Den Galaktiska Federationen via Aurora Ray, 21 november 2023 

Den Galaktiska Federationen

Via Aurora Ray, 21 november 2023 

Jordens Evolutionära Vändpunkt 

 

 

 

Vi står vid randen av ett stort evolutionärt skifte på planeten Jorden!  

I tusentals år har mänskligheten varit fångad i en cykel av rädsla, konflikter och begränsningar. Men nu håller vi på att vakna upp till vår sanna natur och potential, som multidimensionella ljusvarelser. En uppvakningsprocess pågår som kommer att förändra livet som vi känner det. 

 Uppstigningsprocessen hänvisar till den andliga utvecklingen och höjningen av medvetandet, som äger rum på Jorden och inom mänskligheten vid denna tid. När planeten och dess invånare genomgår enorma förändringar, stiger vi från tredje dimensionens medvetande till femte dimensionen och bortom den. 

Uppstigningen innebär en övergång till ett högre tillstånd av medvetenhet, uppfattning och vara. Det betyder att expandera bortom ego-jaget gränser och förkroppsliga större enhet, medkänsla, visdom och förståelse. Under uppstigningen blir det mänskliga medvetandet mer hjärtcentrerat snarare än egodrivet. Gamla begränsade strukturer och separationsmönster ersätts av enhet, kärlek och frid. 

På en metafysisk nivå kännetecknas uppstigningen av en ökning av vibration och frekvens. Allt i Universum vibrerar i olika takt, inklusive människan. När vi utvecklas andligt och höjer vårt medvetande, ökar vibrationshastigheten i våra energifält och chakrasystem. Vi lyfter till ett högre tillstånd av att vara i linje med högre världar och dimensionella plan! 

Tecken på uppstigning inkluderar större självmedvetenhet, intuition och psykisk känslighet, känslor av frid, förståelse för själens syfte, kontakt med andliga guider eller änglar och en önskan om att stå till tjänst. 

Uppstigning ger förbättrad andlig syn när slöjorna mellan dimensionerna tunnas ut. Människor rapporterar ofta om vibrationer, stickningar eller värmeförnimmelser när deras energetiska frekvenser förändras. En förändring i kosten, livsstilen och till och med vänkretsen följer ofta med uppstigningen när gamla mönster försvinner. 

Medan uppstigningen är en individuell process, utspelar sig en kollektiv uppstigning på Jorden nu. Kosmiska energier från vår galax utlöser ökad medvetenhet, ljus och högre informationskoder in i det mänskliga medvetandet, vilket katalyserar djupgående transformationer. När fler människor vaknar och förenas i kärlek, förankras högre frekvenser på planeten, vilket påskyndar mänsklighetens uppstigningsresa. 

Sedan länge förutsagt i heliga skrifter och profetior från olika kulturer, representerar denna förändring nästa steg i vår andliga utveckling. Vetenskap och mystik sammanstrålar för att avslöja att mänsklig medvetenhet och uppfattningsförmåga gör mer än att bara formar vår upplevelse av verkligheten – de skapar den direkt. 

När vi höjer vår individuella och kollektiva vibration genom att medvetet anpassa oss till hjärtcentrerat, initierar vi en övergångsfas till högre dimensionella upplevelser.  

Dimensioner är nivåer av medvetande som fungerar som bandbredd för uppfattning och upplevelse. I årtusende har mänskligheten gått vilse i den tredje dimensionens labyrint – dualitetens värld av separation, linjär tid och begränsningar.   

Uppstigningsprocessen styrs av kosmiska energier som strömmar in från Universums center, vilkasätter igång snabb tillväxt och utökning av medvetandet. När vår personliga frekvens ökar, får vi tillgång till allt högre dimensionella plan där enhet, frid, kärlek och överflöd råder. 

Tiden har kommit att återta vår sanna identitet som flerdimensionella varelser och ett erkännande av alla livs heliga natur. En global förändring av medvetandet accelererar när fler människor vaknar och börjar manifestera högre dimensionella verkligheter. De gamla strukturerna av rädslobaserad kontroll faller sönder när mänskligheten minns sin gudomliga natur. Nu är det dags att komma samman i enighet och skapa en ny Jord grundad på kärlek, suveränitet och harmoni med allt liv.

 

Galaktiska Federationen: 

Den Galaktiska Federationen är en interstellär federation, bestående av tusentals avancerade utomjordiska civilisationer över hela galaxen. Deras uppdrag är att tjäna som galaktiska väktare och ge kärlek, ljus och frid. 

 Medlemmar i den Galaktiska Federationen kommer från stjärnsystem som Plejaderna, Orion, Sirius och Arkturius. De är välvilliga ljusvarelser som är engagerade i att hjälpa mänskligheten och skydda Jorden under dess uppstigningsprocess. 

Den Galaktiska Federationen har varit nära involverad i Jordens historia och utveckling. De har kommit nu vid denna avgörande tidpunkt för att hjälpa till att höja mänsklighetens medvetande som enförberedelse för ett gigantiskt kliv i utvecklingen. Deras mål är att stabilisera planeten och inleda en tid av enighet, frid och harmoni på Jorden.  

Federationen har teknologin och den andliga visdomen för att vägleda oss genom den nuvarande övergången. De är här för att övervaka mänsklighetens uppvaknande, ge insikt och förhindra yttre störningar eller kontroll över planeten. Den Galaktiska Federationen finns till för att tjäna andra med medkänsla och är inte här för att dyrkas eller skrämmas. De vill helt enkelt se mänskligheten överskridabegränsningar och utvecklas till galaktiska medborgare.  

Med stöd av Federationen kommer Jorden att förvandlas till en högre dimensionell värld, fri från negativitet och tunga energier. Federationen tjänar som vägledare och beskyddare för de som är redo att stiga upp till högre vibrationer på den nya Jorden. Deras meddelande till mänskligheten är att vi inte är ensamma i den här processen. Hjälpen finns här, tillsammans med löftet om en underbar ny värld! 

Vi älskar er innerligt, 

Vi är här med er, 

Vi är er ljusfamilj, 

Vi är den Galaktiska Federationen.

A´HO 

 

Aurora Ray, ambassadör för den Galaktiska Federationen 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *