Den Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 15 januari, 2022

Galaktiska Federationen

 

Monoliterna på Jorden är på gång och med denna aktivering stiger människorna ytterligare i vibration och medvetenhet. Alla levande varelser kommer att känna av dessa monoliters kraft och bli väldigt medveten om vem man egentligen är och i vilket syfte man inkarnerade på Jorden i detta liv.

Fas två är därmed nästa steg för människorna och det är något som kommer att skilja människor från varandra på grund av att majoriteten av befolkningen fortfarande är djupt sovande. Chocken blir stor även om det ändå kommer att ske skonsamt för att människorna ska kunna börja förstå att detta har varit nödvändigt med tanke på vad som har varit verkligheten de senaste två åren.

Effekten av pandemin är en förståelse för att den har varit nödvändig för människorna med att gå inom sig för att få ett svar på vad som sker på Jorden och med människorna. Skiftet till en högre dimension är fortfarande så oklart för många människor även om många ändå har börjat vakna i en strävan efter mer andlighet. De flesta har ändå förstått att denna utveckling till alltmer mörker på Jorden har sin förklaring. Med många avslöjanden som kommer under detta år blir det en bekräftelse på dessa händelser.

Efter denna aktivering av monoliterna blir det en svår tid för många människor, särskilt för de som inte har kommit upp till den vibration som har kommit till Jorden och som inte har velat lyssna på sin inre vetskap om att nu gäller det en annan verklighet. För de människor som är medvetna om detta skifte och har höjt sin vibration i avsikten att få följa med i uppstigningen blir verkligheten en fantastisk gåva och som är en gåva av nåd från vår Fader Gud.

Galaktiska Federationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. Jag Är

Du gillar kanske också...