Arkturierna via Natalie Glasson, 4 mars 2022

 

Arkturierna via Natalie Glasson

4 mars 2022

Omskrivning av Initiering

 

Hälsningar och kärlek, vi är Arkturierna. Vi träder fram med vårt ljus, vår kärlek och sanning som en gåva till er, och påminner er om den Gudomliga Skaparen som existerar inom er varelse. Er naturliga förmåga är av skapelse, ni kan skapa allt ni vill, speciellt när ni är i linje med allt som är Skaparen. Ni har förmågan att skapa er egen verklighet, att skapa era tankar, att skapa era reaktioner och era handlingar. Ni har förmågan att skapa världen omkring er, och till och med transformera er fysiska och energetiska kropp. Det är viktigt att ni kommer ihåg denna kraft och förmåga, även om ni är omedvetna om det eller inte vet hur ni ska använda den. Det är viktigt att ha avsikten och övertygelsen om att ni verkligen vet hur man skapar, därför att skapa är lika naturligt för er som att andas.

När ni går över till de inre planen och lämnar er fysiska kropp bakom er, vilket är känt som döden på Jorden. Då har ni tid att kontemplera över er resa på Jorden, från de inre planen har ni tid att, om ni så vill, att skriva om den resa ni upplevt på Jorden. Det betyder att ni inte upplever den fysiskt då ni skriver om den, utan energetiskt. Ni kan göra valet att återvända till Jorden i förståelse för vad som behöver skrivas om, de upplevelser ni haft och skapat som måste transformeras eller föras framåt. Ni har möjligheten att återvända till Jorden i en annan livstid och sålunda uppleva den fysiskt. Detta är en mycket viktig aspekt av er resa. Det är en tid för kontemplation där ni får större förståelse för er själs syfte och orsaken till er existens inom uppstigningsresan på Jorden. Det är viktigt att inse att ni är i processen av att omskriva er resa och era upplevelser på Jorden nu. I denna livstid skriver ni om upplevelser ni hade i en tidigare eller samtidig livstid. Detta kräver en del kontemplation.

Kan ni föreställa er eller förstå vad det är er själ väljer att skriva om, att transformera och föra framåt, eller lära sig från denna nuvarande verklighet? Innan ni kom till den här livstiden var ni i ett tillstånd av kontemplation, ni förstod vad som måste transformeras, vad som måste förkroppsligas, jordas, ni förstod och fick det att bära frukt nu. Ni spelar ut det i denna livstid och därför är det så viktigt att erkänna er skapandekraft, hur ni kan skapa det ni vill, det ni önskar och drömmer om.

Det är viktigt att känna var ni upplever blockeringar, stagnerande energi, utmaningar, kaos och sabotage, och inse att dessa områden är oerhört värdefulla, och att de kan skrivas om.

Vid den här tiden i uppstigningsprocessen för alla varelser, kommer det fram en initiering där energierna uttryckta av Skaparen stöttar ert omskrivande av er nuvarande verklighet. Högre vibrationer, kraftfulla frekvenser och koder flödar in i er varelse för att stötta er att åstadkomma denna initiering. Det är en initiering där ni skriver om aspekter av er verklighet som ni redan upplevt i denna livstid. Det är nästan som om ni går över till de inre planen men ändå finns kvar i er fysiska kropp. Ni har den tiden, den möjligheten att skriva om er verklighet. Därför kan ni föra det ni förstår och erkänner in i era nuvarande och framtida upplevelser.

Låt oss dela hur ni ska skriva om vissa områden av er verklighet.

Först behöver man erkänna ett område som orsakar kaos, utmaningar, smärta, sår, eller allt som skapar disharmoni. När ni valt ett område, kontemplera över det, sitt med det, tänk över det. Hur känns det? Vad aktiverar det i er varelse? Vad får det er att tänka på?

Sitt med denna energi så länge som möjligt tills den transformeras, och vi säger så länge som möjligt eftersom den kan bli överväldigande. Om den blir det, då vet ni att den är på väg att transformeras. Ofta, när ni har den avsikten, sker transformationen mycket snabbt. Den kommer att transformeras till något annat, kanske energin av salighet, kärlek eller sanning. I stunderna av transformation ber ni er själ aktivera, uttrycka, utstråla och emanera de lämpligaste och gudomligt vägledda koderna och frekvenserna för att säkerställa omskrivningen av denna upplevelse.

Ni kan finna att ni visualiserar en annan upplevelse som ersätter upplevelsen, eller att ni bara ansluter till Skaparens vibrationer eller kvaliteter. Låt kraften flöda från er varelse. Ni kan finna att ni måste röra på er kropp för att få fram rörelsen för att låsa in omskrivandet. Det kommer att vara en mycket kreativ process, som om ni målar eller gör att mästerstycke. Ni kan bli vägledda att få fram olika kvaliteter, energier, tankar eller visioner. Vänligen följ er vägledning och när processen är fullgjord, inbjuder vi Arkturier er att känna golvet under er, att vara medvetna om golvet, marken, Moder Jord under er. Sålunda jordande och förankrande era energier i er varelse, verklighet och Jorden. Detta är en mycket enkel process av omskrivande.

Den viktigaste aspekten av denna kommunikation är att Skaparen stöttar omskrivandet av ert förflutna, av denna livstid. Sålunda blommar ni i denna stund ut till en transformerad avancerad varelse, eftersom ert förflutna blir mycket annorlunda, vilket transformerar er nuvarande verklighet.

Vi, Arkturierna, kommer att vara närvarande för att stötta er genom denna process, om ni skulle vilja uppleva den. Den är inte helt nödvändig.

Vi älskar er för evigt och vi tackar er.

Vi är Arkturierna.

 

 

 

Översättnign: Markku

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...