Ivo från Vega: Hur framtiden ser ut? 16 januari 2022

 

Ivo från Vega: Hur framtiden ser ut?

16 januari 2022

 

Av Sharon Stewart

https://tinyurl.com/2x3zb7kc

Hur Framtiden Kommer att Se ut

Jag: Ivo och jag har sagt ad nauseum (i övermått) att vi lever i ett system där människor triangulerar. Där finns förövaren, offret och räddaren.

Detta är triangulering, ett indirekt sätt att interagera med världen där manipulation och kontrollerande beteenden inte bara är utbrett, utan också ett acceptabelt sätt att interagera för många. För många är det inte det.

Titta nu på var vi är, titta på rubrikerna. Titta på huvudaktörerna i den här uppsättningen av aktuella händelser och se sambandet mellan det och vad Ivo och jag har berättat för dig. Vi har inte gett dig läror om personligt bemyndigande för ingenting. Det har definitivt att göra med vad som händer nu.

Detta system av triangulering måste läkas. Det är inte så som människor i galaxen interagerar med andra – de är telepatiska och på grund av det är det omöjligt att kunna ljuga. Så det är naturligt att anledningen till att ljuga, manipulera, bedrägeri, kontrollera är möjligt i den här världen är på grund av det faktum att de flesta människor inte är telepatiska.

Ivo: Rätt, min älskade. Det är sant. När du är telepatisk känner du andras avsikter, du känner bedrägeri, du känner vad de känner. Det är som om deras reaktion på det du har sagt till dem är din reaktion. Det är den sanna definitionen av att Allt är Ett.

Vad som faktiskt händer är att bedragarna, förövarna, avslöjas för dem som lever på planeten Jorden nu. Offren börjar se vilka deras verkliga förövare har varit, och genom att dessa förövare tas bort från makten lämnar detta offret utan någon att skylla på.

Jag: Skylla-på-spelet är över. Detta är början på personligt ansvar.

Ivo: Kommer alla att kunna ta personligt ansvar? Nej det kommer de inte. Vissa kommer att misslyckas vid denna tidpunkt i spelet, och andra senare. De kommer att fortsätta leta efter förövare och andra att skylla på, och de kommer inte att kunna gå vidare till 5D för i 5D finns det inga människor som inte tar personligt ansvar.

Vi sa att Galactic Codex handlar om era rättigheter och det gör det. Offren bryr sig inte om sina rättigheter. De är nöjda eller missnöjda med vad de får. Människor som tar personligt ansvar är måna om sina rättigheter. Och ni ser detta nu på Jorden. Så många står upp för sina konstitutionella rättigheter. De offrar mycket för att lämna offrets position bakom sig och tycks antagligen bli utsatta igen. Men de väljer detta snarare än att ge efter för ett liv av total kontroll och fullständig viktimisering.

Den Galaktiska Federationen har satts i positionen som frälsare av många av dem som har offertänk. Vi är inga räddare. Men vi tar bort förövarna inom triangeln som nu utspelas på planeten Jorden, vilket gör att ni kan bestämma er för hur ni vill gå vidare, eller om ni vill fortsätta.

Sharon och jag har dokumenterat många sätt att gå till 5D. Vi fortsätter med den här serien nu och den kommer att dokumenteras på vår hemsida för sista gången. Det kommer inte att finnas fler diskussioner om hur man slutar vara ett offer, för just nu är alla inblandade i er värld nu i en potentiell offerposition och måste göra ett val. Ni går kollektivt igenom en uppstigningsprocess som utspelar sig i er värld nu som de aktuella händelser ni ser framför er nu och denna uppstigningsprocess tar bort förövarna.

Ni har blivit förberedda. Vi har förberett så många av er som vill lyssna för att lära er hur ni ska hantera era nuvarande omständigheter i hopp om att ni inte skulle fortsätta att reagera på dem som ett offer.

Vårt fokus rör sig nu mot avslöjande eftersom det är nästa del av Sharons arbete på Jorden.

Jag: Så hur kommer framtiden att se ut, Ivo?

Ivo: Helst, om förövarna tas bort nu kan offret också förändras och börja ta personligt ansvar. Det kommer att göras lättare för människor att delta i beslutsfattande på många nivåer i er regering och i världsfrågor. Det kommer att vara dags för era röster att höras och de som är aktivt intresserade av att styra riktningen för er värld kommer att bli lyssnade på.

Du kommer att kunna hantera din ekonomi, du kommer att få en mer överflödig värld, sjukdom och fattigdom kommer att läkas, och offermentaliteten som har påtvingats dig av DS, kommer att läkas. Ni kommer att börja bli mäktiga människor som ni var menade att vara eftersom ni inte längre kommer att bli förtryckta.

Först tar vi bort förövarna och sedan ska offret få läka.

Jag: Och det var precis min livsväg.

Ivo: Fler och fler kommer att komma igenom med lösningar och få mer och mer uppbackning från allmänheten. Dessa kommer att börja skapa morgondagens nya värld – och er morgondag kommer att innehålla de lösningar ni skapar nu för att motverka ert totala offer. Därför kommer morgondagens Jord inte att vara en Jord av offer.

Vissa kommer som sagt inte trivas i den här miljön. De kommer att behöva flytta till andra världar och födas in i olika omständigheter som hjälper dem att glömma att vara ett offer.

En människas sanna tillstånd är kraftfullt. Människorna i er värld genomgår en fullständig förvandling av tankesätt. Total förvandling. Det är nödvändigt för jordbefolkningen för att överleva och trivas.

Jag: Tack, Ivo. Det är väldigt positivt.

Ivo: Min älskade, det är underbart att se detta hända. Det är fortfarande i sin linda, men om ett par år kommer så många av er inte att känna igen er själva längre.

Jag: Ja, det är en bra känsla också. Att kunna se tillbaka och säga ”Wow! Var jag sån?!”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...