Josef, forskare och läkare – Nytt Covid Virus – via Inger Noren, 3 april, 2022

Josef, forskare och läkare

Vi vill ge ett meddelande angående den medicinska delen och det avser främst de nya så kallade vaccinerna som tas fram för ett ytterligare svårt virus. Det är en ny variant av covidvirus som har muterat och detta virus har en snabb spridning i världen. Än så länge har den endast drabbat den österländska delen av befolkningen, men den når snart Europa.

Forskarna har därför tagit fram ett så kallat vaccin med än mer giftighet och många människor kommer att dö av dessa vaccin. Även viruset blir dödligt för den befolkning som är nedsatt i sitt immunförsvar.

Nedstängning blir ett resultat av detta scenario, men även motsättningar mot de styrande eftersom folket är trötta på dessa restriktioner. Oroligheterna eskalerar och det kan bli brist på matvaror och andra förnödenheter. I början är det bra att ha en del kontanta medel i olika valörer om kortbetalningar slås ut. Att skaffa hem en del mat är bra, men inte så att andra blir lidande.

Oroligheterna blir som sagt väldigt stora och under denna tid är det bra att vara i sitt hem så mycket som möjligt för säkerhetens skull. Det är bra att vara uppmärksam på vaccineffekter från folket. Det är ett väldigt farligt vapen för att få människor att attackera varandra. Något som är bra och som även skrämmer de vaccinerade är att de ovaccinerade människorna klarar sig bättre mot svåra utbrott av viruset.

Det gäller nu att vara beredd på förändringar i samhället och som kommer inom en kort tid. Många människor tror att de kan gå tillbaka till sina tidigare liv innan pandemin slog till, men ingenting är längre som det har varit. Alla människor har utvecklats otroligt mycket under de två senaste åren och kunnat känna alltmer kärlek och medkänsla för Jordens folk i kristider. Som i sin tur är en nödvändighet för uppvaknandet av den stora delen av befolkningen.

Detta har verkligen gett resultat men än är krisen inte över och att känna tacksamhet över sitt liv när man inte befinner sig i krig är viktigt. Att be för en fredlig utgång av detta krig har stor betydelse för att höja vibrationen i hela världen och på det sättet få uppvaknandet i en snabbare takt.

Folk var försiktiga med vacciner, eftersom alla vacciner oavsett sjukdom är väldigt farliga. Vi måste gå ut med en varning för att folk måste få veta. Älska er själva och varandra för fortsatt frid i ert varande. Det är så oerhört viktigt. Gud välsigne er alla.

Josef med andra forskare och läkare

Med stor tacksamhet i kärlek, ljus och sanning. JAG ÄR

You may also like...