Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 30 maj 2017

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 30 maj 2017

 

 

6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! Som tidigare går pengarna gradvis framåt. Eftersom denna rörelse går framåt på det mest försiktiga sätt är det svårt för allt detta att utvecklas så snabbt som vi skulle vilja. Det finns faktiskt skojare och skurkar överallt. Men kom ihåg att det finns de som är ganska kapabla att säkerställa den garanterade säkerheten för varje försändelse. De nuvarande förfarandena är därför ganska onödiga. Vi ber därför att de metoder som vi så vänligt föreslagit skall bli kraftfullt antagna.

När detta sker, tror vi djupt att den nuvarande situationen snabbt kan lösas. För närvarande sträcker de använda sätten ut betalningssystemet till en metod som är ännu långsammare än man kan tänka sig. Vi inser, som noterats förut, att den mörka kabalen fortfarande kan hålla rester av makt. Det som nu fordras är att accelerera kabalens arresteringscykler och enkelt sopa dem och deras olagliga USA, INC. från makten. Det finns i sanning tillräckligt stora summor guld och andra ädla metaller för att säkerställa en snabb överenskommelse att avsluta denna ledsna verklighet och istället skapa NESARA och dess underbara flagga!

Låt oss göra det så snabbt som möjligt så att vi kan eliminera alla udda avtal som för närvarande trasslar till arbetet. Huvudsyftet med allt som har föregått det här ögonblicket var helt enkelt att försäkra sig om att mörkret blev ordentligt besegrat och det Goda noggrant återställt. Det är sant att mörkret fanns överallt. Låt oss då snabbt fånga och isolera dem från allmänheten. Vi står redo som tidigare för att genomföra denna process så snabbt som vår teknik tillåter.

Vad vi säger är till för alla som är inblandade för att snabbt etablera NESARA och dess underbara Republik. Som tidigare noterats tar det för lång tid att slutföra den första delen av detta gudomliga uppdrag. Vi står till din tjänst för att uppnå en mycket snabbare utrullning av det nuvarande leveranssystemet. Det är viktigt att som det gamla talesättet säger ”sätta fart på det”. Låt oss arbeta tillsammans, i säkerhet och i glädje i vetskapen om att allt detta verkligen kan slutföras på ett snabbare och säkrare sätt. I början var syftet med allt detta att framgångsrikt isolera mörkret. Låt oss i denna anda av nyfunnen trohet gå vidare och avsluta det här snabbare!

Välsignelser! Vi är dina Uppstigna Mästare! De stora gåvorna från himlen är äntligen färdiga att välsigna dig. Ta detta välstånd och fullfölj dina drömmar så att var och en av er kan uppnå era passioner. Ni ska lära er mycket om er själva och mycket mer om hur ni bäst kan snabbt manifestera era djupaste passioner. När ni fortsätter, kom ihåg varför ni gör det här och hjälp varandra att uppnå era heliga mål.

Det du gudomligt gör är ett fullständigt mått på hur du kan uppfylla din potential. Vi är säkra på att du har gjort en generell skiss av hur du verkligen tänker åstadkomma din långvariga dröm. Det är vår avsikt att hjälpa till att jämna vägen för alla som arbetar med detta projekt med en bra uppsättning tankar och handlingar. Det är inte lätt att arbeta i detta rike, särskilt om du inte har en väl skisserad plan som sitter djupt och skyddad i ditt sinne. Utveckla denna uppsättning av förnuftiga tankar och känn i ditt hjärta att, där det är möjligt, kan Vi Mästare kallas på för att hjälpa dig att manifestera det som skall hjälpa mänskligheten och denna ständigt föränderliga värld.

Som noterat i början är du mycket nära att ta emot dina himmelska välsignelser. Ta den här tiden nu till att uppriktigt formulera vad som verkligen behövs. Börja vid lämplig början i ditt sinne för att se vad du först behöver så att du kan starta ditt projekt. Ha eventualiteter för alla möjligheter. Som noterat kan vi hjälpa dig. Kalla på oss vid behov och fortsätt med detta välsignade projekt för att hjälpa mänskligheten. Genom att göra det kan du lära dig mera om dig själv i processen. Vi välsignar var och en av er och ber bara att du lyssnar noga på den inre röst som styr dig. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med att rapportera om vad som händer runtomkring på detta vackra klot. Innan du agerar, gå in och börja med ett gott hjärta och en välplanerad uppsättning handlingar. På grund av dig kan denna värld snart förvandlas till en ny underbar verklighet! Vet, kära, att de otaliga och oändliga förråden i Himlen är dina!

Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...