Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle,19 september 2017

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle

19 september 2017

4 Caban, 15 Zip, 1 lk

Selamat Balik! Framstegen mot välstånd fortsätter. Alla procedurer går som planerat. Det vi avser diskutera med er denna gång är tillväxt av högre medvetande inom er alla. När himlen kom igång med att smida en ny jordlig verklighet var huvudstrategin helt enkelt att säkerställa att er generella andliga medvetenhet fortsatte att växa tills den uppnådde en överenskommen tröskel. När den är nådd skulle det vara ett säkert tecken på att ett allmänt globalt avslöjande är nära. Det skulle i alla fall ses som ett starkt omen för förändring.

I detta sammanhang insåg vi att de gamla makthavarna i sanning snart är vid vägs ände. Till detta kommer att ni utvecklar en större beredvillighet att frångå de många trosuppfattningar som lärts er av era föräldrar och vänner. Vi har intentionen att skapa ett nytt kollektiv i vilket ni kan börja känna er bekväma med nya andliga verkligheter. Dessa nya växande verkligheter skall arbeta för fred, personlig suveränitet och större socialt ansvarsfullt växande och så småningom ta tag i detta globalt. Det är vad himlen tänker på som begynnelsen av ert ”nya ni”.

Syftet med denna uppdatering är bara att klargöra ett antal nyckelord. Högre medvetande är, som ni kan föreställa er, ett mycket komplext ämne. Det som nu sker är en sekvens av verklighetsskiften som Himlen innerligen vill göra känd för er. Den serie av förändringar som vi nämnt i tidigare meddelanden ger er möjlighet att kollektivt arbeta för fred och att etablera nytt styre. I detta nya Ljus är Himlen med i förtruppen. Dessa anpassningar låter samtidigt detta växande medvetande användas ordentligt. Hur de skapas är vad som för närvarande sprider sig runt globen.

Era kollektiva handlingar tvingar en ny verklighet att formas som så småningom kommer att bli mycket olik det som den gamla verkligheten erbjöd. Det är denna nya verklighet som djupt berör både Himlen och oss. Det nuvarande dödläget är bara illusoriskt. Vi är mer angelägna att säkerställa att allt slutar som det är gudomligt planerat. Således ber vi bara att era visualiseringar låter alla återstående hinder snabbt upplösas. Slutpunkten här är den jämna takten av ert kollektiva medvetande. Det är detta som är avsett att snabbt lösa allt som för närvarande frustrerar er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag fyllda av hopp och avsikt. Den obevekliga serien av ömma punkter i era kroppar avtar nu. Detta avtagande är ännu ett tecken på att era kroppars gamla sätt nu ersätts av nya sätt. Det är inte lätt att fungera medan man konstant tyngs av en mängd smärta och värk. I detta, gläds åt att ni lojalt klarat ytterligare ett internt prov. Vi tackar er ödmjukast för er inre styrka och motståndskraft.

Ni ska också veta att er förunderliga Ande gör goda framsteg i de många omvandlingar ni nu kommer att möta. Vi har troget beskådat er och sett hur underbart ni låter ert växande medvetande forma er. Dessa resultat och oräkneliga andra visar bara hur mycket ni förändras. Vi uppmanar er bara att fortsätta ert goda arbete. Vi Mästare är medvetna om vilket i sanning svårt arbete ni kollektivt genomför. Denna gemensamma vision som ni upprätthåller ger oss inspiration för allt det ni åstadkommer.

Underbara händelser finns verkligen på er horisont. Det vi ödmjukt ber er är att vara lugna och fortsätta hålla i er kollektiva vision. Himlen kommer att belöna er för era många alltid-växande positiva kvaliteter. Då denna nuvarande verklighet förändras, kan era oräkneliga positiva karaktärer bli högst användbara för ert gudomliga uppdrag. Så känn er nöjda med era ansträngningar och använd dessa avsikter för att hjälpa hela mänskligheten slutföra detta Andens prov och komma segrande ur det! Vi applåderar er, för detta är vad vi i sanning tillönskar er alla. Hosianna! Hosianna!

Idag har vi uppdaterat er genom att framföra de speciella upplevelser vi ofta har diskuterat med er. I detta hänseende, glöm aldrig att de oändliga och oräkneliga Himmelska förråden verkligen är era! Selamat Gajun! Selamat Ja!( Siriska för Var Enade och Var i Glädje). Så Är Det! Det är dags för allt att bära frukt!

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...