Sheldan Nidle, 3 mars 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

10 Ik, 0 Ceh, 11 lk

3 mars, 2015

Dratzo! Vi kommer med nyheter som vi länge har väntat på att kunna ge er! Energierna för början av leveransschemat är till slut på plats. Denna process tog en viss gudomlig tid att uppnå. Våra jordiska allierade känner sig säkra att en omstart av leveranser från alla välståndsprogrammen kan sätta på plats. De olika systemen som behövs för detta fungerar nu och ett nytt internationellt banksystem står redo för att se till att leveranserna sker. På detta sätt är det första nödvändiga steget för att sätta åt sidan den gamla ordningen redo. De andra som är förbundna i denna distributionskedja är också redo att utföra sina olika förpliktelser. Er värld kommer att påbörja en stor transformation. Ert välstånd kommer därför att inom kort vara i era händer. Dessa utbyten av fonder kommer snabbt att skapa förhållandena som krävs för att föra fram nya regeringsskick. Detta i sin tur kommer så småningom att tillåta ett formellt erkännande av vår existens. Alla dessa handlingar kommer till slut att sätta er på en mycket snabbare bana mot fullt medvetande. Den mörka kabalens taktik av förseningar är det slut med, och vi är mycket glada över att se avslutet på deras vidriga plojer. Ni närmar er en ny milstolpe i ert frigörande från tusentals år av slaveri!

Denna nyfunna frihet kommer att driva er framåt mot en serie av nya avslöjanden, vilka snabbt kommer att transformera er värld. En stor omvärdering av ert globala valutasystem kommer att övervakas av detta nya globala finansiella system. De enorma skulderna som denna värld har skapat kommer att försvinna. I själva verket kommer skulder, såsom ni känner till det, att försvinna. Ett globalt jubileum kommer att frisläppa en stor energi, vilket kommer att ge er nya uppfinningar i medicin, vetenskap och transporter. Dessa enheter kommer att låta era olika samhällen överkomma sjukdomar, omskapa er vetenskap och lätt resa till de mest avlägsna platserna i er värld! Ni kommer att åtnjuta stort välstånd och få underbara lärdomar från era Uppstigna Mästare. Denna storslagna utbildning kommer att föra er bort från lögnerna som idag färgar er värld. Ni skall använda denna visdom för att få en hel mängd nya uppfattningar om ert ursprung och lära er hur kabalen manipulerade er värld under tider som har gått. All denna nya kunskap kommer sannerligen att tjäna er väl. Vad som sedan återstår är vår landning och era reparationer efter tusentals år av skador mot Gaias ytvärld.

Vad ni kollektivt kommer att uppnå är att transformera världen ni innebor. Överallt på er planets yta finns tecken på misshandlandet av Gaias yta. Då denna nya teknologi kommer ombord, så behöver ni justera era koncept om hur era samhällen opererar. Tillverkande industrier och jordbruk behövs gradvis tonas ned och ett massivt omstrukturerande av hur era städer fungerar blir helt kritiskt. Omfördelningen av tillgångar kommer att sätta på plats en ny definition av vilka ni är och hur ni relaterar till Gaia. Den stora mängden av föroreningar som finns i Gaias vatten, på land och i atmosfären kommer att renas. Vad ni äter och hur ni lever behöver en ny färsk titt. Det nya regeringsskicket kommer att ge en ny stor plan för detta. Denna nya plan kräver i sanning er input och era förslag. Var och en av er har en inre vishet som fullt behövs uttryckas. Detta storslagna utbyte kan producera en verklig dialog, vilket kan producera en plan som tar hänsyn till alla tänkbara problem och lätt kan lösa dem. Från detta kan handlingar formas som visar hur mycket var och en av er har vuxit.

När vi anländer så önskar vi se ett globalt samhälle som tar på sig sina många ansvarsområden för att växa och transformeras. Ett sådant samhälle är i själva verket dynamiskt och kapabelt till än mer inre sökningar. För länge sedan så var era förfäder en livlig grupp som till och med tog sig an makten som fanns i gamla Atlantis. Det är denna energi, som skall skapa ett högst originellt och kreativt galaktiskt samhälle. Denna energi ströps först utav Atlanterna och sedan utav Anunnaki och deras utnämnda undersåtar. En ny uppsättning av energier kan till slut avsluta vad Atlanterna tillfälligt satte stopp för. Ni är ett högst livfullt folk som nu är fångna i en ålder av gamla vanor inom era mycket manipulerade samhällen. Dessa verkligheter kommer att transformeras och ni kommer att återgå till vad som nu förefaller er omöjligt. Vår önskan för er är att ni tar denna nya frihet och kanaliserar den på sätt som hjälper er planet, er miljö och er själva. Var därför förbereda att öppna upp era hjärtan och sinnen till de ting som för närvarande kan förefalla något ”utanför det ordinära”. En ny värld står verkligen för dörren!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer, kära hjärtan, med goda nyheter. Våra bundsförvanter ämnar påbörja leveranser av många nödvändiga ting för att föra fram ert överflöd. Dessa program kommer att etablera ett nytt och obehindrat sätt att utan ansträngning överföra och transferera dessa humanitära fonder och välståndsfonder. Systemet är designat så att de som illegalt vill överföra ”tvättade eller smutsiga” pengar kan avslöjas. Detta nya system avskaffar de fördämningar som har skapats av den mörka kabalens system. Mycket annat införs också som kommer att tillåta ett nytt jubileum för alla. Det är vår avsikt att se till att nya pengar uppbackade utav guld ges till er. Dessa kommer inom kort att bytas ut mot ett speciellt system som gör all ackumulerad skuld rent av omöjligt. Nyckeln är att föra sig mot välstånd och glädje! Olika teknologier står också redo att introduceras, vilket sätter punkt för dagarna av pengar. Detta samhälle utan pengar kommer att betona införandet av replikatorer.

Dessa teknologier kommer att frigöra er från de många olika formerna av skuldslaveri som nu är utbrett på denna värld. En av de största testerna för mänskligheten är att lära sig att universum förser det ni behöver, till överflöd. Vi har alla, vid olika tidpunkter, levt i ett samhälle i vilket de flesta av oss var fattiga och dagligen trodde att överflöd var omöjligt. Denna uppfattning kommer nu att upphöra. Ni är redo att lära er om överflöd. Det tar många former, men vad som verkligen behövs är en enkel positiv uppfattning att ert överflöd ges till er som en födelserätt. I själva verket så frågar Himlen dagligen ert inre jag vilket typ av överflöd som ni anser möjligt. Var därför positiva och be djupt inom om detta så att det himmelska universumet kan efterfölja. Det är därför kritiskt att ni slänger av er alla koncept om ovärdighet eller brist. Ni förtjänar överflöd och ett liv där ni hjälps och där ni hjälper varandra.

Som vi har sagt, ni är underbara Varelser, som förtjänar alla under och all uppmärksamhet som ni innerligt önskar er. På samma sätt behöver ni åstadkomma denna energi inom andra. Framförallt så behöver Gaia er uppmärksamhet och stöd. Vi ber att ni sprider stor Kärlek gentemot varandra. Använd denna tid för att ta er an frågor som hjälper Gaia och stöder varandra. Detta kommer att bli en tid för växande tillgångar för er. Använd dessa tillgångar för att hjälpa denna värld, varandra och er själva. Då mörkret bleknar bort, gläds och vet djupt inom er vad Himlen förväntar sig av er. Detta är naturligtvis gudomlig tjänst – enkel, osjälviskt handlande. Vi kan ge er parabler, men det är inte nödvändigt. Var i glädje och värdesätt denna tid, och dessa fantastiska möjligheter. Ni kan då sprida ett enormt nätverk av ert eget Ljus, vilket förbinder och sammanflätas med andra! Denna tid är på så sätt början av en högst välkommen verklighet! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vid med våra meddelanden! Låt denna extraordinära tid börja fylla er med dess många välsignelser! Låt denna tid också bli då ni höjer er upp och ut ur stress och frustreringar och transformerar er till ytterlig glädje och stora framgångar!  Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...