Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 juni 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

17 juni 2018

Hälsningar igen, kära ni. Vi är väl medvetna om de oroande aktiviteter och det kaos som får många av er att falla in i rädsla och tvivel. Kom alltid ihåg att trots hur saker ser ut att vara, så är det ni nu bevittnar exponeringen av gammal programmering, hemligheter och tredjedimensionella skapelser. Energier av Ljus i hög resonans belyser och banar väg för dessas avlägsnande eftersom tätare energier inte kan existera i de högre mer förädlade energierna.

Allt är väl trots hur saker ser ut att vara. Världen behöver bli medveten om dessa saker innan den kan förändras. Förlora inte hoppet, kära ni, för ni skapar en ny värld med ert uppväckta medvetande då ni för in och håller Ljuset, hjälpande dem som nu är redo att vakna upp och skapande utrymme för de många utvecklade själar som nu anländer.

Några kommer som ”walk-ins” och några som nyfödda, men en större numerär är redan här som barn och tonåringar som kommit specifikt för att hjälpa till med Gaias och mänsklighetens uppstigning genom sina utvecklade nivåer av medvetande. De flesta av dem är ännu inte medvetna om sitt uppdrag, men ser och förstår världen ur ett mer utvecklat medvetandetillstånd än de flesta andra. Tvinga inte in dessa unga i fyrkantig konformism i tron att det är något fel på dem. De är mycket gamla själar i mycket unga kroppar.

Då fler och fler individer vaknar upp, blir Ljusfrekvenserna automatiskt starkare och mer dominanta. Förstå att mycket av det lidande ni i denna tid bevittnar representerar före-födseln val gjorda av individer i syfte att förändra världsmedvetandet, genom att exponera hur många allmänt accepterade uppfattningar bara tjänar fåtalet, medan de orsakar smärta och lidande för andra.

Många som hittills har levt fullt insnärjda i uppfattningar om dualitet och separation börjar nu vakna upp och förstår det lidande som orsakas av några allmänt accepterade uppfattningar och lagar, av vilka många skapades och infördes genom inget annat än självrättfärdig moralisk auktoritet.

Mänskligheten har börjat vakna upp. Vet att en hel del pågår bakom kulisserna som allmänheten ännu inte är medveten om. Era nyhetsmedia ger er inte hela bilden, så tänk på det när ni lyssnar. Ert jobb som uppvaknade är att alltid hålla Ljuset inom och utom, trots det som sker, vilket inte betyder att ni ska sticka huvudet i sanden skrikandes ”Gud är allt”, utan helt enkelt göra det som krävs från ett högre medvetandetillstånd.

Det har varit och är många som vill vara på jorden i denna tid men som inte tillåts komma hit. Bara de som har något att erbjuda uppstigningsprocessen och som har styrkan att göra det, har tillåtits i dessa kraftfulla tider.

Men…”Hur är det med terroristerna, bråkmakarna, de våldsamma och outvecklade?”

Medvetandetillståndet hos terroristen är ett som är helt insnärjt i energierna av dualitet och separation. Många av dem har begränsad erfarenhet på jorden och kan bara leva ut från det tredjedimensionella trossystemet, vilket är allt de känner till. Det är deras medvetandetillstånd. Dock är dessa kära nödvändiga i denna tid för att åstadkomma och exponera problem med dualitet och separation. Vet att var och en av er har varit ”boven” i en eller flera livstider på er resa mot uppvaknande.

Ni är precis där ni ska vara just nu, ni gör det ni behöver göra, och gör det bra även om det förefaller som om ni inte gör någonting. Att vara sanningen och inte tillåta yttre skeenden avleda er skapar en atmosfär i vilken förändring kan ske. Vet att allt fortlöper enligt plan. Den andliga resan är nu en fråga om att vara snarare än att göra.

Tvivel baseras alltid på tron på separation och har varit dominant på jorden genom era hundratals livstider. Tvivel har blivit en vana som är inpräntad i nästan alla tills de medvetet bestämmer sig för att röra sig bortom det.

När tvivlet stiger, påminn er själva om att eftersom det bara finns ETT så kan ni bara vara i och av detta ETT för inget annat existerar. Därför måste varje kvalitet förkroppsligad inom DET också vara ert oavsett om det skenbart visar motsatsen – ordning, harmoni, överflöd, intelligens etc. hålls för alltid på plats av Gudomlig Lag.

Vi vill återigen tala on kärlek, för kärlek är grunden för allt som är – den förbindande energin mellan alla levande saker inom ETT. Kärlek är livets lim, som utvecklas och uppenbarar sig självt på nya nivåer då en individ utvecklas.

I den tredje dimensionen kan kärlek, som allt annat, bara förstås och tolkas i enlighet med individens uppnådda medvetenhet. Kärlek, energin mellan levande saker, känns ofta, tolkas och ageras på av det outvecklade medvetandet genom handlingar av våld, våldtäkt, krig och misshandel. Emellertid, verkligheten och sammanhanget av ETT som uttrycker SIG själv i oändlig form och variation förändras aldrig och påverkas aldrig av dessa falska tolkningar.

De som frågar; ”Hur kunde Gud tillåta detta?” förstår inte att Gud inte vet något om illusoriska drömmar. Illdåd existerar inte i Gudomligt medvetande. Detta är vad uppvaknandet handlar om, att förstå och leva denna sanning.

Vi ser många som kämpar med att få en djupare förståelse för kärlek, men som söker den genom de många falska föreställningar om kärlek som flödar från tredjedimensionella koncept och uppfattningar om kärlek. Kärlek är och kan bara vara selektiv, villkorlig och begränsad när den förstås genom uppfattningar om dualitet och separation.

”Hur ska jag kunna älska en regering som vill plåga sitt eget folk? Hur kan jag älska dem som dödar och lemlästar och tror att deras position i auktoritet ger dem tillåtelse att orsaka andra skada och lidande. Hur kan jag älska drog- eller alkoholmissbrukaren som själviskt orsakar så många i sin omgivning smärta? Hur kan jag älska det jag ser hända i världen? Hur ska jag känna kärlek?”

Kära ni, dessa frågor ställs vid något tillfälle av alla som söker andlig medvetenhet. Tillåt er själva att släppa alla de hundratals tredjedimensionella uppfattningarna om kärlek, och speciellt de som säger att kärlek alltid är känslomässig. Skifta till att förstå kärlek som lagen om enhet. Ja, känslor är ofta inblandade i de många formerna av kärlek, men den underliggande verkligheten i alla former av kärlek är Enhet.

Ni är energin av kärlek varje gång ni gör eller tänker uttryck för enhet, oavsett hur till synes litet eller obetydligt det uttrycket är. Det kan vara så enkelt som att hjälpa ett lidande djur, öppna dörren för någon, underlätta någons liv lite grand utan att vara ombedd, eller att erkänna den sanna Gudomliga naturen hos en ouppvaknad eller motbjudande person. Kärlek kan vara så enkelt som att säga ”nej” om och när det är lämpligt.

Då ni uppnår en alltmer djupnande medvetenhet om vad Kärlek verkligen är, kommer era tankar och handlingar automatiskt att börja spegla det. Ni blir kärlek för i verkligheten är ni medvetande och inte bara en fysisk kropp. Det är detta som gör att en andlig mästare verkar vara annorlunda eller mer välsignad än vanliga människor. Nej, mästarna är bara annorlunda då de vet vilka de är. De är uppvaknade.

Kärlek gör inte och får aldrig exkludera självet, för hur kan någon vara utanför ETT? Många seriösa sanna studenter exkluderar sig själva när de upplever den stigande skammen och ångern över gångna handlingar i ljuset av deras nya medvetandetillstånd. Gör aldrig motstånd, utan tillåt snarare dessa känslor att komma fram så ni kan erkänna dem, men inte ge dem någon kraft. De är en del av er uppvaknandeprocess som nu är redo att frisläppas från cellulärt minne.

Till exempel; ”Jag blev sårad för att någon inte tog med mig i något jag kände att jag borde vara med i och jag svarade med ilskna ord och handlingar och känslor av harm. Nu skäms jag.” Fråga er själva; ”Vad trodde jag då som fick mig att göra så?” Ni kommer snabbt att upptäcka att de flesta av dessa upplevelser baserades på uppfattningar om separation – ”Jag är inte värd att älska. Jag står alltid utanför och tittar in.” Fråga nu er själva; ”I Ljuset av vad jag nu förstår är sanningen, kan detta verkligen vara sant?”

Den energi som håller upp det tredjedimensionella trossystemet är alltid; ”Du kommer aldrig att bli tillräckligt bra.”

Känslor av skuld och ånger dröjer kvar länge efter att de erkänns för vad de är. Gör inte motstånd och få inte panik i tron att ni på något sätt misslyckats, för motstånd bara skänker kraft till något. Låt istället dessa känslor flöda och upplev dem utan etiketter för gott eller ont. Tacka dem för påminnelse om sådant ni fortfarande kanske håller fast vid, sänd Ljus till era celler som talar om för dem att det är dags att frisläppa alla gamla och slutförda tredjedimensionella energier, och gå sedan helt enkelt vidare med er dag.

Det är en process. Gamla energier går tillbaka då ni får förmåga att röra er bortom att de har makt över er. Vid någon punkt upplöses dessa saker helt enkelt till det ingenting de är då ni inte längre ger dem er energi.

I en tyst ostörd stund, visualisera varje oönskad aspekt av er själva som en liten flicka eller pojke som står och väntar på erkännande och acceptans. Ni kanske inte ens inser att ni avvisat någon del av er själva, men kommer att upptäcka det när ni ser barnet komma fram eller gömma sig i väntan på acceptans.

Bjud in varje barn, en i taget och låt er själva omfamna, älska och acceptera honom/henne. Innan ni ovillkorligt kan acceptera alla delar av er själva som bara varande facetter av vem ni varit på vägen eller till och med nu, kan ni inte få fullständigheten av kärlek att flöda till andra.

Lär er att älska och acceptera helheten av er själva oavsett hur motbjudande eller okärleksfulla ni nu ser att era handlingar eller ord varit. Be om ursäkt om ni vägleds därtill, men slösa inte bort omåttligt med tid på att återuppliva eller försöka ordna till någon för länge sedan gången upplevelse. Vet att varje handling och varje upplevelse i varje livstid har varit ett steg längs den evolutionära motorvägen för alla inblandade. Inget är eller kan någonsin vara slumpmässigt inom ETT.

Gamla minnen har ingen makt över er annat än den ni ger dem. Livet på jorden handlar om lärande och utveckling genom upplevelser tills den tid då ens andliga utveckling kan flöda inifrån. Allt är väl, inget är någonsin fel. Alla i era liv, så kallade fiender såväl som vänner, är en del av er och deras evolutionära plan.

Ert Högre Själv vet precis vad ni behöver, när ni är redo för det och hur de ska vägleda er genom det om ni tillåter, har tillit och inte väljer någon form av motstånd.

Utveckling är inte en resa för veklingar och dörrmattor, istället är det en resa för krigare, och ni är det.

Vi är den Arkturiska gruppen

 

 

Översättning: Markku

 

 

You may also like...