Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 26 april

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Stora framsteg görs för att få era välsignelser till de rätta bankkontona. De mörka har fortsatt med att försöka försena denna operation och de har till största delen misslyckats. Ett antal nyckel-utvecklingar ägde i alla fall rum. Kina påbörjade processen mot att gå mot en ny guld-standard med uttalandet om Yuan backat av guld i Shanghai. De unga kungliga i Europa har godkänt förflyttningen av stora summor av pengar och de urgamla familjerna i Kina överförde ett antal av de sista återstående guld depåerna till deras slutliga positioner. Som ni kan se så har de slutliga inledande stegen som behövdes för att leverera era välsignelser uppnåtts, såsom har krävts via en serie av speciella överenskommelser som signerades av alla deltagare förra våren. Allt är för närvarande på en gudomlig tidslinje och vår flotta observerar noga denna komplexa uppsättning av handlingar. Vi förväntar oss att alla behövliga procedurer kommer att fullbordas enligt tidsplan. Tills dess så ha tålamod och vet att många av dessa fonder fortfarande behöver vissa extra steg för att bli helt slutförda. De mörka är till sist på fallrepet och deras långa styre tar nu slut. Er seger är inom synhåll!

När som vi ser hur allt detta utvecklas så låt oss återgå till de som mestadels är bortglömda i denna långa process under utveckling. Vi tackar alla de som under de senaste decennierna har satt upp ett litet men framgångsrikt kooperativt nätverk. Detta nätverk tjänar i hela Afrika, Latin Amerika och Asien som kärnan för att vidarebefordra pengar och idéer till landsbygderna runt om i världen, vilka är ignorerade delar av denna glob. Ert mod är inte bortglömt av våra jordiska motsvarigheter eller av oss. Vi tackar också alla de som har drivit på ett antal synbarligen omöjliga juridiska åtal som nu börjar ge resultat. Dessa team av magnifika frivilliga kommer nu till slut att få betalt för sina tjänster utav oss och deras otroliga juridiska färdigheter blir erkända av de mörka. Dessa enorma ansträngningar fullbordades under en del våldsamma hot och många som vi inte än kan namnge är offer för de sista resterna av en lång lista av oupphörligt våld. Detta närmar sig nu slutet. Den Nya Amerikanska Republiken är nära förestående och ett antal stora överraskningar står också redo att manifestera.

Vad som nu händer är en gemensam aktion som till en börja med krävde att vi utvecklar en känsla av tillit för varandra. De urgamla familjerna, och särskilt de kungliga, hade vant sig vid en slags konspiratorisk atmosfär som uppmuntrade en ganska lång period fylld med missförtroende. Det har tagit nästan två decennier att få deras tillit. Vi stötte också på arrogansen och dumheten hos kabalen. Denna grupp trodde verkligen att deras diktatur skulle vara för evigt. De såg oss således som bara en annan grupp som till slut skulle ge vika för deras direktiv. Denna uppfattning upphörde då vi stängde deras många underjordiska baser och visade dem vilka vi verkligen var. Detta skrämde dem och fick den mörka kabalen att inledningsvis bli defensiv då det gällde vårt första gudomliga meddelande från Himlen. Som ni kan se var det första intrycket hos dessa olika ljusgrupper av oss misstro och en känsla av allmän skrämsel. Dessa första intryck upphörde då vi vände oss till de Uppstigna Mästarna och Agarterna för rådgivning.

Vår nästa uppsättning av instruktioner fick helt annorlunda reaktioner. De individer som började tro på oss bildade den modiga policyn av de heliga hemliga samfunden. Sakteligen började dessa grupper av hängivna individer att lita på oss. Efter ett årtionde av nära samarbete med många av dem så respekteras våra råd och de stora framstegen som har gjorts under de sista åren är ett direkt resultat av denna koalition. Dessutom byggde vi en enorm huvudbas strax bredvid Agarternas huvudstad och började hålla detaljerade planeringssessioner där. Agarternas Högsta Råd och de Uppstigna Mästarna var närvarande tillsammans med ledarna för dessa heliga hemliga samfund. Denna förbindelse expanderas ytterligare på grund av de spännande resultaten som skapades av dessa många möten. Idag är vi trygga i att vårt huvudsakliga gudomliga ändamål att komma hit äras och dess framgång leder till er fulla befrielse från era tidigare överherrar, den mörka kabalen. Vi förväntar oss helt fullt att se många mirakulösa ting påbörjas inom kort. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna glädjefyllda dag för att meddela att olika välsignelser för närvarande är i de sista faserna av leverans. Snart kommer dessa välsignelser att vara hos er. Medlen som de mörka har använt för att blockera dessa fonder har försvunnit. Tacka Himlen och dess härlighet för detta! Vi kommer inom kort att gå in i en ålder där dessa skurkar inte längre finns. Dessa speciella busar kommer att arresteras och en ny republik uttalas, först i Amerika och sedan i resten av denna gudomliga värld. Dessa händelser har tagit längre tid än förväntat. Vi tackar er alla för er fortsatta vision och djupt spirituella stöd för våra gemensamma ansträngningar. Gaia är mycket nöjd med hur ni har uppehållit denna storslagna vision, trots all frustrering som ni har stött på. Många underbara ting kommer till er nu. Var redo för en uppsjö av magnifika välsignelser från Himlen och hennes himmelska hjälpare.

Det är viktigt att ni inser hur kraftfulla ni verkligen är. En av de huvudsakliga aspekterna i denna långa process är för er att erkänna från inom er själva att er vision nu blir till. De mörka tog detta ifrån er när era förfäder föll hur som helst ned i begränsat medvetande. Det skapade inledningsvis en mur mellan era två huvudsakliga aspekter, det spirituella och det materiella jaget. Denna division skapade en panik och i detta speciella ögonblick gav ni bort era otroliga krafter och makt till andra. Nu är tiden då ni skall kunna producera medlen för att finna en väg för att börja ta tillbaka dessa personliga färdigheter. Då ni övar ert dagliga visionerande så börjar ni sakta att manifestera dessa förlorade personliga färdigheter. Då ni får dessa välsignelser och undersåtarna börjar tyna bort från er miljö så kan dessa förlorade färdigheter börja komma fram igen. Detta kommer att fortsätta då ni infriar er vision och påbörjar en dialog med era utvalda handledare.

Vi kommer också att vara en del av denna mentala och spirituella process. Ni kommer att få en bättre förståelse av detta då ni dagligen utövar de olika ceremonierna som ni deltar i. Dessa kommer att ses över av era handledare och oss. Vi förväntar oss att detta kommer att ta längre tid än vi ursprungligen förväntade oss. Ni kommer till slut att nå en punkt då ni kan börja se hur allt detta faller på plats. När ni kommer till er inledande ”ah ha” ögonblick så behöver ni oss (handledare och mästare) för att ge er råd och förbereda er för de sista nödvändiga stegen. När detta väl har uppnåtts så är ni redo för er tid i Ljuskristallkamrarna. I detta ögonblick så behöver vi helt fullt bedöma denna värld och åkalla de sista ceremonierna som behövs för att föra denna glob till en punkt för dess slutliga transformation. En slutlig tidtabell kommer då att fastställas som alla noga följer. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckoliga rapporter om vad som händer. Dessa rapporter närmar sig ett lysande slut. En punkt kommer då AEIONs Heliga Nio kan tala till er och göra en serie av viktiga uttalanden. Till dess kommer vi att fortsätta med dessa brev varje vecka. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...