Federationen av Ljus via Blossom Goodchild 12 oktober, 2015

blossom-blog-new-short-1

Federationen av Ljus

via Blossom Goodchild

12 oktober, 2015

Blossom: Hej! Av någon anledning har jag skjutit upp denna veckas kanalisering. Jag vet inte direkt varför, men jag … kände liksom inte riktigt för den! Hoppas ni ändå finns här för ett samtal?

Federationen av Ljus: Verkligen, vi är här. Först av allt skulle vi vilja säga att dessa ’samtal’ som vi har, inte är obligatoriska, Blossom.

Blossom: Jag vet. Ändå känner jag det som att jag kom hit för att ha dem … och därför ska jag ha dem. Fastän jag ibland är lite missmodig.

Federationen av Ljus: På grund av vadå?

Blossom: På grund av hur skrattretande omedvetna vi alla är om vad som i den större bilden verkligen HÅLLER PÅ ATT SKE. Hur kom vi att bli så långt fjärmade från Sanningen?

Federationen av Ljus: Låt oss då tala om det. Och ändå … skulle vi vilja säg att allt detta naturligtvis också kommer att handla om KÄRLEK!

Blossom: Jag liksom gissade det!

Federationen av Ljus: SANNINGEN … vad är det?

Blossom: Om jag det visste…

Federationen av Ljus: Ja, det vet du! NI ALLA vet det! Det är bara det att den är instängd inom er på grund av blockeringarna som har begränsat er … för att NI INTE SKULLE FÅ KÄNNA TILL ER SANNING.

Blossom: Jag antar att ni här talar om ’De som är av lägre Ljus’, som ni väljer att kalla dem.

Federationen av Ljus: Det stämmer.

Blossom: Av någon anledning … När jag skriver och talar med er på det här sättet så verkar det inte flöda som det brukade göra. Kanske har vi blivit mer bekväma med er när ni talar?

Federationen av Ljus: Det har mer att göra med de Högre Energierna som har skapat denna förändring … för det är mer passande att tala genom dig … att uttrycka det som vi KÄNNER att är ändamålsenligt. Ja, det är mer än passande för dig att ställa frågor till oss i ditt huvud… så som du är van att göra i skriven text.

Blossom: OK. Låt oss se vilka ’avslöjanden’ ni kommer med!

UTSKRIFT AV KANALISERINGEN:

Hälsningar från den Högsta Orden till alla som har tagit detta tillfälle att lyssna och KÄNNA den Vibrations Energi som vi kommer med, för att idag lyfta upp era själar.

Lady Blossom KÄNDE SIG en aning missmodig … hon talade om det för oss. Ändå log hon när vi kom längre in i hennes Varande och därför fick hon ett rätt så stort leende i sitt ansikte, och hennes ögon fylldes med tårar utav KÄNSLAN av Kärleken som vi förmedlade till henne … och vi väljer att förmedla densamma till er … och Käraste Själar, vi hoppas att ni kan KÄNNA denna Kärlek som vi är … och denna Kärlek som vi KÄNNER för er. Ni som har valt den svårare vägen … borde vi säga … för att komma ner på Jorden för att fullfölja ert uppdrag.

Det dök upp en fråga om huruvida det fanns ett Hierarkisystem … gällande vem som väljer vilka som blir volontärer? Vi skulle inte vilja säga att det är så mycket frågan om en Hierarki. Det finns inte de som vet mer än en annan … skulle vi kunna säga. För i verkligheten så är vi alla … när vi befinner oss i vår Högsta form … av samma ämne… som är Kärlek … och ändå, som ni vet, så finns det olika Vibrationer av denna Kärlek.

Därför skulle vi kunna säga att de som väljer volontärerna är … låt oss säga … av ett Högre … vi … ordet som vi vill välja är ’system’. Vi är mer medvetna än dem som vi väljer och ändå skulle vi samtidigt vilja säga… att vi är jämställda. Det har mer att göra med att ha kunskap om den större bilden och vem som på ett bättre sätt skulle kunna tjäna i vissa roller på det Jordiska planet.

Det är inte så mycket som att vara i ett klassrum … det finns en som är frivillig att vara lärarens observatör under veckan … och så blir man så fylld av stolthet när man blir utvald. Det är inte detta som vi talar om. Det har mer att göra med … som vi säger … med förenlighet i vissa situationer … under särskilda förhållanden … att ens Energier skulle vara mer lämpliga för att arbeta med dessa olika situationer … för att få till stånd de förändringar som ni har kommit hit för att få fram. Så det har mer att göra med nivån av medvetenhet … skulle vi kunna säga … än Hierarki, eller att vara bättre än någon annan. Vi kan inte vara bättre än någon annan. Ändå kan vi vara i en mera uppfylld medvetenhet. Det är allt.

Vi hoppas att detta förklarar denna speciella undran för den herre som ställde frågan.

Nu vill vi gå vidare in på det som lady Blossom KÄNDE denna gång … gällande den större bilden och hur hon skulle kunna KÄNNA SIG… så om vi jämför det med ett jättestort pussel, hur kan det vara så att någon kan KÄNNA att man bara är en pusselbit och att man inte har någon medvetenhet om bilden som man är involverad i … om vi får lägga fram det på det viset.

’Hur blev det så?’ frågar hon … Hur förlorade man siktet på den större bilden, bara genom att komma fram i denna tredje täthet för att lyfta den till Högre Dimensionella Vibrationer? Detta, Käraste Ni … är en del av experimentet som tog sin början för många, många månar sedan.

Experimentet som ni är … det som ’Detta Spel’, som ni är med och spelar, handlar om … det skapades inte utan KÄNSLA. Det skapades inte utav långtråkighet för att ni skulle bli brickor som skulle kunna manövreras och manipuleras. KÄNN inte att det är så.

Det var och ÄR ett experiment för att se hur Kärleken skulle kunna identifiera sig själv i alla sina olika former. Hur Kärleken skulle kunna välja att Vara det … genom FRIHETEN ATT VÄLJA … som denna Planet … och ni som Människor … har blivit lovade möjligheten att få utforska.

Vi skulle kunna säga … vi visste inte mycket om hur detta experiment skulle utveckla sig och ändå … så var det, om vi kan få uttrycka oss så här … att det inte skulle få finnas något ingripande gällande friheten att göra val. Och ändå, när vi tittade på … under eoner av er tid … på de val som gjordes … blev det uppenbart för oss att Lagarna … vissa Lagar behövde justeras. Och gås igenom.

För den Rena Kärleken som ni var, när ni kom in i tidens början på denna Planet … har uppnått många olika nivåer av sig själv … och flera av dessa nivåer … Den Renaste Kärleken som ni är och som vi är … var omedvetna om att så låga Vibrationer … kan vi nu säga … skulle komma med i spelet.

ALLTING handlar om KÄRLEK.

Allteftersom tiden i er värld framskred … blev det uppenbart att en förändring behövde göras. Att denna FRIHET AV VALDA UPPLEVELSER hade uppnått en nivå som vi inte längre kunde godta.

Därför började Råd samlas … stora Råd sammankallades för att diskutera en ny plan … en ny väg framåt. Och denna väg var att på er Planet plantera ut … de Renaste fröna av Kärlek … som skulle kunna motstå dragningen från den lägre Vibrationens dragkraft och kunna stiga upp ovanför den … samt hålla sina huvuden ovanför den … ska vi kanske säga … för att åstadkomma förändringen för det Goda. Med detta menar vi … För Alltid … och därtill … för det Goda för allt som är.

Grymheterna som den fria viljan uppvisade … blev alltför mycket. Därför kom man överens om och godkände en samverkan gällande handräckning i denna förändring. Man gav tillstånd till Varelser som oss själva och många andra, att ge assistans. Att försöka slå ner de barriärer som hade blivit placerade här av dem som hade valt den låga Vibrationen för självändamål och girighet på er Planet. Det enda sättet för att slå ner dessa barriärer … utifrån vår synvinkel … är att om och om och om och om och om igen tala om Kärlek. Att föra er tillbaka till Kärlekens Höga Vibration, som ni är … och ändå är det som om ridån vore fördragen … skulle vi kunna säga … och ni är oförmögna att se hur Goda saker och ting Verkligen är.

Vi är här för att öppna denna ridå … och när ni ser igenom … alltmer … och KÄNNER Sanningen om vem ni är … kommer ni att kunna producera det som behövs för att frigöra er Planet från mörkret.

Det är sannerligen en lång process … en svår process. För dem av er som KÄNNER att ni har fastnat där nere på er Planet … som KÄNNER att ert tålamod håller på att ta slut … som KÄNNER att er tillit … all tro och Tillit som ni hade … är på väg att ta slut för varje ögonblick … Vi ber alla dem som KÄNNER på detta sätt … som KÄNNER dessa saker och ting, att fortsätta gå vidare. Att tillbringa stunder med att blunda och koppla upp er till den Gudomliga källan som ni är och i och med att ni gör det … finna förnyat hopp.

Bli påminda om vilka ni är och varför ni vid denna tid befinner er på det Jordiska planet … och hur viktigt ert uppdrag är, som individer och som ett … för allting som existerar. Allting som existerar är Kärlek. Därför är ert uppdrag av allra Högsta betydelse … av Kärlek.

Känner ni till hur mycket ni hedras? Hur mycket ni blir beundrade för att ni fortsätter i Tillit på det sätt som ni gör, efter alla de bakslag som ni har fått uppleva? Ni vet. Ja, ni vet … och ändå … på er Planet … så visste ni att ni inte skulle kunna vara i kontakt med allt som ni vet … på grund av den mängd av negativitet som omger er.

Vi visar en sumpmark för lady Blossom och att någon håller på att sjunka ner där, och så visar vi henne ett Gyllene rep … en mängd Gyllene rep finns där … som kommer ner för att ni ska fatta dem … Allt ni behöver göra är att grabba tag i repet … och hålla hårt i det, allt vad ni kan … med hela er styrka.

Håll fast … Håll fast … Håll fast … och vi … många av oss, kommer att dra upp er från myren. Ni behöver bara hålla er fast. När ni gör det, så kommer … er Vibration … medan ni lyfts upp Högre och Högre … att komma till sig själv … av sig själv.

När ni har uppnått en viss nivå … med det menar vi … när ett visst antal Varelser på er Planet har uppnått en viss Vibrationsnivå … blir det möjligt för dessa förändringar att visa sig för er på ett sätt som ni hoppas på.

Ljusskeppen som visar sig … inte bara flyktigt … utan där uppe i era skyar … blir kvar … och sänder ut Kärleks Energi och Healing till alla … utan rädsla för att råka ut för ingripanden av dem som vill välja att få dessa skepp att förefalla att vara något de inte är.

Förstår ni, Käraste Ni? Det behöver finnas en viss nivå av Kärleks Vibration … av Kärleks Energi … för att upprätthålla dessa underverk som ska inträffa … och vi talar inte om er avlägsna framtid.

Ni är så nära nu.

Ge inte upp … som vi tidigare har sagt … när ni befinner er så nära mållinjen … och Blossom påminner oss om att det var i ert år 2012 som vår kollega … som för er är känd som ”White Cloud” … sade ’då’ … att ni var så nära mållinjen … och att tre år av er Jordetid … inte är så nära mållinjen! Ändå säger vi, från vårt perspektiv … från hur vi ser på saker och ting … vilket är annorlunda än hur ni gör … på grund av den annorlunda Vibrationen som vi vistas i.

Ändå, i VÅR Sanning och i White Clouds Sanning … tillbaka i er Jordiska tid 2012 … var det inte frågan om något lurendrejeri. Det var ingen osanning när vi talade om att vi befann oss nära mållinjen … för det är hur vi ser det i den större bilden … och vi kan bara tala från platsen där vi befinner oss … och hur vi ser på saker och ting från vår Sanning.

Ändå får tidens gång … verkar det som … er på Jorden att ifrågasätta vår Sanning. Ifrågasätt er egen Sanning. Det är därför vi ber er att ibland stänga av. Att ni ska stänga av från det som omger er … och träda in i den Renaste Kärleken.

Att stänga av från alla era Jordiska Vibrationer och att koppla upp er mot era Högre Dimensioner, varifrån ni härstammar … så att ni kan KÄNNA … så att ni kan VETA … att Käraste Själar … allt är väl och att ert uppdrag på Jorden HÅLLER PÅ att uppfyllas … mer än ni har förmågan att upptäcka från den position ni befinner er i.

Men skulle ni välja utifrån ert hjärtas utrymme … från den KÄNSLA som uppstår inifrån er när vi talar till er … om ni väljer att ha Tillit till våra ord … till vår Kärleks Energi … så ska ni veta, Käraste Ni, ATT NI HÅLLER PÅ ATT FULLBORDA DET STÖRSTA UPPDRAGET SOM HAR ÄGT RUM PÅ ER PLANET.

NI … NI ÄR EN DEL AV DET … OCH NI FÅR DET ATT SKE.

Glädjen som ni får fram … när ni tar ytterligare ett steg framåt in i den Nya Världen … En vacker dag ska ni sitta där inom Den Nya Jordens Vibrationer … och le av Kärlek … och veta att ni spelade er roll i att få denna underbara Nya Värld till stånd.

Vi Älskar er. Med tacksamhet till er … för allt som ni är och allt som ni gör. Så är det … I Kärlek och Tacksamhet.

 

Vänligen besök THE INVOCATION … ”We are the game changers” närhelst andan faller på … för att hålla Energin så HÖG som vi kan.

 

Webpage: Blossom Goodchild

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

You may also like...