillstånd.

Sinnet, som är en aveny av medvetenhet, kommer alltid att hoppa in med lösningar enligt vad det känner till. Hedra sinnet och utvärdera dess förslag, men glöm aldrig att det finns en djupare och högre process som det mänskliga sinnet i och med sig själv inte kan förklara för dig. Information som flödar inifrån kommer till dig genom sinnet, men aldrig från det.

Du är långt bortom behovet av att fortsätta söka efter Gud och andlighet eftersom denna praxis kommer från en känsla av separation. Börja istället med att identifiera verkligheten i din varelse, JAG ÄR, det Gudomliga Medvetandet som du är. Acceptera medvetet att freden, säkerheten, säkerhetshälsan, intelligensens helhet, harmoni, överflöd, etc. som du har sökt redan är fullständigt närvarande i dig.

Släpp en gång för alla samtliga favoritursäkter för varför detta inte är möjligt. Tills en person börjar erkänna och acceptera själva verkligheten, förblir de i och fortsätter att manifestera från separationsmedvetande

I allmänhet är medvetande en medvetenhet som är helt integrerad och uttrycker sig genom och som en persons tankar och handlingar. Till exempel – att lära sig att köra bil. Till en början kommer en ny förare att studera och tänka på en intellektuell sinnesnivå om varje steg och regel för körning. Men med tid och övning blir informationen automatisk och körningen blir enkel och utan medveten tanke. Att köra bil är nu etablerat i hans/hennes medvetande.

Det här är hemligheten bakom underbarn eller talanger som snabbt och lätt lärs. Den speciella musikaliska, skådespelande, vetenskapliga eller konstnärliga talangen utvecklades och fullkomnades genom andra livstider och är nu ett medvetandestadium. Även om de flesta inte är medvetna om det, har underbarn, unga eller gamla, alla tillbringat livstider med att studera, öva och fullända deras speciella talang och eftersom medvetandet inte vill eller inte kan återgå från en uppnådd nivå, inkarnerar de med den intakt.

Gudomligt medvetande är allt som finns – alltid närvarande, allsmäktigt, allvetande Medvetande som Själv flödar som allt det är. Allt är detta enda Medvetande som uttrycker Sig själv i, som och genom individuell medvetenhet som sedan manifesterar det på nivån av deras personliga betingelser eller uppnådda medvetenhetstillstånd.

När medvetenheten om en viss sanning är uppnådd blir den tillgänglig för alla som är en del av deras medvetande – barn, familj, vänner etc. för det finns bara EN. Om de är öppna och mottagliga kan de få insikter eller till och med healing, men om inte kommer de inte ens att märka det.

Min enhet med det Gudomliga Medvetandet utgör automatiskt min enhet med den andliga verkligheten i allt levande såväl som med varje andlig verklighet som förkroppsligas i Gudomligt Medvetande.

Den andliga resan är helt enkelt utvecklingen av individuellt medvetande som på jorden görs genom livstider där en person försiktigt eller smärtsamt lär sig att röra sig bortom det som är falskt i hans medvetande. Det Gudomliga Medvetandet finns redan fullt ut i varje individ bara för att det är allt som finns, men den fria viljan tillåter varje person att uttrycka vilken tredimensionell betingelse de väljer så länge som de väljer.

De värsta av de kriminella har Gudomligt Medvetande men tillåter endast en liten nålspets av sitt ljus att uttryckas. Detta görs inte medvetet. De ouppvaknade vet ännu inte vilka de är och kan bara uttrycka sig genom det tredimensionella trossystem som de har som verklighet. Gudomligt Medvetande förblir för alltid fullt närvarande och väntar på erkännande hos varje individ oavsett hur begränsande deras nuvarande trossystem kan vara.

Evolutionsprocessen kräver hundratals livstider och upplevelser för de flesta. Du har gjort det här arbetet annars så skulle du inte kunna anpassa dig till dessa meddelanden. De flesta av er valde att komma in i denna livstid eftersom ni redan har uppnått en högre nivå av medvetenhet för att undervisa och tjäna under dessa energetiskt intensiva tider. Evolutionen slutar inte vid en viss punkt, utan fortsätter oändligt eftersom Gudomligt Medvetande är Oändligt.

Evolution är som att observera livet genom ett mycket smutsigt fönster genom vilket föremål verkar förvrängda och färglösa. Observatören baserar sedan sin tro och sina livsbeslut på det han ser. Varje god eller dålig upplevelse under varje livstid tjänar till att torka bort lite smuts från fönstret tills han vid någon tidpunkt kan rensa allt större områden, vilket gör att han kan förstå det som tidigare var oförståeligt med nya insikter och tydlighet.

Tidigare tråkiga färger ses nu som livliga och varierade medan livet och människor börjar återspegla skönhet, enhet och kärlek. Alla livsformer erkänns vara i och av den ENDA och hopp uppstår för att ersätta tidigare förtvivlan, sorg och känsla av separation.

Ni kanske undrar; ”Jag är vaken. Varför upplever jag fortfarande tredimensionella problem? ”Fråga er nu; ”Vad tror jag får mig att känna så här?” Det finns många svar på denna fråga, men ofta beror det på att nya insikter ännu inte har integrerats fullt ut och blivit ett levande, andande, medvetande tillstånd. Ibland beror det på att den enskilde har gjort ett val före födseln att tjäna i lägre resonerande energier i syfte att hjälpa till att väcka dem som förblir genomdränkta i täthet.

Vet att när du väljer att andligt utvecklas är du på väg och vilka svårigheter som kan uppstå på det sättet är en del av din individuella process. Släpp alla läror och begrepp om hur evolution måste se ut eller upplevas för att vara korrekt. Lita på att din avsikt att utvecklas har satt allt i rörelse och att du inte behöver tända ett ljus, sjunga eller hoppa upp och ner för att få det att hända.

En uppnådd medvetenhet om Enhet manifesteras utåt som vad som behövs även under de mest intensiva omständigheterna och ofta som något som är till synes mycket vanligt och praktiskt. Ge upp att försöka räkna ut, planera och fundera ut allt med sinnet. Det ändliga mänskliga sinnet kan inte förstå eller uppfatta det som är oändligt.

Sluta kämpa för att uppnå vad du redan är. Du har falskt programmerats för att tro att den andliga resan måste vara svår och hård. Allt som krävs är att du lever varje ögonblick från ditt högsta medvetenhetstillstånd. Tillåt helt enkelt processen och gå ofta inom och värm dig i Enhet med Källan.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...