Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 5 juni, 2022

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 5 juni, 2022

 

5 JUNI 2022

 

Kära läsare, välkomna till detta meddelande vilket i själva verket är ert eget, eftersom medvetandet drar till sig det som det är i linje med, och därmed attraherar ni själva det ni behöver veta, förstå och är redo för. Det är därför det är så viktigt att vara medveten om vad ni har i medvetandet.

Världshändelserna fortsätter att orsaka stress och förvirring för alla. De som har uppnått ett medvetande om enhet förstår att det sker ett energiskifte, men de upplever också en känsla av sorg eftersom de vet att världen kan vara så annorlunda. Glöm aldrig att en ny och annorlunda värld är målet, den Gudomliga Planen, och den kommer. Tillåt processen kära ni, för allt fortskrider enligt planen, och allt som inte är i och av Gudomligt medvetande, är bara temporärt.

Många av er upptäcker alltmer att ni vill ta ett steg tillbaka från aktiviteter och människor som en gång var viktiga för er. Detta beror på att ni har utvecklats och att ert medvetande inte längre resonerar till vissa av dessa aktiviteter och individer. Det betyder inte att dessa saker var olämpliga eller felaktiga, det betyder helt enkelt att ni har kommit in i ett annat medvetandetillstånd.

När ni väljer att dra er tillbaka från saker som en gång hade stor betydelse för vilka ni var, ger det ofta arga reaktioner från de som var involverade med er genom aktiviteter eller som medhjälpare. Ert tillbakadragande ses som ett personligt avvisande av de som ännu inte kan förstå att energin försöker anpassa sig till liknande energi, och att er energi har förändrats.

Älska de som kan känna sig sårade och avvisade, för att ni inte längre gillar att göra de saker ni tidigare gjorde. Gräla inte. Delta då och då, för det skadar inte att ”spela spelet” för att vara kärleksfull på en nivå som de kan förstå. Det händer ofta att de som varit nära vänner länge, är öppna för tanken att vissa saker kan kännas färdiga för er, och att det är inte ett personligt avvisande av dem. Denna vänskap fortsätter ofta i en högre och mer tillfredsställande form.

Allt som för närvarande är känt och accepterat i den tredje dimensionen, håller på att förändras. Vissa saker kommer att förändras radikalt och andra inte, men när det kollektiva medvetandet vaknar alltmer, kan det inte undgå att manifesteras som högre former. Många sedan länge etablerade institutioner och uppfattningar, kommer inte längre att förbli så som de varit, eftersom energin som fanns och upprätthöll dem, inte längre kommer att existera.

De som lever fullt ut i det tredimensionella trossystemet, och är beroende av den yttre världen för sitt bästa, upplever rädsla vid denna tidpunkt. Förändringar förstör den illusoriska grund de byggt sina liv på, och gör dem osäkra och förvirrade. Men sönderfallet av en falsk grund är ofta det wake up call som krävs, för att tvinga dem till nya och högre sätt att tänka. Tillåt processen kära ni, bara tillåt, lita på och vet att allt som sker vid denna tidpunkt är en aspekt av jordens uppstigningsprocess, även om saker och ting inte verkar vara särskilt spirituella.

Tredimensionellt liv bygger på och manifesterar sig från det som redan är känt och accepterat i ett universellt medvetande om dualitet, separation och två krafter. Eftersom man ännu inte förstår att alla svar finns inombords, så fortsätter majoriteten att söka sig till ”experterna” inom alla områden av livet – religion, filosofi, utbildning, juridik, medicin, ledning etc. för att få svar, sanning och kunskap.

Eftersom de flesta experter forskar, får information och kommer till slutsatser genom det tredimensionella trossystemet, så kommer faktan de förespråkar och som har kommit att accepteras som sista ordet i ett ämne, att förändras när medvetandet förändras, vilket lämnar dessa experter och de beroende av deras upptäckter förvirrade, arga och de motsätter sig de nya idéer som börjar dyka upp.

Resultaten från experter har alltid ansetts vara sanning i de flestas medvetande, men när allt fler individer vaknar upp och börjar lita på sin intuition, börjar de ifrågasätta många allmänt accepterade övertygelser. Genom sin nyuppvaknade medvetenhet ser de världen med nya ögon, och väljer att förkasta många av de sedan länge samhälleliga och religiösa regler, som hållit dem i slaveri.

Många unga människor förkastar idag allmänt accepterade tredimensionella regler och förordningar, till sina föräldrars bestörtning. Ett stort antal mycket utvecklade själar valde att inkarnera vid denna tid, för att föra Ljuset från sina utvecklade medvetanden till kollektivet. Majoriteten av dem har för länge sedan utvecklats bortom jordens nuvarande trossystem som fortfarande anser vara sant och viktigt. I deras utvecklade medvetandetillstånd verkar många nuvarande tredimensionella regler och förordningar bara fåniga, oviktiga och irrelevanta.

Densiteten i jordens energi hindrar dem från att faktiskt komma ihåg vilka de är och varför de kommit. De förstår inte varför de är ”annorlunda”, och passar ofta inte in hos sina kamrater. På grund av detta har många blivit deprimerade, förvirrade och till och med suicidala. Men med tiden och större mognad, kommer de flesta så småningom att förstå att de måste spela med i det tredimensionella spelet lite för att kunna göra det de kom för att göra, och då bli förstådda av de som ännu inte är på deras medvetenhetsnivå.

Föräldrar, försök inte tvinga in dessa barn i tredimensionella formar, som de har utvecklats bortom. De behöver kärleksfull vägledning för att leva i en värld som inte helt resonerar med dem, låt hellre er intuition vägleda er istället för samhällets åsikter.

Rädsla är anledningen till att så många fortsätter att hålla fast vid föråldrade övertygelser, även när de har resulterat i smärtsamma, otillfredsställande och ibland rent av hemska livsupplevelser. Rädsla är inget annat än ett uttryck för separerade medvetanden, och är den underliggande källan till varje oenighet på jorden.

När en person tror sig vara skild från Gud, människor, andra livsformer och vad de behöver, känner de sig oälskade och oönskade. Utan att veta hur de ska hantera dessa känslor, lägger de ofta skulden på andra i deras liv och far ut mot dem fysiskt, känslomässigt och mentalt, i ett försök att bevisa att de är ”någon”, har makt och är värda respekt och kärlek. Detta kan lätt observeras hos både rika och fattiga, vissa poliser, regeringar, vissa militärer, företag och i många nuvarande tredimensionella institutioner.

Öppna er för Ljuset kära ni. Låt den friska luften av det som är nytt och högre, få en framträdande plats i era tankar, snarare än att ständigt fortsätta jämföra nuet med det förflutna. Trots vad många tror och hoppas på, kommer det förflutna inte att återvända precis så som det var, eftersom energin som skapade det inte längre är densamma. Medvetandet är formens substans, och kollektivet är i färd med att öppna sig för ett nytt och högre medvetandetillstånd.

Tillåt er att släppa allt som känns färdigt och komplett oavsett vad andra kan ha för åsikter. Styrka är att lita på och agera från er inre vägledning och intuition.

Att vara ljus betyder inte att ni alltid medvetet måste tänka på den andliga sanningen. När väl ett medvetande om sanning och enhet har uppnåtts så har ni det för alltid, och kommer att fortsätta att utvecklas andligt eftersom medvetandet är oändligt. Ni kan aldrig kan återgå till ett passerat medvetandetillstånd även om ni skulle försöka, vilket vissa har försökt i hopp om att det skulle göra livet lättare.

När ni är lyckliga och gör det ni älskar, så vibrerar er energi med en högre frekvens eftersom kärlek och glädje är det verkliga. Eftersom det bara finns EN, så påverkar ert medvetandetillstånd alla andra. Att tillbringa tid i naturen, lukta på och uppskatta skönheten i en blomma, se barn leka, läsa en god bok, prata med vänner, utföra arbeten ni älskar eller engagera er i en kreativ aktivitet som ni gillar, är alla andliga aktiviteter eftersom det lyfter er energi till en högre frekvens.

Tron på att ni inte är andliga när ni ägnar er åt andra aktiviteter än medveten tillbedjan eller formell bön, återspeglar gamla religiösa läror och dogmer som lever än idag. Läror som säger att njutningen av ett vanligt mänskligt liv inte är andligt förekommer fortfarande i vissa kyrkor, de kan till och med diktera regler om exakt vilka aktiviteter som är andliga och tillåtna, och vilka som är syndiga och behöver bestraffas.

Det har länge lärts ut att lidande för en person närmare Gud, och för att bli ”helig” så måste man lida för Gud som gottgörelse för sin medfödda mänskliga synd, som om Gud skulle bli lycklig av det egna lidandet. Vissa tror att om de inte lider tillräckligt, så måste de göra saker och ting genom handlingar som orsakar fysisk smärta. Om lidandet fanns i det Gudomliga Sinnet, så skulle det permanent hållas på plats av den Gudomliga Lagen, för att aldrig bli helat eller förändrat.

Dessa läror började för länge sedan eftersom de tillät makthavarna, särskilt de religiösa, att kontrollera och ta från en majoritet som var outbildad och naiv. De flesta av er har levt liv under inflytande av dessa övertygelser, och kanske upptäcker att de ibland dyker upp i era tankar om lidande. Lidande kan verkligen vara en väckarklocka för de som behöver det, men att tro att lidande skulle ge Gud njutning måste ses för det nonsens det representerar, och en gång för alla släppas.

Förstå att…

Gud har inte, har aldrig och kommer aldrig att finna nöje i sitt EGET lidande genom er.

Vi är den Arkturiska Gruppen 22-06-05

 

Donations are welcomed

©2022 onenessofall.com | Marilyn@onenessofall.com

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...