Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 1 december 2019

Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 

1 december 2019

 

Det är underbart att kunna ansluta sig till er, inte bara idag, utan alltid. Ni har gett oss så mycket råd, om hur vi ska kunna “hantera” dessa tumultartade tider, och den hjälpen är vi så tacksamma för.

Välkomna ALLA och ENVAR. Vi tackar för dina lovord, Älskade Blossom, men vi finns bara i bakgrunden på detta uppdrag. För det är ni … NI VACKRA LJUSVARELSER på Jordplanet, som är de VARELSER VILKA ÄR TILL STOR HJÄLP.

Ni visste innan ni “anlände” hur det skulle bli. Ni visste också att ert minne med denna KUNSKAP, skulle raderas vid ankomsten.

Fast, djupt i kärnan inom ER , VET NI … och det är därför ni följer ert hjärtas kall, och förblir ståndaktiga och flitiga.

För även om “tiden” är en pågående “väntan” för er alla, så vet ni också, att det som komma skall blir en så STOR FÖRÄNDRING… då LJUS och KÄRLEK SKINER NER PÅ OCH IN ER PLANET… OCH IN I KÄRNAN AV HJÄRTAT HOS ERT EGET VARANDE.

 

Styrkan som kommer att visa sig för er på sätt som ni ännu inte kan förstå, kommer att ge er nya perspektiv på anledningen till varför ni är här.

Det som en gång tycktes normalt, kommer inte att förbli så. För ett “nytt normalt” närmar sig, och det är något som fyller “ALLT” till bredden med en NY BÖRJAN.

Menar ni HÄNDELSEN när ni säger så?

Vi menar uppbyggnaden av den. Saker kommer att falla isär, system kommer att skälva och mycket sorg och turbulens kommer att uppstå.

Och en God Jul till er också!

Faktum är Blossom … Du lever i en värld av möjligheter. Du lever i en värld av Kurage. Du söker efter det som är AV LJUSET, och du följer det.

När du VERKLIGEN HELT OCH HÅLLET KÄNNER KRAFTEN I DIG … så kommer sådana störningar som verkligen blir enorma … inte att “störa” din jämvikt, såvida du inte tillåter det.

Som vid varje ful gest som kan dyka upp, av djupa negativa vibrationer, så är det HELT UPP TILL DIG hur du väljer att bemöta dem, och hur dina avsikter är för att “Rensa dem”.

Det som kommer att ‘visas’ är av en Vibration … för ALLT SOM ÄR … ÄR.

DET ÄR MENINGEN ATT DU SKA ARBETA MED DEN VIBRATIONEN … SOM HELHET … SOM EN.

VAR OCH EN AV ER … GÖRA DET NI KOMMIT HIT FÖR ATT GÖRA …

ÄNDRA VIBRATIONEN.

LYFTA UPP PLANETEN.

DET ÄR ERT UPPDRAG.

Så när vidrigheter och alla andra saker av lägsta Energi presenteras för er … låt inte för en sekund era munnar gapa av förvåning och misstro. Bekräfta bara varje gång “Så där ja”. Här kommer det. Här är vårt “paket”.

Paket?

Ja, Blossom. Paket. Du öppnar det … ser vad som finns inuti och hittar Glädjen, GENOM ATT ANVÄNDA DIN KRAFT FÖR ATT SLUTFÖRA DIN UPPGIFT. DET ÄR EN GÅVA … DEN KÄRLEK DU ÄR.

Menar ni att jag genom att skicka det Kärlek, slutför uppgiften?

Det gör vi, för, om hjärtat förblir “LJUST”, och man är lättsam … inom/ omkring … “allt detta” så blir det en viktig Spelvändare, och vi ber er att använda VETANDET … AV/ OM… EN LÅNGT STÖRRE FÖRSTÅELSE.

Det är dags att ta saker i egna händer/hjärtan. Men för att göra det … så måste ni gå djupare inom ER.

Med respekt, så går det mycket bra att säga, … JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR. Men, om ni inte är förberedda på att KÄNNA det … så är dess magi inte aktiverad.

Vi VET att ni inte förstår detta ännu, ni är inte ens i närheten av den nivå som vi försöker uttrycka för er, om DE NI FAKTISKT ÄR.

EN MILJON GÅNGER eller mer, har vi sagt till er, VET VILKA NI ÄR. NI ÄR KÄRLEK … NI ÄR LJUS … på en miljon olika sätt … och denna kunskap KOMMER fram. Men vi vill att ni ska HITTA DET INOM ER … den nivå där ni VERKLIGEN  FÅR DET.

JA, ni har alla kommit så långt.

JA, ni har själva gått framåt på sätt som var oväntade.

JA! JA! JA i så många många aspekter av att gå framåt på er resa. Fast, VI VET … att ni ännu inte har “knäckt koden”.

Och … vi är borta! Snälla berätta, snälla herrar och damer … hur går man tillväga för att göra det?

Genom att ha den största intention när du stänger ögonen, ler och andas djupt, för att få kontakt med den HÖGSTA DELEN AV DE NI ÄR.

Fast, om jag kan få hoppa in här. Det är många av oss som har jobbat med det här länge … och inte ens kunnat knäcka ett ägg, än mindre KODEN! Är det på grund av Jordens densitet?

Nej. Även om Jordisk densitet/ Energi kan begränsa, till och med försena vissa möjligheter, … så kan det inte ta ‘dig’ bort från ‘dig’. I grunden.

Varför är det så, att vi även med så mycket intention för att lära KÄNNA VÅRT LJUS TILL FULLO, att vi inte kan nå den nivå ni talar om?

Vi säger inte för ett ögonblick att ni inte kan det. Kanske, Kära Själar, är det så att möjligheterna att “prova” på den nivå som krävs, ännu inte har kommit “.

Nå, är det ett “kanske” eller är det ett “definitivt”?

Nu förvirrar vi er lite, vilket inte är vår avsikt. Det är underförstått att själar på Jorden befinner sig på många olika nivåer av förståelse, vibration, energi, kunskap, utveckling, erkännande och verkligen, engagemang.

Därför finns det några som visserligen inte har “knäckt koden” ännu, men säkert är närmare än andra. Metaforiskt skulle vi som jämförelse säga, att vissa fortfarande håller på att addera och subtrahera, medan andra använder mycket komplicerade logaritmer.

Kommer vi då att kunna knäcka koden? Eller, gäller det bara några få?

ALLA, var och en, kommer att göra det vid rätt tidpunkt. För även om vi talar om det på det sätt vi gör … så handlar det verkligen om, med ett annat sätt att uttrycka det på, om att nå en nivå av egen medvetenhet som gör att ni kan ‘Förstå’, FÖRSTÅ VILKA NI ÄR.

Säger ni därmed … när vi är i full gång med att hantera världen som vänds upp och ner, att vi då kommer att få den möjligheten?

JA. Och det är det vi ber er koncentrera er på. Experimentera med ert eget Högre Ljus.

Saken är den, att tro på vad vi är och att se bevis på det, är två helt skilda saker. Många, skulle jag vilja säga, har själva utfört små “experiment”, för att testa denna teori.

Så som? …

Jag visste att ni skulle fråga mig det! Eh … en “enkel” sak som poppar upp är att “förflytta saker”. JAG VET att det kan göras … AV MIG SJÄLV absolut, JAG VET att det kan göras. Men det har aldrig fungerat för mig. Jag minns en gång när en grupp av oss försökte … vi koncentrerade oss totalt på det här objektet, tills var blå i ansiktet men … nej! Nada! Vad är det jag missar? Inte tro, inte Tillit, inte VETSKAP … för jag vet att andra kan göra det.

Du missar ingenting.

Så?

Du VET att det är möjligt. Din KUNSKAP VET att en enda själ bokstavligen kan förflytta berg.

Jag skulle vilja träffa den själen!

Du SKULLE KUNNA träffa den själen. Själen KAN vara DU. Den KAN vara vem som helst av er.

Vi verkar ha hamnat ur spår från att knäcka koden.

Inte helt, Blossom.

Återigen påminner vi dig om, JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR.

Fortsätt med att fortsätta KÄNNA det … om och om igen och om igen.

FORTSÄTT! FORTSÄTT! FORTSÄTT!

VI kan inte nog upprepa vilken KRAFT SOM LIGGER I DETTA.

Ju mer du fortsätter att bygga vidare på denna ‘KOD’ … desto närmare kommer du till att kunna knäcka den.

Så är JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR, en kod?

Som vi förklarade förra veckan, Blossom … allt är kodat.

Fast denna är av ett speciellt stort värde … mer än vi kan uttrycka i ord.

Den tar er hem … och när ni är där … återförenas ni med er familj … som också finns där på grund av att de ÄR KODEN, upprepar den och KÄNNER den.

Och i den återföreningen … FÅR NI DEN! Ni KÄNNER ER KRAFT SOM EN, OCH DET FINNS INGET TVIVEL INOM ER BETRÄFFANDE UTFALLET AV ERT UPPDRAG.

TA ER SÄLVA DIT NU OCH KÄNN SANNINGEN … ANDAS IN I DEN SANNINGEN.

KAN NI KÄNNA KRAFTEN?

UPPLEV DEN … VET ATT DEN ÄR ABSOLUT.

DET ÄR DE NI ÄR … SOM EN KRAFT.

LJUSETS KRAFT SOM LEDER ER  GENOM OCH ÖVER BRON.

VACKLA  INTE, ÄLSKADE SJÄLAR.

FÖR INOM ER LIGGER SANNINGEN.

Ni har rest så långt på era resor. Ni minns mycket. Men nu … i dessa dagar som kommer … tar ni er till en nyare nivå. En Högre nivå. En Högre nivå av er själva … med er förståelse om denna KUNSKAP OM VILKA NI VERKLIGEN ÄR.

När ni uttrycker det så … så är det faktiskt väldigt spännande.

Verkligen. För oavsett vad som än kommer att utvecklas … SÅ VET NI … att det är för ALLS HÖGSTA BÄSTA GODA.

OCH SÅ ÄR DET.

Så är det verkligen. I Tacksamhet. I Kärleksfull tjänst. JAG ÄR.

Översättning: Maggan

You may also like...