Sheldan Nidle, 31 mars 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

12 Oc, 8 Mac, 11 lk

31 mars, 2015

Selamat Balik! Vi kommer med en del nyheter angående framsteg som görs för att sätta upp ett schema för utdelning av era välståndsfonder. Mycket beror på två större beslut. Dessa examineras nu av ett antal av de urgamla familjerna då det gäller hur dessa enorma belopp skall hanteras utav myriader av banker som är involverade i det allt mer växande nätverket för utdelning och leverans. Många regeringar är också involverade i transfereringen av dessa pengar till er. Här är det viktigt att notera att säkerheten av dessa fonder är ett av de främsta skälen för förseningarna under de senaste åren. Det är mycket svårt att arrangera ett sådant system om de viktigaste agenterna som är nyckeln till denna process helt och hållet motsätter sig en sådan massiv transferering av fonder. Dessa förseningar har tagits hand om och ett nytt system har temporärt satts på plats. Detta system kommer att användas för att testa genomförbarheten av ett nyare system. SWIFT koder, eller ”Society for Interbank Financial Telecommunication” koder, kommer att bytas ut mot ett nytt system, som för närvarande är under utveckling. Detta system är relaterat till den nya kinesiska institutionen AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), den nya BRICs banken, plus ett antal banker i Europa, Asien, Oceanien och Americas.

Kort sagt, ett nytt system kommer fram för att skapa förhållandena för globalt välstånd. Denna process kräver viss väsentligt testande och kräver att koncepten för valutareformer i stort sett antas. På grund av detta är vi i en övergångsfas där regeringar kan göra sig redo att omstöpa det nuvarande systemet och skapa ett nytt. Vissa valutor kommer därför att vara ”huvudviktiga” för denna omstöpning. Tills att detta är helt klart så är omstöpningen i avvaktan. Det är olyckligt att vissa meningsskiljaktigheter temporärt försinkar detta nya system. Vissa väsentliga krafter använder för närvarande sina resurser för att göra framsteg med dessa svårigheter. Under alla omständigheter så kommer det bara att ta en kort tid i er historia att lösa dessa frågor framgångsrikt. Vi vet detta genom vad vi dagligen exponeras mot. Våra förbindelser arbetar idogt med ett antal organisationer, vilka innerligt önskar sätta upp detta nya system. Vi ämnar använda vårt inflytande för att driva igenom överenskommelser som först föreslogs förra året, men som aldrig fullt fullföljdes.

Då denna process går framåt så kan vi se att ett antal huvudsakliga individer är mer än villiga att göra det till en framgång. Denna växande entusiasm speglas i välståndsfonderna. Greve Saint Germain och Quan Yin önskar att dessa fonder delas ut till er snarast möjligt. Våra önskningar reflekterar dessa ädla önskningar. Men vi vet dock bara alltför väl hur vidrig den mörka kabalen i sanning är. Vi går därför framåt sakta, men stadigt. Dessa utdelningar är i USA bundna till NESARA. Vi inser detta och arbetar med en komplicerad förhandling för att låta dessa fonder släppas ut på rätt sätt. De nuvarande regimerna som är orienterade mot kabalen använder all sin list för att sakta ned detta. Vi ser vår roll och vårt mål som att på något sätt använda vår förmåga för att påskynda denna process. För närvarande ser vi hur kabalen är framgångsrik i denna nedtrappning. Vår intention är att gå emot detta och låta er kunna använda era välsignelser för att hjälpa mänskligheten. Mycket återstår att göra. Det finns ett naturligt flöde i detta som vi tar del av, och vi ämnar använda detta för att påskynda takten och låta denna nya verklighet manifestera.

För länge sedan i Atlantis var ni fortfarande fullt medvetna Varelser. Ni använde dagligen era färdigheter för att sätta de mörka under press att återföra denna värld till de sätten av det förlorade Lemuria. Detta ledde till slut till hur era förfäder fick uppmärksamhet från Atlanternas elit. Denna avskyvärda elit arbetade med sina mörka rådgivare och gjorde en ny hemsk plan, som ledde till ert fall ned i begränsat medvetande. Himlen är beslutsam att upphäva detta mörka dåd och återföra er till fullt medvetande. Vi är här som härolder för denna stora ändring. Hitintills har vi förhindrat större försök från de mörka att fullborda sina ondskefulla planer för er. Vår plan är att se till att de som önskar det bästa för er triumferar. Himlen har annullerat hela det mörka scenariot. De nuvarande kraftkällorna i er värld är mestadels mörka; trots detta så har tidvattnet vänt. Vi är nöjda med vad som sker och ämnar helt fullt att fortsätta vår process med att skapa sådana förändringar tills att de mörka enbart är en bagatell i er historia. Ni behöver en speciell tid för att interagera med era handledare.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! De nuvarande tiderna är absolut en välsignelse. Våra bundsförvanter arbetar med att använda ett antal kritiska tillgångar för att driva den mörka kabalen från makten. Allt detta görs med kärlek och med hjärtat! De mörka har länge ignorerat våra ansträngningar. Enbart nyligen har de sett hur vårt mönster av guld och legala prejudikat kommer att driva dem från makten. Detta har orsakat en viss grad av panik hos dem. Deras strategi att åstadkomma något slags globalt undantagstillstånd som ett svar på våra ansträngningar har misslyckats. Vi är vid en punkt som vi alla inte har varit vid sedan sluttiderna av det mörka Atlantis. Vi vet att denna gång så kommer slutresultatet att bli annorlunda! Vi kommer, Mina Kära, att ge er frihet tillbaka till er. När ni kommer in i fullt medvetande blir vår uppgift mer komplex. Vi är tillbedda av Himlen att vara era gudomliga handledare. Vi kommer att ge speciella råd och ge alternativ om hur ni fullbordar era heliga uppgifter. Tillsammans kommer vi att bilda en ny stjärnnation och ett underbart öde!

Det viktigaste är att inse vilka ni verkligen är. Gå djupt inom er själva och upptäck via meditation hur ni verkligen ”fungerar”. Använd denna dagliga övning för att helt och fullt förstå vem ni är. Lär er att konsulterar detta Inre Själv. Medvetande är någon ni kan manifestera. Det är som en andlig trädgård. Genom att använda mycket omsorg så börjar er inre värld att komma fram. Det är något unikt. Det är en mjuk källa för många underbara ting. Då ni dagligen visar er omsorg så börjar stor vishet att ta form. Till en början är det enbart enkla talesätt. Sedan blir det mer intensivt och svar på era frågor kommer ut under era dagliga konversationer. Snart ser ni fram emot varje session. Er inre vishet börjar ge er sätt för att se på ert liv och era dagliga rutiner. Ni blir lugnare och kan bättre hantera alla svåra situationer. Den växande visheten blir något ni kan använda för att planera ert liv!

Då ni blir mer medvetna, så lär ni er hur ert nya mer integrerade själv underbart kan planerar och verkställa ert liv. Ni börjar se ting, som ni tidigare ignorerade. Ni ser klart hur ert liv flödar och hur ni kan upptäcka vad som är mer applicerbart på en viss situation. Ni kan vara lugnare och öka er vänlighet i största allmänhet. Ni börjar attrahera ting eller händelser som ni önskar skall ske. Ni börjar utveckla ett fält runt om er som förefaller att gynna er. Vad som en gång förefall så svårt blir nu mycket lättare att manifestera. Era tider i glädje ökar naturligt. I själva verket så förändras hela ert uppträdande med andra. Livet blir en mer förunderlig erfarenhet. Fler och fler av er drar nytta av glädjen från meditation, blandad med böner. Vi Mästare har lärt oss från detta och lärt ut det till andra. Var alltid nådig!

Idag fortsatte vi med våra meddelanden. De är för att informera och sätta energierna för denna värld. Den mörka kabalens auktoritet i denna värld kommer till ända. Det närmar sig en tid av stort firande och vår formella ankomst till era vackra stränder! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...