Adele Arini Kanaliserar Sitt Högre Jag, 25 september 2019

Adele Arini Kanaliserar Sitt Högre Jag

25 september 2019

Himlen är en Plats Jag Kallar Mitt Hem – Mitt Högre Jag

 

Hej älskade vänner,

Efter att jag de senaste sju dagarna mycket intensivt försökt skriva färdigt Sanandas nästa meddelande (Del 3 av Hans högre dimensionella läro-serie om att skapa mirakler; nyligen nämnd av Moder Maria), så har jag nu beslutat att lägga det åt sidan för ett tag. Eftersom alla kanaliserade meddelanden bara kan skrivas och läggas ut när de är i vibrationell linje med mig själv och Kollektivets energier, så låt oss just nu alla tålmodigt vänta tills Gudomlig Timing infaller – för när den slutligen gör det kommer orden att flöda ut, lätt och ledigt.

Dagens meddelande kommer att bli lite annorlunda än vanligt. Det kommer att skrivas i ett konversations-format; det här är en chat som jag snart kommer att ha med mitt eget Högre Själv. Jag har bett Honom hjälpa mig komma framåt på denna väg mot Uppstigning med större glädje, kärlek och uppfyllnad – och det kan inte ske förrän jag framgångsrikt helat den aspekten av mig själv som på djupet längtar efter vårt Hem i Himlen. Denna längtan efter Hemmet har funnits där hela mitt liv och kombinerat med känslan av att ”inte höra till” denna planet, kan ni bara föreställa er hur försvagande dessa känslor emellanåt kan vara.

Som någon vars ”arbete” det är att vara en bro till det Gudomliga; att vara en öppen kanal som förbinder människor med Himlens Kompani, kan det ibland bli verkligt utmanande att ta emot kristallklara svar på mina egna frågor. Framgångsrik urskillning mellan vem det är som sköter pratandet: mitt 3D-själv, mitt Högre Själv, kan vara svårt när känslorna går höga.

Så, i syfte att skriva detta meddelande, närhelst mitt Högre Själv besvarar mina frågor nedan, kommer jag att helt enkelt att stå åt sidan och ha avsikten att inte blanda mig i vad Han skulle vilja dela med mig (och med er alla) här idag.

Och även om syftet med detta meddelande primärt kommer att vara att hjälpa mig framåt i livet (genom att en gång för alla adressera denna fråga) hoppas jag att det också kommer att vara ett bemyndigande, stärkande och underbart meddelande, som är relevant också för er alla. Speciellt för dem av er här som kan ha känt samma djupa längtan efter Himlen, eller, de av er som känner att ni fastnat var ni nu befinner er just nu.

Med all min kärlek och tacksamhet, namaste

 

 

Adele:

Min älskade, du vet hur mycket jag har saknat Hemmet. Och under alla dessa år har denna djupa längtan aldrig skingrats . Istället har den vuxit sig ännu starkare, blivit mer intensiv tills jag kan känna att den ingriper i mitt liv. Det har blivit så illa att jag ett tag nu känt mig starkt avskild från alla aspekter av livet på Jorden, och de enda gånger jag känt total glädje är under mina oregelbundna besök i Himlen (i meditationer), eller, när jag ägnat tid åt att kommunicera med dig, eller, när jag chattat med mitt andliga team och Fader Moder gud. Kan du vänligen förklara vad som händer med mig, ur ett högre dimensionellt perspektiv?

Högre Själv:

Älskade Adele, var snäll och tro mig när jag säger att detta är ett samtal jag längtat efter att få ha med dig i så många år. Idag är du slutligen redo att ”föra ut det i det öppna”, konfrontera det rakt på och hantera denna fråga så att ditt liv från och med nu inte längre kommer att vara fastkört av denna ”sårade” aspekt av ditt medvetande.

Varje gång livet blev för utmanande för dig var det alla vi här i Himlen som torkade dina tårar. Vi var de som höll dina händer; vi talade oavbrutet med dig och följde dig varje steg på vägen. Sananda, med Sin stora kärlek till dig, gjorde alltid sitt bästa för att få dig att le, skratta och lyfta upp ditt humör så att glädje åter blev ditt sätt att vara. Vi står alltid redo att hjälpa dig; att hjälpa alla som läser det här, med allt ni ber oss att göra. Och nu, då det djupa, kraftfulla bandet av Kärlek som Vi tillsammans skapat de senaste trettio åren av ditt liv (vilket bara är en ögonblicksbild av vår eviga förbindelse), har blivit både en massiv styrka för dig och ett tillfälligt hinder – är det dags för denna fråga att till fullo adresseras.

Du anlände först till Jorden med stor glädje och förväntan på de spännande fysiska äventyr du skulle få uppleva här. Och nu, fyrtio år senare, är det nog korrekt att säga att din livsresa på Jorden blivit lik den för en totalt uttröttad resenär. Någon som känner att hon har ”sett och gjort” allting förut; någon som inte längre känner glädje när hon besöker de många nya platser hon reser till; någon som inte är intresserad av att äga något som hon hittar på sina resor; någon som blivit totalt avskild från de många saker som människor på Jorden älskar att göra och äga.

Med andra ord, du har nu blivit någon som söker efter större mening och syfte i dina dagliga förehavanden. Du vill inte längre ägna dig åt samma gamla, eller låg-vibrationella, 3D aktiviteter som du & många själar tidigare varit så fängslade av, under tusentals år.

Jag är säker på att, för dig och de många människor som läser detta idag, den uttröttade resenären faktiskt representerar tillståndet av varande hos alla andligt uppvaknade, Gamla Själar vid någon punkt i deras Uppstigningsresa. Med andra ord, Adele, det du har känt är kraftfulla Uppstigningssymptom hos en uppvaknad gammal själ; en ljusarbetare som är mitt i en intensiv renings- och integrationsprocess av de många aspekterna i hennes multidimensionella själv, utspridda i tidsväven på planeten Jorden och bortom.

Du känner det som om du ”sett och gjort alltihop” – vilket du verkligen har. Du har spelat många ”livsspel” och experimenterat med tusentals olika roller i dina inkarnationer, både som en god och som en dålig person. Nu då du lever i Uppstigningens livstid, känner du inte längre något behov av att samla livserfarenheter baserade på denna 3D-dualitet. Det här är livstiden då din 1:a prioritet är att kvarstå trofast till och bli fullt integrerad med ditt Heliga Kristus Själv. Din själ längtar nu efter att expandera högre (och inte lägre) genom att avskilja sig från de många villfarelser som fördunklat ditt Ljus, sådana som: negativa vanor, mönster, programmering och alla trossystem som till sin natur är 3D – som för närvarande fortfarande förslavar majoriteten av mänskligheten.

Låt oss ge dig två exempel på stora förändringar du varit tvungen att gå genom på senare tid. Det första exemplet är att vi ofta har hjälpt dig att förlora kontroll på tiden, eftersom tid inte existerar i den femte dimensionen och vi nu hjälper dig att anpassa dig till att leva i en miljö av ”INGEN TID”. När du är mitt uppe i en aktivitet som ger dig en känsla av uppfyllelse förlorar tiden all betydelse då du blir så fördjupad i glädjen i kärleksfull tjänstgöring. Emellertid, när aktiviteten är avslutad ”vaknar” du till verkligheten att du ägnat för mycket tid till den aktiviteten, och då känner du dig ofta ganska stressad/skyldig för att du förlorat så mycket av din värdefulla tid. Det är ett perfekt exempel på den stressiga inre kamp som för närvarande pågår mellan dina 3D och 5D själv under denna period av Högre Själv integration.

Ett annat exempel är att du ofta har två motstridiga känslor av: brådska och frid genom dina dagar. Alla på Jorden har, sedan ett tag nu, känt det som att tiden faktiskt snabbas upp. Det är en ganska normal bieffekt som kommer av de massiva högre energier som just nu sköljer över er uppstigande planet. Hastighetsökningen av tiden har skapat enorma stressenergier i det mänskliga kollektivets känslomässiga kropp – som sedan frisläppts i atmosfären och ofta skenar runt på planeten; uppmanande alla som påverkas att skynda på och att alltid göra något nu direkt.

Således, du känner å ena sidan ett behov av att agera precis nu för att förbättra ditt liv – trots allt är det vad människor omkring dig och världen talat om för dig att du ska göra för att bli mer framgångsrik, lyckligare, med större överflöd. Å andra sidan har du känt dig mycket i frid och harmoni med: dig själv, ditt liv, människor omkring dig och världen – att allt är bra och alltid varit bra, och att det absolut inte finns något som du ”måste” göra. Vi har sett din påföljande förvirring angående vilken av dessa två motstridiga känslor du borde ha, det vill säga, vilken av dem är den högre vibrationella vägen för en uppstigande själ. Borde du agera eller inte agera, relaterat till dessa motstridiga känslor?

Denna speciella utmaning är här för att lära er alla hur ni gör bättre val i era liv, baserat på glädje och bara glädje. Er individualiserade JAG ÄR närvaro behöver aldrig få er att göra något ni själva inte vill göra. Medlemmar i högre dimensionella samfund vet mycket väl att de aldrig ”måste” göra någonting. Alla aktiviteter de valt att göra varje dag görs utifrån känslan av Glädje, Spänning och Passion att få göra vad de älskar att göra. Och detta, kära ni, är kärnan; essensen i en högre dimensionell existens – att uppleva glädje i er eviga önskan att som själ hela tiden expandera till, och skapa, större versioner av er själva.

Ovanstående är bara två exempel på de många strider som många individer utkämpar just nu i processen med att bli vana vid att leva på en 5D-planet som en ny, 5D, människa. Stressen, utmattningen och de otaliga olägenheter som kommer från denna renings- och integrationsprocess kan vara och har varit ganska krävande för er och för alla, då ingen någonsin tycker om att få sin värld, sin känsla av själv och sitt välmående, vänt upp och ned. De själar som kan uthärda sådant intensivt tryck på alla aspekter av sina liv är de som är redo att stiga upp i denna livstid. Själar som bestämt sig för att inte stiga upp den här gången kommer så småningom känna att detta Uppstigningstryck är outhärdligt för deras lägre-kropps system och kommer snart att, antingen medvetet, eller undermedvetet, eller, supermedvetet, välja att lämna planeten (på ett sätt som de själva väljer) och återgå till andevärlden.

Vi har ofta sagt er att alla saker som är 3D till sin natur inte kan tas med; de kan inte längre vara med er i en femte-dimensionell omgivning. Således faller den heliga uppgiften att rensa allt 3D, som gömmer sig i ert nuvarande medvetande, på den Universella JAG ÄR Närvaron att arrangera i perfekt orkestrerad timing och, på den individualiserade JAG ÄR Närvaron hos varje person på Jorden som kärleksfullt kontrollerar och övervakar framskridandet av er transformation till en 5D människa till den är helt genomförd.

Du har nu blivit redo att gå ombord på ett helt nytt äventyr: att bli en femte-dimensionell varelse, på en femte-dimensionell planet Jorden där kollektivets medvetande för närvarande är uppdelat i följande grupper:

Grupp A: de som är helt 3D – de sovande själarna.

Grupp B: de som är uppvaknade och nu i processen av övergång till 5D – dessa människor är i ett 4D medvetandetillstånd.

Grupp C: de som framgångsrikt stigit upp och nu går runt på Jorden som 5D varelser. Denna grupp människor är de som håller Uppstigningens flamma brinnande och leder med sitt exempel, till exempel Lemurierna i Telos.

Denna uppdelning av ungefär 7,5 miljarder människor på Jorden i ovanstående grupper har ofta frisläppt enorma mängder kaotiska energier, som under dåliga/utmanande dagar framgångsrikt lyckats påverka många 4D själar tillbaka till ett 3D tillstånd av varande. Människor som tillhör grupp B (med deras energikänslighet) är ofta de mest sårbara; de blir lättare påverkade av krockarna mellan olika dimensionella energier som skenar på planeten, tills de framgångsrikt tar examen och klättrar upp för stegen för att permanent ansluta sig till dem som tillhör grupp C. Så snart det sker kommer dessa människor att ha uppnått perfekt immunitet mot lägre-dimensionella energier och kommer inte längre att behöva se dessa dränera sitt energisystem.

Vi valde tillsammans att du, Adele, vaknade upp tidigare än de flesta i mänskligheten. Du har vetat från tidig ålder att Gud, Skaparen, är verklig; att Jesus var en verklig person (och inte bara en påhittad figur från Bibeln); att Änglar verkligen existerar och konstant stöttar er vid er sida. Oavsett vad någon sagt till dig tidigare för att övertyga dig om annat, har du alltid vetat (från de oräkneliga interaktionerna vi haft med dig) att Himlen är mycket verklig. Himlen har i ökande grad känts mer verklig för dig än ditt fysiska liv på Jorden därför att det helt enkelt är Sanningen. För ni vet alla vid det här laget att planeten Jorden är ert nuvarande tillfälliga hem (på det fysiska planet) medan ni är borta från ert eviga Hem i Himlen. De många falska övertygelserna/religiösa doktrinerna där ute som skildrar Gud som en dömande eller kärlekslös Gud som: bestraffar dåliga människor genom att skicka dem till ett ställe kallat Helvetet och bara älskar goda människor, kändes aldrig äkta för dig. Speciellt som dina egna livserfarenheter har bevisat, utan skuggan av tvivel, att Gud älskar alla Sina barn ovillkorligt, oavsett vad.

Med andra ord, min älskade, detta inre vetande, dessa högre förståelser och övertygelser om Gud, Himlen och existensen av Änglar och Andlig Hierarki tjänande Guds Rike, kom lätt till dig, genom sin utformning. Det här är livsvägen du valt för dig själv; då allt som hänt dig, som gjort dig till den du är idag, var alltid avsett att ske som det gjorde. Du, och många ljusarbetare runt globen, valda att vara en öppen dörr som förbinder den icke-fysiska sfären i Himlen med den fysiska sfären på Jorden. Ni är alla de högt utvecklade själar vi har sänt, som Himlens Budbärare, Ambassadörer och Ankare av Kärlek, Ljus, Fred och Enhet.

Detta är den tjänst som många av er var frivilliga att ta, och ni skulle vara villiga att vara kvar inkarnerade så länge som Gud och de i Himlens Hierarki behöver högt utvecklade själar för att agera som kraftfulla ledare av Ljus för att framgångsrikt fullborda detta storslagna, planetärs-vida Uppstigningsprojekt. Er kärleksfulla tjänst kan jämföras med den man som av fri vilja låg över den Tibetanska avgrunden med sina fötter i rötterna av ett träd och händerna fast på andra sidan avgrunden, så att Buddhas lärjungar tryggt kunde gå över till sin Mästare. Så de flesta av er arbetar nu hårt på att vara denna bro; att återansluta många förkroppsligade själar till deras eget Heliga Kristus Själv, Gud-Själv och Himlen som väntar inom. Ju fler själar ni hjälper, desto fortare kommer ni (som kollektiv) att manifestera en planet Jorden som är en underbar kopia av ert verkliga Hem i det icke-fysiska planet av existens.

Vi har ofta sagt er, älskade, att Himlen inte är en plats, eller ett ställe att åka till. Himlen är ett tillstånd av varande; ett uppnått tillstånd av högre medvetande som bara kan hittas inom er, endast efter att den förkroppsligade själen framgångsrikt gått genom de många intensiva renings- och rensningsprocesserna för att eliminera allt som är energetiskt oförenligt med JAG ÄR Närvaron inom.

Din längtan efter Himlen representerar din intensiva önskan att göra Himlen till en faktisk fysisk verklighet (ju tidigare desto bättre) på Jorden. En verklighet där alla behandlar alla levande varelser med den kärlek, respekt och medkänsla som de förtjänar – i full medvetenhet om Enheten av ALLT. Din längtan efter Himlen representerar också din absoluta beredvillighet att permanent gå omkring som ditt Gud-Själv – som lämnat bakom sig alla aspekter av din begränsande 3D personlighet.

Din längtan efter Himlen representerar faktiskt inte ett inre behov att fly från den ofta utmanande verkligheten av livet (som individ och som Kollektiv) på en uppstigande planet. Modiga själar, ni erbjöd er och blev utvalda att inkarnera på denna berömda planet, vid denna mycket viktiga tid, tack vare den ni är. Ni är Våra starka, kraftfulla Krigare av Ljuset; Budbärarna från Himlen som alla har en avgörande egenskap – ni är den typ av själ som aldrig ger upp. Alla ni som läser detta idag är i er natur inga smitare (annars skulle ni inte vara här på Jorden just nu).

Varje gång Adele gick genom en mycket utmanande tid, när hon kände att hon inte kunde fortsätta längre, sträckte Fader Moder Gud ut sina kärleksfulla händer och erbjöd henne en enkel, express ”biljett till Himlen”. Och varenda gång detta hände, avslog hon tacksamt deras erbjudande och förklarade att hennes arbete ännu inte är fullbordat. Det visar att de mäktiga flammorna av Hopp och Tro fortsätter brinna så kraftfullt i hjärtat på många av Våra Budbärare, för de förstår djupt att det nu inte är dags att ge upp. Inte när kärlek redan vunnit matchen och tålamod är allt som behövs för att se bevis på denna framgång manifesteras utåt i er fysiska verklighet på Jorden.

Adele: Tack för att du förklarar allt detta så vackert. Någonstans inom mig kände jag mig kanske fortfarande lite rädd att min långvariga längtan efter Himlen är en klar indikation på att jag faktisk är svag, inte tillräckligt stark, således inte lämplig för vad det nu är som Ni planerat för mitt liv i framskridandet. Att kanske du, Sananda och Fader Moder Gud på något sätt valt fel person för jobbet. Låt oss nu gå vidare till mina nästa frågor. Vart går jag vidare härifrån? Hur går jag framåt med större glädje och hur helar jag permanent mitt ”sårade” 3D medvetande av att vilja återvända till Himlen oftare än inte?

Högre Själv:

Älskade Adele, du är nu i en fas där dessa falska, begränsande övertygelser om dig själv är nära att bli permanent eliminerade en gång för alla. För dig, och för alla som läser detta idag, er väg framåt ät ganska enkel. Du behöver bara släppa allt kvarstående motstånd till ditt Gud-Själv.

Motstånd handlar om din tro att du är sårbar och mottaglig för något oönskat och att du därför håller upp en skyddställning – vilket bara håller dig kvar på en plats där du inte släpper in det Väl-Mående som annars skulle finnas där.

Mina älskade, är ni nu slutligen redo att sluta göra motstånd mot de allt högre, inre rösterna från din egen JAG ÄR Närvaro?

I Adeles fall, hennes önskan att återvända till Himlen representerar helt enkelt det fortsatta motstånd hon fortfarande har mot att släppa en mycket envis aspekt av hennes 3D-själv. Genom att inte vilja vara här skyddar hennes 3D personlighet henne undermedvetet mot den hårda omgivningen som tidigare var planeten Jorden. Hennes ego-sinnes personlighet minns fullt ut allt som hänt (från information lagrad i DNA:t) i de många utmanande tidigare liv Adele upplevt på denna planet – således gör det allt det kan för att säkerställa att hon nu är trygg.

Det sätt på vilket hennes 3D-själv fortsätter att göra motstånd mot livet på Jorden kan faktiskt vara vanligt hos många ljusarbetare på planeten. Emellertid, allvaret i hennes längtan Hem kommer framför allt från vad vi skulle klassificera som det ”urtida såret” hos en själ. Adele trodde att hon framgångsrikt hade helat detta urtida sår för några månader sedan under meditation, men ibland behöver ett så djupt sår extra kärleksfull vård och mer tid för att helas.

Om ni undrar vad ett ”urtida sår” är, så är det ett sår som kommer från den stora chock en själ upplevde när den först till fullo omfamnade illusionen av Separation från Källan – på grund av en fysisk inkarnation på en lägre-dimensionell planet (som Jorden tidigare var) där dualitet var levnadssättet.

En person som har en allvarlig längtan efter Himlen är antingen:

  • En ung själ (som går omkring med detta sår) som aldrig tidigare upplevt livet på en lägre dimensionell planet som Jorden och som nu stiger upp för allra första gången. Denna nu-uppvaknade själ ser livet på Jorden i en period av Uppstigning som mycket utmanande, då den gör något som aldrig gjorts tidigare (innan dess allra första inkarnation på denna planet).

Eller,

  • En högt utvecklad själ (som går omkring med detta sår) som uppsteg till de högre dimensionerna för eoner sedan och nu är på Jorden för att: Lyssna på er Moder Gaias och Himlens Hierarkis kallelse och hjälpa dem med detta storslagna Uppstigningsprojekt. En sådan själ (när den väl vaknat) minns starkt sin förbindelse till det Gudomliga och kan således inte så lätt vänja sig vid de många oförenliga, oharmoniska sätt att existera som människor på Jorden är så vana vid. Den längtar tungt efter den Frid, Kärlek och Enhet som alltid är genomgripande i de högre dimensionerna varifrån den kom; den högre vibrationella omgivning som denna själ är mer van att vistas i.

För de av er som har en svår längtan efter Himlen spelar det egentligen ingen roll vilken grupp ni tillhör, 1 eller 2.

Det som verkligen spelar roll är: huruvida ni nu har, eller inte har, blivit fullkomligt redo att släppa in det Väl-Mående som är en Gudomlig Födslorätt för varje förkroppsligad själ på Jorden.

Med andra ord är det dags, mina kära, för er att ta ett beslut. Om ni, som Adele, har valt att fortsätta leva på Jorden (och aldrig sluta) förrän er Uppstigning slutligen är fullgjord, så har ert Genombrotts-ögonblick, ert livs Vändpunkt, nu infunnit sig. Ni står nu redo vid porten till ”Total Frihet” från all rädsla, brist, begränsning & separation, och allt ni behöver göra är att åta er att vara ert Högre Själv på alla sätt.

Släpp allt motstånd, och kom helt enkelt varje morgon till Livet – med spänning och entusiasm inför de många storslagna äventyr som väntar er!

Öppna er själva till att ta emot alla goda ting som kommer till er när väl allt motstånd är borta permanent.

Tillåt livet, och beordra Universum att ”hylla” er överflödigt med en oändlig mängd gåvor som får er att gråta tårar av glädje. Erkänn djupt storleken på den kärlek Fader Moder Gud känner för er alla, genom den livets gåva ni fått er till skänks

Till sist, det är dags att medvetet göra det där extra för att höja kalibern på era tanke- och känslovärldar. När era tankar och känslor alltid är hög-vibrationella, kommer det vibratoriska agerandet hos era fyra lägre kroppar att röra sig så snabbt att ingen ofullkomlighet, sjukdom eller begränsning av något slag kan komma och fästa sig på er. För deras inträngande kommer att omedelbart repelleras, eller återkastas av den kraftfulla, energetiska kraften som emitteras genom er ”Pelare av Ljus.

För de av er här som sett filmen Aquaman från 2018, ni vet att närhelst huvudrollsinnehavaren, Arthur, svingade sitt vapen (Neptunus Treudd) i sin slutstrid, i en snabb cirkulär rörelse, skapade han ett kraftfält av vatten som kraftfullt repellerade och återkastade alla attacker från hans motståndare.

På samma sätt kommer den snabba cirkulationen av den elektroniska pelaren av ljus omkring er (som kommer från den höga kalibern på era tanke- och känslovärldar) att automatiskt och kraftfullt förneka inträde till ert energifält för alla destruktiva/lägre vibrationella energier som kommer från människorna omkring er och världen i stort.

När ni väl framgångsrikt kan upprätthålla existensen av denna kraftfulla pelare av ljus i ert energifält, kommande från ert permanent uppnådda 5D medvetande (som bara kan erhållas genom envis övning), kommer hela Universum att vara ert att styra. För de själar som har total kontroll på sina tankar och känslor genom att kvarstå harmoniska oavsett vad som händer, det vill säga de som har en djup vördnad för Livet och erkänner Enheten av Allt, är det magiska Guds Kungarike deras att göra vad de vill med. Fader Moder Gud och dessa människors individualiserade JAG ÄR Närvaro kommer att anförtro oändliga mängder Elektroniskt Ljus närvarande i allting, att användas i enlighet med deras egen gudomliga vilja.

Det är dags för er alla att resa er över varje hinder som hindrar er från att bli det fulla förkroppsligandet av er JAG ÄR Närvaro. För Adele (och de av er som också har en djup längtan efter Himlen) betyder det att det är dags för er att till fullo erkänna att Himlen faktiskt finns inom er; den finns där ni är.

Ni, och alla andra här på det fysiska planet på Jorden har alltid varit i Himlen. Ni lämnade aldrig. Illusionerna av ofullkomligheter på er planet är så stora att miljarder människor är snabba att förneka denna Högre Sanning.

Vakna upp, mina kära, och vet att ni alltid har varit Hemma, i Guds kärleksfulla famn.

Vi är med er varje steg på vägen, på denna resa tillbaka Hem till Gud-Själv inom.

Med all min kärlek,

Adeles Högre Själv.

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2019.

Please do not post, share, distribute, or copy this message without written permission from Raphael’s Healing Space. Thank you. Namaste.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...