Matthew via Suzy Ward, 19 februari

 Matthew Ward – 19 februari 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi börjar med att ta itu med frågor som främst rör tankar om hur det ser ut runt om i världen. Nordkoreas senaste framgångar när det gäller raketuppskjutningen var inte oväntat av analytiker som har observerat aktiviteter i det landet. Icke desto mindre så är detta ett bekymmer då Kim Jong-un anses både instabil, egoistisk och ambitiös.

Det ingen av dem vet är att om Nordkoreas vetenskapsmän försöker lansera en missil som bär en kärnstridsspets så kommer besättningarna i rymdfarkosterna som omger Jorden att se till att det misslyckas, precis som de har gjort med fler än ett dussin försök från Illuminaterna under de senaste åren.

Vår syn på ”Putins angrepp i Östeuropa” är att detta är en av Illuminaterna kungjord slutsats att han med våld kommer att lägga Baltikum och andra länder under Ryskt styre och ekonomisk kontroll. Det är inte hans avsikt, och som en påminnelse: Illuminaterna föds av energin som utlöses av rädsla och de tillgriper alla medel för att alstra det.

Med tal om en vapenvila, om än tillfälligt, är det naturligt att våldet har trappats upp i Syrien där energin sedan länge är kaotiskt riktad. Och med flera olika kontingenter med strider i det landet och i länderna runt omkring, så kommer inte någon varaktig vapenvila förrän dessa energiströmmar har tagit slut.

Medan Ryssland kritiseras för sina flyganfall som ett stöd för Assad-regeringen, såväl som hjälp till marktrupper för att återfå områden som tagits över av Islamiska Staten, så arbetar president Putin och andra inflytelserika personer bakom kulisserna för att skapa stabilitet i hela Mellanöstern och Nordafrika.

Det är förståeligt att det finns en oro hos människorna i krigshärjade områden där man fortsätter att genomföra riskfyllda transporter in i länder som inte har möjlighet att förse folk med lämpliga bostäder, skola, arbete eller sjukvård till de miljoner flyktingar som redan finns där. Med tiden kommer våldet att upphöra i byar och städer som människorna flydde från och de som vill återvända kan börja bygga upp sina samhällen och sina liv igen.

Under tiden behövs medkänsla och god vilja hos värdbefolkningen och invandrarnas bidrag av talanger, färdigheter och ansträngning för att assimileras i samhället kan leda till kompabilitet och ömsesidig nytta. I detta ögonblick, och även i framtiden, är det nödvändigt med finansiellt stöd från alla blomstrande nationer för att underlätta och sedan få ett slut på denna humanitära kris.

Enligt Nirvanas övervakare av Jorden så vet undersökande forskare att giftiga kemikalier är vad som orsakar de många fallen av mikrocefali i samband med Zika-viruset. Men de vet inte om källan är betten från Aedas-myggor som hade injicerats med kemikalier, eller bett från dessa som muterats genom att absorbera mycket toxin som används för att utrota dem. Eller om det kan vara en följd av att gravida kvinnor dricker vatten som innehåller kemikalier.

Till läsare som frågade om Illuminati ligger bakom detta utbrott av spridningen av Zika och mikrocefali så säger vi Ja, men det kan vara indirekt i motsats till de samordnade, men meningslösa,

ansträngningarna för att skapa pandemier genom att frigöra i laboratorier framtagna virus, såsom SARS och fågelinfluensa.

De satte avsiktligen gifter i chemtrails sprayer och andra är industriföroreningar, fossila bränslen, energianvändning, mark- och grundvatten som förorenas av kärnavfall eller kemikalier, gödningsmedel och insektsmedel. Att denna spridning av toxicitet påverkar planeten och alla hennes livsformer på ett negativt sätt har kemikalietillverkarna strunta i helt skamligt på order av mäktiga personer i era regeringar. Och Illuminaternas ansamling av rikedomar globalt sett bidrar i stor utsträckning till att massorna lever i utarmat tillstånd där sjukdomsbärande myggor frodas.

Nej, karma är inte iblandad i alla fall där folk flyr, eller där barn föds med mikrocefali och inte heller deras familjer. Framställningar på själsnivå beviljas i enastående stort antal för att möjliggöra framsteg i utvecklingen för att man uthärdar icke valda upplevelser. Ändå är detta hedrande av själens önskemål inte medvetet känt av dessa personer eller världen, och deras situation ses som hjärtslitande svåra umbäranden när de är på den fysiska nivån.

Den läsare som skrev att astrologiska läsare och intuitiva har förutspått ”resten av den här månaden och mars kommer att vara extremt känsliga på denna planet” frågade ” inom vilka områden kommer saker och ting att vara känsliga och utmanande?” Visst, ovan nämnda situationer är känsliga och fyllda med utmaningar för de många miljoner som direkt berörs och enerverande för hela samhället.

Att bevara sitt sinneslugn när det gäller aktiemarknadens flyktighet och rapporterna om att banker som stänger skulle vara en utmaning för investerare, och förvirring om vad som ligger i framtiden ekonomiskt sett är mycket troligt oroande för många andra också.

I ett stort antal länder tävlar man om att få sitta i regeringen och medborgarna är bekymrade över resultatet i valet. Sedan finns där prognoser på nytt om katastrofala jordbävningar och tsunamis såväl som ett tredje världskrig nära förestående med början i Mellanöstern. Och mitt i alltihop dessa energiströmmar med tumultartade fästen, så kan även en ljusarbetare finna det svårt att hela tiden vara optimistiska när det gäller Jordens framtid.

När en planetarisk justering är mer gynnsam för störningar än under perioder med mindre interaktion, så kommer personer med negativa attityder och pessimistiska utsikter att manifestera mer utmanande förhållanden för sig själva –Lagen om Attraktion fungerar alltid!

Älskade familj, varje händelse, vare sig den är personlig som framgång eller bakslag, tragedier eller triumfer, är en återspegling av vibrationer som skapar tumult så de kan fortsätta sin kurs och samtidigt öka framgången för gräsrotsrörelser runt om i världen.

Så vi önskar att i precis detta ögonblick på Jorden allting kunde vara just vad ni önskar: fred, sanning, vänlighet, ömsesidig respekt och samarbete mellan alla folk. Slutligen kommer det att vara så, och er ståndaktighet i ljuset hjälper till att skapa i linjär tid den värld ni vill ha – som redan finns i kontinuum!.

Nu skall vi ta itu med återstående själsrelaterade frågor. Den första från en läsare i USA är ungefär samma som har frågats om av andra som också knöt dem till presidentkampanjen i det landet, men relevansen i den här frågan är global: ”Vad händer med själarna av ofödda barn på grund av en abort?”Janos, en själ i en åttonde densitets civilisation talade om detta med min mamma för flera år sedan, och jag bad henne att kopiera den delen av deras långa konversation.

Följande utdrag är från kapitlet ”Janos” i Voices of the Universe:

En själ behöver inte en kropp för livet självt för det är inneboende i kärnan av varje själ. Det är bara för att uppleva fysiskt det som inte kan vara utan någon massa för att fungera som själar väljer att ha en kropp av något slag.

Bland ert folk finns en stor missuppfattning om ”liv” och skillnaden mellan en själ och en kropp. Ni har en process kallad abort som vissa tror är förstörelse av ett nytt liv, och det finns argument om när en själ går in i en kropp som bildas i livmodern. Ingen själs liv är någonsin förstört genom att avsluta bildandet av en kropp i utveckling. Kroppar växer oberoende av själar genom den fysiska mekanismens naturlagar som reproducerar i enlighet med den cellulära programmeringen inom varje civilisation.

Själar är inte begränsade till att inkarnera i en viss civilisation. En själs andliga, evolutionära status placerar den automatiskt inom en viss vibrationsnivå, och den väljer en civilisation inom den sfär som kan förse den med de upplevelser som behövs för dess utveckling.

Ju större den andliga utvecklingen är, ju högre ljusstation inom vilken en själ kanske väljer en civilisation för förkroppsligande, eller att leva som en fri, andlig medlem. Själar som behöver andlig tillväxt finns inom den tredje dimensionen på Jorden, eller på andra platser med liknande vibrationer, har ett antal val när det gäller kroppar. De kan uppehålla sig runt föräldrarna även innan befruktningen äger rum, och efter befruktningen kan de komma in i fostret för att uppleva tillväxtens sensation.

Om inte den typen av upplevelse behövs kan de stanna kvar på ”utsidan” för andra sorters upplevelser före födelsen, men med ett själskontrakts ”krav” på kroppens utveckling som andra själar respekterar. Om en själ går in i en kropp som håller på att växa och sedan ångrar sig så upplever kvinnan ett missfall.

En själ kan befinna sig i en växande kropp ända tills strax innan födelsen men sedan bestämma sig för att inte fortsätta i den kroppen och följden blir ett dödfött barn. En själ kan också ta ett annat beslut efter att ha upplevt vad som krävs känslomässigt, och i samförstånd med en annan själ lämnar den kroppen och en andra själ går in och blir där tills ett missfall inträffar, ett dödfött barn eller ett levande barn föds.

En själ med en ”fordran” på en kropp i utveckling kanske tillåter en annan själ att uppehålla sig i kroppen för att få uppleva tillväxtens och födelsens sensation. Sedan lämnar den själen kroppen och den första själen tar över det fysiska livet.

Dessa olika situationer är alltid enligt överenskommelse med alla själar som är inblandade. Detta inkluderar naturligtvis föräldrarna och varje annan familjemedlem, och syftet är att tillåta valda upplevelser för flera själar på den nivå där de behöver detta. Abort, liksom alla andra steg från före befruktningen till en livskraftig födelse, ger möjligheter för de deltagande själarna att uppleva de åtföljande känslor som fyller tomrummet i deras erfarenheter fram till det ögonblicket.

Kroppar har en livskraft som är oberoende av en själ och fastän det är en ovanlig situation att en kropp lever utan en själ så kan det inträffa. Själar har valet att gå in i en klonad kropp eller inte, och om inte, så verkar klonen vara lik alla andra, för hjärnan och alla sinnen och motoriken fungerar.

Ett annat exempel är när skadade eller sjuka människor är medvetslösa. Själen kan välja att stanna kvar i kroppen, eller inte, och om inte, så länge som näring ges så fortsätter kroppen att leva i ett vegetativt tillstånd tills den dör från utarmning av cellerna.

Tack Mamma, om alla Jordens människor kunde veta att var och en av dem är en själ som har en fysisk upplevelse och de många val som själen har då skulle abort inte vara en politisk, social eller religiös fråga. När du lever i fullbordandet av Jordens Gyllene Tidsålder blir det inga aborter eller söndring av något slag – livet kommer att vara kärleksfullt, fridfullt och i harmoni med hela naturen.

”Är själen själva essensen hos en person, eller var den skapad för att stödja den ’fundamentala essensen’ som en lagringsenhet för erfarenheter? Med andra ord, är vi verkligen essensen… med en själ, sinnen och kropp som funktionella instrument för att bara stödja vårt sanna jag, vilket är essensen eller kärnan – som skulle föreslå att själen är en andlig funktion som finns mellan vår fundamentala essens och våra sinnen?”

Ditt sanna jag är en själ – en oberoende, okränkbar evig Varelse antingen den lever i en fysisk eller andlig värld, eller som en fri ande någonstans i detta Universum. Din essens, eller komposition, är den rena kärleken och ljusenergin från Skaparen – Källan till allting som existerar i Kosmos och i detta Universum.

Att använda Skaparens energi och dess gåva av fri vilja och med komponenten kraften att manifestera så framställer du ett sinne och en kropp som skall göra det möjligt för dig att fungera i enlighet med vad du vill uppleva efter att du har inkarnerat. Du förser dennaperson med ett slutförvar, eller en lagringsenhet, för kunskapen du har på själsnivå från Början av Skapelsen och den kollektiva visdom och minnen av dina andra livstider. Det kan vara till hjälp att läsa ett tidigare meddelande som erbjuder mer utförlig information om att förbereda sig för en ny fysisk livstid. (3 feb 2014).

Tack Mamma för att du la till datum, och vi tillägger att en livstid som en fri ande har ingenting alls att göra med personlighetsdrag eller beteende. Det är en speciell typ av upplevelse som kanske inte kräver en kropp, Inte ens en eterisk kropp, varifrån själen kan kommunicera direkt med Gud och på ett kunnigt sätt åstadkomma det före födelsen valda uppdraget.

”Varför är det så att vissa avlidna själar stannar kvar på Jorden och inte går vidare till Ljuset? Hur kommer det sig att de har det valet? Måste inte vi alla gå till Nirvana eller till något annat rike för att redogöra för våra liv här och fastställa om vi behöver återvända eller inte?”

Det är inte helt korrekt att tillskriva ”val” till de sällsynta tillfällen när personer inte går till Nirvana eller andra andliga världar direkt efter den fysiska döden. Själen, som är ren kärlek-ljus-energi, är befriad från personens eteriska kropp och psyke, och det är psyket som är ovilligt att lämna.

Kraften i tron är verkligen mäktig och en del av dessa människor tror att de fortfarande är vid liv och fortsätter som förut, kanske de förbereder sig för att en älskad person skall återvända, eller de vill ta hand om sina barn, eller också förbereder de sig för ett nytt företagsprojekt.

Andra som vet att de är döda vill ändå stanna krav på Jorden tills de har avslutat något av yttersta vikt – de vill kanske förklara för familjen hur man skall hantera personliga affärer, eller fortsätta med att kämpa tillsammans med sina kamrater, eller låta polisen veta vem som dödade dem. Oavsett anledningen till att de stannar kvar så är det av en sådan viktig betydelse för människorna i den ena eller andra av dessa kategorier att energin de använder gör det möjligt för deras eteriska kroppar att dröja kvar i närheten.

Så småningom, ofta med hjälp av änglar, andliga guider eller medier och kunniga energiarbetare, inser alla dessa själar att de inte kan göra vad de önskar och går vidare frivilligt till en andlig värld. Om till Nirvana så upplever de livet igen och drar nytta av alla de möjligheter som detta underbara rike erbjuder när de planerar sitt nästa förkroppsligande.

Sedan har vi den jämförelsevis annorlunda situationen som ni kallan ”besatthet”, vilket också är en mycket sällsynt händelse på Jorden. En själ som är lagd åt mörkret letar medvetet efter en kropp att gå in i under sömnen och förblir där hädanefter. När den går in i en kropp följer en kamp tills en av själarna lyckas ta besittning över den andra.

Om inkräktaren tar besittning kan en erfaren energiarbetare utföra vad ni kallar exorcism och när den är framgångsrik får inkräktaren hjälp med att gå till Ljuset och den ursprungliga själen kan återvända. Om exorcism inte utförs, eller om den misslyckas, går den ursprungliga själen till Nirvana eller till andevärlden hos sin civilisation och inkräktaren stannar kvar i kroppen och orsakar stora förändringar i personens beteende.

”Vad händer med själen när någon begått självmord?”

Först vill vi säga att det INTE finns något straff för självmord som vissa religioner lär ut. Precis som i de fall där den fysiska döden är av någon annan orsak så är själen befriad från den eteriska kroppen och psyket. Någon som tar sitt eget liv gör det i mental och känslomässig smärta, och psyket går in i Nirvana i det traumatiserade tillståndet.

Efter en healingprocess av mjuk och anpassad vård och konstant uppmärksamhet så ansluter själen sig till det rikets invånare och upplever en översyn av livet, precis som alla andra gör. När en annan inkarnation planeras så inkluderar den de karmiska lektioner som hade valts men inte upplevts i det liv som slutade för tidigt. Mamma, var snäll och lägg till datum på det budskapet som täcker detta ämne mer utförligt. (september 23, år 2014).

Tack, och ja, jag ser att vi har nått den gräns som är det utrymme vi föredrar. Jag ser också fler frågor angående själen på din lista, men jag känner att den information vi har gett idag är den mest relevanta för det största antalet läsare.

Så, med en försäkran om att ni aldrig är ensamma på er jordiska resa bjuder vi er farväl för den här gången.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...