Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 7 oktober 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 7 oktober 2018

Per Staffan 7 oktober 2018

7 oktober 2018

Kära läsare, tiden har kommit när både den vakna och den ouppväckta upptäcker att en stor förändring börjar äga rum inom det status quo som ni är så vana vid. När förändringen kommer till fasta trossystem, orsakar det mycket ångest och rädsla eftersom det finns tröst och säkerhet i att veta vad som ska hända, när och hur.

Att vilja planera och veta när och hur är en fasett av det tredje dimensionella sinnet, en som ser sig skild från andra och från Gud och därmed måste planera för varje händelse för att kunna vara säker och överleva.

Ni är väl medvetna på denna punkt i er andliga utveckling att ni inte är separata och ni måste börja leva dessa sanningar och lita på att det finns en större bild som pågår bakom kulisserna, skild från vad ni ser och hör på nyheterna.

Täta skapelser av det tredimensionella trossystemet exponeras så att de kan erkännas för vad de är och förändras. Varje dag vaknar allt fler för att inse att ett stort antal allmänt accepterade lagar, övertygelser, lärdomar och kampanjer helt enkelt inte är sanna och inte tjänar mänsklighetens högsta goda.

Upplysta sätt att se och göra saker ersätter många falska övertygelser, trots att det fortfarande finns några som är villiga att gå hur långt som helst för att upprätthålla status quo.

En stor del av den evolutionära resan genom åren har varit den pågående obalansen mellan maskulin och feminin energi, vilka båda faktiskt är helt närvarande inom varje person. Att uppnå denna balans är en nödvändighet för den som seriöst strävar efter att andligt utvecklas, därför att den lågt resonerande energin från separation inte kan föras in i Enhetens högre energier.

Detta är anledningen till att så mycket cellulär rensning äger rum vid denna tid-ackumulerade falska och lägre resonerande energier är helt enkelt oförenliga med högre frekvenser-du kan inte ta dem med dig.

Ni bevittnar uppresandet av det Gudomligt Kvinnliga eftersom mänskligheten äntligen har utvecklats tillräckligt för att utföra arbetet tillsammans med det faktum att kraftfulla uppstigningsenergier exponerar behovet av det. Det Gudomligt Kvinnliga är jordens ursprungliga energi, beläget i hjärtat av varje person. Över tiden blockerade de som sökte ”makt över”, och ignorerade avsiktligt och stängde sina hjärtcentra, och tillät endast sin analoga maskulina sida, i avsaknad av sin kvinnliga (kärlek och jämlikhet), att dominera.

Det ”maskulina” är den aktiva, vararen, göraren, den intellektuella aspekten av Gud. Den energetiska färgen är blå. Det ”feminina” är kärleken, intuitionen, mottagaraspekten av Gud. Dess färg är rosa. När den är perfekt balanserad är den resulterande färgen lila, färgen för kunglighet och hög status.

Precis som med all verklighet, finner de feminina och maskulära aspekterna av det Gudomliga sitt uttryck på jorden som fysisk form, känslor och mentalt tänkande. Det maskulina och det feminina är de två halvorna av en helhet. En individs andliga utveckling kan inte fortsätta förrän detta är förstått, accepterat och har blivit till dess uppnådda tillstånd av medvetande. Det här kallas det Mystiska Äktenskapet, vilket återspeglas i den tredje dimensionen som ett vanligt äktenskap.

Eftersom människor är medvetande och inte kroppar spelar det ingen roll om den tredimensionella upplevelsen av äktenskap äger rum mellan två män, två kvinnor eller en man och en kvinna. Det Mystiska äktenskapet äger rum inom varje individ individuellt när de är redo och har ingenting att göra med koncept av äktenskap. Det mystiska äktenskapet innebär ofta för en person att inte längre vilja ha ett mänskligt äktenskap eller partnerskap, för att de inte längre känner behovet av att leta efter en annan för att nå sin saknade hälft.

Ditt maskulina är den del av dig som verkar för att skydda, planera, göra och analysera. Ditt feminina är den del av dig som medför intuition, medkänsla och kärlek till det maskulinas beslut och handlingar. Ni alla känner människor som är välbalanserade, mannen som ger kärlek och intuition till sina handlingar och kvinnan som kärleksfullt får saker gjorda.

Balansfrågor är inte beroende av en persons nuvarande fysiska kropp eftersom människor är medvetande, inte bara kött och ben. Varje person tar med sig energi som ackumulerats i andra livstider. Om en själ har upplevt livstid efter livstid som kvinna och sedan väljer att uppleva livet som man, kommer den att fortsätta att uppleva den välbekanta kvinnliga energin som han är van vid tills han anpassar sig till det som är obekant. Det är samma för en kvinna som har levt många livstider som en man.

Detta är källan till könsförvirring. Dessa kära är i sin rätta och utvalda kropp, men tror inte att de är det för att de upplever energi från det andra könet som tagits med från tidigare liv. Detta är också anledningen till att en kvinna kan ha för mycket maskulin energi eller en man för mycket feminin. Könsspecifika frågor transporteras ofta från livstid till livstid tills falska övertygelser om kön och sexualitet utvecklas bortom detta och en person börjar förstå att de bär både på det manliga och det feminina.

Uppdelning, dömande, ilska, överlägsenhet etc. gällande det maskulina mot det feminina har kört sin tredimensionella kurs och du bevittnar upplösningen av dessa föråldrade separationsföreställningar när högresonerande uppstigningsenergi flyter till jorden.

Att uppnå balans betyder inte att kvinnor bör agera som män eller att män ska agera som kvinnor. Könet är valt före födseln baserat på den dominerande energi som behövs för den inkommande själen. Det betyder att leva som en man eller kvinna med balans-män som gör det möjligt för deras kvinnliga del att delta i deras handlingar och kvinnor som gör det möjligt för deras maskulina del att uttrycka sig genom modet att fatta sina egna beslut samtidigt som de återkallar någon kraft som de kan ha gett bort för att bli älskade.

Den feminina/maskuliga pendeln svänger bortom centrum vid denna tidpunkt, men detta är en nödvändig del av processen. Många håller fortfarande hårt i tredimensionella begrepp som att ”riktiga män” är bara de som uttrycker sig på ”macho” maskulina sätt och ”riktiga kvinnor” är bara de som är klängiga, maktlösa och vackra.

Många utagerar med frustration och ilska eftersom de inte hörs, vilket speglar två nivåer av medvetande som energetiskt inte kan anpassa sig. Med tiden kommer pendeln att centreras och det kommer finnas en balans mellan maskulin och feminin energi hos både män och kvinnor eftersom det är verkligheten. Detta är evolution

Det är en ny och energiskt kraftfull tid kära ni, och vad ni ser utvecklas representerar bara toppen av isberget. Världsmedvetandet förändras och kan aldrig återvända till den gamla patriarkaliska tron i det förflutna eftersom de energier som födde dessa övertygelser löses upp när fler och fler vaknar.

Det finns och kommer att fortsätta att finnas disharmoni någon tid ännu vad gäller jämställdhet mellan det maskulina och det feminina eftersom dessa övertygelser går långt tillbaka i tiden och är djupt inbäddade i universell medvetenhet. De som antingen medvetet eller omedvetet klamrar sig fast vid dem är rädda för att förlora det som verkar som makt som det patriarkala har gett dem. Den som tror sig vara överlägsen bara för att han bor i en manlig kropp är i färdig för en uppvakningssignal.

Vi har framförallt talat om frågor om manlig energidominans, men det finns vissa som lever i kvinnliga kroppar som också manipulerar andra genom att använda vanligt accepterade koncept av femininitet för personlig vinning. Män såväl som kvinnor behöver desperat vakna upp och hedra båda aspekterna av sig själva och andra. Detta är kärlek.

Försök att inte döma vad ni bevittnar på den yttre scenen, utan vet bara att de som är involverade samt de som observerar lär sig och utvecklar sig. Ni som resonerar med dessa meddelanden är redan balanserade eller nära det. Många av er gjorde detta arbete i andra livstider och är här för att vara ett exempel på balans för andra. Vissa av er fortsätter att uppleva situationer, nödvändiga för integrering av ert maskulina och ert feminina, för att ni är redo.

En man som är andligt redo men vägrar att öppna sitt hjärta utan bifogade villkor eller som helt litar på hans intellekt medan han ignorerar sin intuition, kommer att börja få livserfarenheter som tvingar honom att aktivera sin vilande kvinnliga sida.

En kvinna som är andligt redo men fortsätter att leta efter andra för att fatta beslut för henne och tror att hon måste se ut och agera på ett särskilt sätt för att bli älskad och överlämnar personlig kraft till andra kommer att börja uppleva situationer som förpliktar henne att fatta beslut och återkräva hennes makt.

Lärande av erfarenheter för både män och kvinnor kan vara svårt, livsförändrade och skrämmande, men ge den nödvändiga omskakning som krävs för att flytta en individ ut ur sin bekväma men urväxta medvetenhetsstatus till nya och högre medvetenhetsnivåer.

Skicka tyst och i hemlighet ljus till alla som kämpar med de maskulina och kvinnliga problem som uppträder vid denna tidpunkt. Skicka ljus till dem som är stela och okunniga om dessa frågor samt till dem som försöker presentera en mer upplyst ståndpunkt.

Du blir en helare när du uppnår ett sant medvetande eftersom ditt medvetande går med dig in i varje situation och höjer energin hos de som är mottagliga. Din medvetenhet om vad som händer på den yttre scenen och din reaktion på detta bidrar till att flytta den konditionerade konsensusmedvetenheten till en som inte längre är i linje med vad som är falskt och föråldrat.

Var medvetna om att mycket kommer som validerar vad vi säger till dig. Det kommer att bli förändringar som ni aldrig förväntade er så låt bli att räkna ut allt intellektuellt. Så mänskligt smarta som en del må vara, om de inte kan anpassa sig till högre frekvenser, kommer deras information alltid att vara begränsad.

Det finns en plan, en större bild (evolution) som händer på jorden just nu, och den stöds av många utvecklade Ljusvarelser såväl som utomjordingar från andligt och tekniskt avancerade planeter, många som ni snart kommer att bli medvetna om.

Kom ihåg och vila i att;

Gud ensam är makt och allt går enligt planen.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...