Dikt via Per Beronius, 27 april

Per Beronius
Tema:
Indigobarnen
Kärleken allt annat överordnat

De senaste tvenne decennierna
Och måhända en tid dessförinnan, har en stor grupp
Högt utvecklade själar, indigobarnen, inkarnerat på Jorden
I sina barnakroppar

En helt ny generation har i dessa dagar
Sin boning på Jorden, en generation, som utstrålar
Sitt kärlekens högfrekventa ljus

I ljus och kärlek, kom de till Moder Gaia för att hjälpa till
Sprida sitt ljus var än de står och går, i denna kritiska era
Där det stått och vägt mellan ljusets och mörkrets
Ledarskap på Jorden

I dessa dagar, en helt annorlunda generation ungdomar
Som tänker på ett nytt, annorlunda sätt, har i dessa
De yttersta av dagar hjälpt till, att balansen
Mellan ljuset och mörkret totalförändra
Sår sina kärlekens frön

Det kompakta mörker som tidigare varit
Till ljus förädlas, sprider sig lavinartat
Över hela Jordens rund

Oförvägna ungdomar
Som utan förutfattade meningar
I sinnet flexibla, ej slaviskt låter sig bindas till sitt födelseland
Där de för första gången såg dagens ljus

Fördomsfritt, av kärlek och nyfikenhet
Inte drar sig för att resa, emigrera, bosätta sig i ett annat land
Så som det av Gud var tänkt och menat

I dessa dagar skall alla själar på Jorden
Av vilja fri, blanda sig med varandra, oberoende
Av sitt jordiska ursprungsland

Dessa dagars folkvandringar
Har sitt bestämda Gudomliga syfte, så låt alla människor
Bestämma på egen hand, var de önskar leva
Riv alla gränser, riv skoningslöst alla barriärer
Dessa sataniska beläten

Dessa har en gång och för alla gjort sitt
De rädslans företrädare, som detta söker förhindra
Kommer i framtiden få möta sig själva
Så säkert som amen i kyrkan

Så, det i den Gudomliga lagen står skrivet
Med sirliga gyllene bokstäver satta på pränt
I livets bibliotek

Indigobarnen
Av kärleken fyllda, vet inte vad rädslan handlar om
Bryr sig inte om ytan, de vet på djupet med visshet
Att livet handlar om något helt
Annorlunda annat

Dessa ljusets barn
En gåva av Gud, till mänskligheten och Moder Gaia
Som skall visa vägen för oss alla andra, som har vår bakgrund
I en föråldrad värld, av ett helt annorlunda slag

Men nu, i dessa folkvandringarnas tidevarv
Väntar något väsensskilt nytt, helt annorlunda annat

Ljuset tar en gång och för alla över
Så som det i begynnelsen, i Edens Lustgård
På Jorden var

Och nu över
Till en kompletterande lite annorlunda beskrivning
Av det, som i dessa dagar på Jorden
Inför öppen ridå sig utspelar

I stora armador landar de, med sina budskap av kärlek
Från Himmelriket kommer de
Från sina unika höjder

Fallskärmstrupperna
Indigobarnen, med sina kärlekens svärd av  ljus
Högt utvecklade själar, som valt att på Jorden återfödas
För att bistå Moder Jord vid förlösningen av det sista mörkret
Det mörker, som i sina skyttegravar
Envist dröjt sig kvar

In i det sista vägrat ge upp, men förgäves
Mörkerkrafterna kan inte i sina skyttegravar överleva
När slutstriden står

Där ljuset på Jorden förstärkt
Med denna fallskärmstruppernas armada
Som landar på vår planet

Högt utvecklade själar, indigobarnen
Som återfötts på planeten Jorden, brytpunkten passerad
Ingen återgång till det som varit på agendan
Mörkret kan inte ljuset släcka ut

Människan hittar tillbaka
Till sitt innersta inres rum, till sin Hjärtats boning
Fortsättning följer, i dessa
De yttersta av dagar

Armadan av indigobarn går före
Visar vägen till Himmelriket på Jorden åter

Brytpunkten passerad
Ingen återgång till det som varit, mörkret
Kan inte ljuset släcka ut

Människan hittar tillbaka
Till sitt innersta inres själv, till sin Hjärtats boning

Fortsättning följer
Armadan av indigobarn går före, visar vägen
Till Himmelriket på Jorden åter

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————————

Du gillar kanske också...