DEN NARCISSISTISKA PERSONLIGHETEN, 22 november, 2023

DEN NARCISSISTISKA PERSONLIGHETEN

2023-11-22

Älskade ni!
Medan den gamla cykeln av prövning och gottgörelse håller på att avslutas, expanderar människans medvetanden, så att alla kan minnas minnena av sina erfarenheter i denna dualitetsskola. Alla själar som valt att gå igenom polariteter i detta experiment, känner nu att tiden håller på att rinna ut. Som den Store Mästaren sa för två tusen år sedan, så närmar sig en Ny Tid snabbt nu.
Förändringens cykler betyder inte nödvändigtvis att något fysiskt eller synligt för det fysiska ögat visar sig i form av saker eller platser. Allt handlar om ett tillstånd av medvetenhet. Den Nya Jorden till exempel, kommer att finnas just här på denna Planet, och ändå kommer sättet att känna och vara, att vara helt annorlunda, eftersom de expanderade medvetandena kommer att få en annan vision och en annan verklighet.
För hundratals, eller till och med tusentals inkarnationer sedan, levde själarna omväxlande på alla möjliga och tänkbara sätt, inom den dualitet som denna skola erbjuder. Med varje reinkarnation, i formen av en människa som vi är här, levde själen som olika karaktärer. Därför kallar vi alla för personer, eller persona om du föredrar det, eftersom alla är ett kluster av olika personligheter, när vi levt här i den mänskliga upplevelsen.
En skola kan inte avsluta ett kretslopp utan att erbjuda alla möjligheter till sina elever. Jorden är inte annorlunda. Genom hela den gamla cykeln erbjöd den alla möjligheter för sina elever att få kunskap genom sina individuella och kollektiva upplevelser, som olika karaktärer i varje inkarnation.
Bland dessa erfarenheter ska vi idag prata specifikt om NARCISSISM. Många av er har rapporterat att det finns någon med dessa egenskaper i familjen. Ja, det är i familjerna vi lider mest av de illvilliga handlingarna från dessa med en sådan personlighet. Det är uppenbart att vi också lider indirekt som kollektiv, speciellt när någon som styr eller har ansvaret besitter denna personlighet, och på grund av sina ageranden så påverkas alla.
Innan vi pratar om narcissisten, låt oss återigen påminna alla om att ingen är ett offer, eftersom dagens offer tidigare var förövare, och vise versa. Vi befinner oss i en skola där dualitet är regel. Om du idag lider av närvaron av en narcissist, så är det mycket troligt att du var en av dem i en tidigare inkarnation. Det är en avslutning av cykeln, och ingen upplevelse kan lämnas därhän.
Den inkarnerade själen som just nu lever med en sådan personlighet, kommer inte att vara avgörande för om uppstigningen blir av eller inte. Det blir ett medelvärde från alla skolor. Risken är att överdriva och sänka detta medelvärde till något otillräckligt i det frekvensindex som krävs för själens uppstigning.
Många nu inkarnerade själar, har kvar lärdomar för denna existens, lärdomar som fortfarande kan vara farliga beträffande dess frekvens. Därför kan du genom att uppleva dem riskera att misslyckas. Och narcissism är inget undantag. Denna personlighet, när den är väldigt stark, kan fortfarande lägga till en stor dos av fåfänga, stolthet, uppblåst ego, och slutligen, en oemotståndlig önskan om makt över andra.
Denna önskan om makt visas inte alltid för alla. För det mesta är narcissisten mycket vänlig utåt sett, men för vissa människor som finns närmare dem, så visar de sina verkligt kontrollerande klor. Det ser ut som om de handplockar sina offer, som man säger. Och när de väl sätter klorna i dem så släpper de knappt taget i den nuvarande inkarnationen.
Det är lätt att identifiera en narcissist i en familjegrupp. Förutom att han är slug, är han en arkitekt med otroliga planer. De förbereder marken noga för att hela tiden hålla sina offer under kontroll. De använder ofta deras svaghet, låtsas vara den oumbärliga räddaren. De visar upp egenskaper de faktiskt inte besitter, men som är skäl nog för att vinna förtroendet från det tilltänkta offret.
De kan också hjälpa till på ett eller annat sätt, särskilt då deras offer behöver det som allra mest, eftersom detta gör er beroende av dem. Att skapa detta beroende är strategin som håller den andra fastkedjad. Det här är anledningen till att narcissistens offer inte kan komma ur deras grepp.
Oftast, när andra medlemmar i gruppen är med, gör narcissisten ett intryck av att älska och vara vänlig mot sina offer. Detta skapar ett falskt intryck och de kommer att användas det till sin fördel när offret klagar hos andra. De vet hur de ska använda detta övertalningsverktyg. I slutändan blir narcissistens offer också misstolkat av resten av gruppen. De tror att de spelar offer utan anledning.
Narcissisten är också till sin natur en otrolig kontrollant. Ofta håller han sina offer så nära som möjligt. Så mycket att då möjligheten kommer att gå därifrån, så kan de till och med medverka för att hitta en lösning, som gör det möjligt att hålla offret så nära som möjligt.
Narcissisten har också en medfödd manipulativ sida. Denna sida använder han mästerligt. Jobbar bakom kulisserna och riktar sitt agerande efter målsättningen. Självklart har han inget emot att göra goda gärningar och idka välgörenhet, så länge sådana metoder är riktade mot hans mål. Därför kan vi konstatera att en narcissist också är väldigt villig i vissa situationer.
Allt som beskrivs här inte är något dömande, utan snarare en bedömning som möjliggör en större förståelse, vilket visar på andra vägar för offren. En narcissist är inte en dålig själ. De lever upp till den personlighet de saknade från sitt nät av mänskliga upplevelser. Men helt klart är att om man inte healar eller åtminstone disciplinerar sig själva, så kommer det att bli allvarliga konsekvenser till följd av deras ageranden.
Tänk på att vi är i den ultimata inkarnationen av dualitet på planeten Jorden. Och detta för oss tillbaka till förståelsen om att vi bör vara medvetna om att upplevelserna inte behöver fortgå under ett helt liv. Vi behöver bara vara medvetna om vilken personlighet vi är i varje situation, och medvetet rätta till harmonin i den tidslinje som går mot själens uppstigning.
Det är därför upp till narcissistens offer att förstå, att den andre lever i sin ännu inte upplevda personlighet. Men framför allt måste ni förstå att även de behövde uppleva den andra sidan, för där borta i en tidigare existens, var de förövare. Att inte konfrontera, och inte utveckla någon form av fientlighet, är alltid en rekommenderad utgång.
Men också när allt detta är förstått, och lärdomarna är avklarade, så verkligen, inget eller ingen tvingar någon att umgås med sådana de inte känner sig bekväma med. Detta är inte detsamma som att springa ifrån lektionerna, utan det är att förstå dessa lektioner och avsluta cykeln.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!
May be an image of 1 person

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *