Den Galaktiska Ljusfederationen Via Garrith Lamanov El Melchizedek, 23 februari

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Den Galaktiska Ljusfederationen

Via Garrith Lamanov El Melchizedek

Var medvetna om att det är en villfarelse att tro att uppstigningen handlar om att stiga ombord på ett moderskepp, besöka kristallstäder av ljus och att fly från något inom den yttre holografiska illusionen. Det handlar inte heller om att besöka andra varelser på skepp och ställa ändlösa frågor från det lägre egots sinne. Att bli upptagna ombord på ett moderskepp, besöka kristallstäder och umgås med högre dimensioners väsen, är en del av de stora fördelar som varelser med den högsta frekvensen har.

Uppstigningen handlar om att, som skapare av er verklighet, ta ansvar och vakna upp till er högsta vibrationsfrekvens och villkorslösa kärlek.

Vet att det är genom det lägre egot som vi upplever känslor av motstånd, kontroll, fördömanden, sorg, ånger, skuld och rädsla. Och det är genom att släppa taget och öva tillåtelse, acceptans, kärlek, förlåtelse, medkännande och vänlighet som vi väcks till enhetsmedvetandet och aktiverar vår ljuskropp.

Eftersom det inte existerar någon tidsuppfattning i de högre dimensionerna, så fortsätter uppstigningen att vara en pågående process som inte händer i framtiden, utan en gudomlig process som sker inom er som skapare av denna verklighet i detta nu.

Det är i sanning ni som skapar er uppstigning. Det är därför ni är här just nu.

När ert medvetande öppnas mer genom en konsekvent fokusering på att höja er frekvens inom enhetsmedvetandet, är det viktigt att bearbeta och odla ett kontinuerligt tillstånd av förlåtelse för er själva och andra aspekter av ert jag för den smärta som har tillfogats er, för att kunna läka och låta det rena flödet av energi cirkulera från hjärtcentret genom själen utan motstånd, störningar och blockeringar.

Det är när vi fortsätter att hålla fast vid svek och smärta som vi identifierar oss med den lägre egoistiska personligheten, eftersom det lägre egot bara ser rätt eller fel, svart eller vitt. Det är detta dualitetstillstånd som talar om för oss att vi är besvikna, har lidit en förlust, blivit svikna och därför placerar oss i en situation där vi är ett offer i varje given händelse.

Eftersom det inte finns några polariteter eller någon dualitet i ovillkorlig kärlek, är det offrets medvetande och dess motsats, tyrannen, som skapar störningar och blockerar energin i aurafältet. Det förhindrar en uppstigning in i det heliga hjärtcentrat som SKAPARE.

Översättare Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...