Den Galaktiska Ljusfederationen via Lynne Rondell, 29 september 2020

Den Galaktiska Ljusfederationen via Lynne Rondell

”Vad exakt är Uppstigningen och Vad innebär det att Uppstiga?”

den 29 september 2020

Utmärkt att komma tillbaka till denna vackra måndag med ytterligare en kanalisering. Den här kommer att vara från den Galaktiska Ljusfederationen och de ska prata om vad exakt uppstigningen är och vad det innebär att uppstiga.

Så nu börjar vi.

Vi är den Galaktiska Ljusfederationen, vi är så väldigt glada att få komma igenom denna kanal, med ytterligare ett meddelande för er alla, oberoende av er uppstigning. Vi kommer att ta igenom en hel del meddelanden genom denna kanal, exakt om alla energier och ni känner till alla uppladdningar och nerladdningar, allt som faktiskt kommer in till er sfär och idag vill vi tala om vad uppstigningen är och vad exakt det innebär att uppstiga.

Så ni hör alla tala om att uppstiga till den femte dimensionen, i och med att ni nu håller er i den fjärde dimensionen. Ni vet hur uppstigningen kommer att se ut. Så vi ska i själva verket berätta för er varför ni stiger upp, vad det innebär att uppstiga, hur uppstigningen kommer att se ut. Vi kommer att komma igenom denna kanal med ytterligare en kanalisering som handlar om vad ni kan förvänta er när ni uppstiger, vad ni kommer att känna. Vi ska tillbringa några kanaliseringar gällande det, för att ni liksom verkligen ska förbereda er, men vi ska berätta några uppriktiga saker som förhoppningsvis klargör alla slag av osanningar eller allt som rör någon av er som undrar exakt vad som pågår.

Vad är uppstigningen exakt? Uppstigningen sker när ni rör er från en dimensionell frekvens till antingen en högre eller lägre frekvensdimension och vibration. Så det finns i själva verket flera dimensioner på Moder Jord. Ni har upprätthållit er i den tredje-dimensionella, med en tredje-dimensionell matris och ett rutnät som för en mycket lång tid sedan lades på plats.

Moder Jord vill se hur det känns, hon vill uppleva att höja sig tillbaka, inte bara vill hon ha sina upplevelser, utan hon vill ta sig ut ur denna täta energi, hon vill komma ur detta slags mörka styre och hon vill dra upp hela mänskligheten så högt hon kan ta sig. Därför har hon frågat oss alla i de högsta rådförsamlingarna exakt hur högt hon skulle kunna ta sig i ett dimensionshopp och till den femte dimensionen var det högsta som mänskligheten kunde ta sig, för det är mycket svårare för mänskligheten att ta sig mycket längre är det, eftersom de kommer från en sådan täthet med en hel del liksom dimmig tjock energi och typ tjockare kroppar, ska vi säga, eftersom de flesta av er inte har skiftat från er kolbaserade till den kristallina basen.

Så det är innebär i själva verket en hel del olika saker att höja vibrationer och att stiga upp till en annan dimension, men vi ska säga att det är att hoppa till en högre frekvens, för att släppa in mer ljus till er kropp och det innebär att ta sig till en dimension där ni kan vara mer av vilka ni i sanning är, där ni kommer att få era gåvor att komma tillbaka, där ni inte har fastnat i denna lägre sfär och en av de stora anledningarna för denna femte-dimensionella uppstigning är att ni alla kan återfå ert vetande.

Så ni alla kan återfå vad ni har förlorat i denna tredje-dimensionella matris, det sker när man hoppar in och inkarnerar på nytt, man glömmer i grund och botten allting. Energierna är så täta här nere. Nåväl, de som nu inkarnerar och hoppar in till den fjärde dimensionen, det är en hel del av barnen som nu kommer in, en hel del av dem håller redan en högre vibration, de kommer att ha ett all-vetande, de kommer att ha mer, de kommer att veta mer, de kommer att känna till mer om sin så att säga galaktiska sanning eller sin ängla-sanning eller liknande, var de kommer ifrån. Fastän de har kommit från Jorden och hoppat tillbaka in, så håller de och kan hålla kvar mer av informationen, det vill säga, som om de hade hoppat in i den tredje dimensionens matris.

Så samtliga barn som nu föds, kommer in i den fjärde dimensionen. De kommer inte in på denna tredje-dimensionella plattform, de hoppar in och de håller tillräckligt med ljus för den fjärde dimensionen och de kommer mycket lätt att uppstiga. Allt barnen behöver göra är i grund och botten att hålla ljuset. De behöver inte gå igenom allt detta utrensande och deras kroppar är helt unga, för spädbarnen i synnerhet, så är det mycket lätt för dem, eftersom deras chakrasystem är helt öppet och deras tredje öga är öppet till två-eller tre-årsåldern, eller hos vissa av dem kommer deras tredje öga, deras klärvoajans att förbli öppet, i likhet med den här kanalen. Så det är mycket lätt för spädbarnen att uppstiga till den femte dimensionen. Allt de behöver göra är att liksom hålla sin vibration. Det är så enkelt och barnen som är väldigt unga, där gäller samma sak likaså. Det är mycket, mycket lätt för barnen att uppstiga. Det krävs ingen större ansträngning, det behövs inte en massa tankar om att rensa ut och hålla mer ljus. Barnen och spädbarnen håller redan mer ljus. De tyngs inte ner, kan man säga, av vad som pågår i livet.

Så att uppstiga är att hoppa till en annan dimension. I detta fall hoppar ni två dimensioner högre upp. Det föreligger ett behov för er uppstigning, det är på grund av att Moder Jord vill uppleva detta, och Moder Jord vill också dra med sig er alla ut ur denna täthet och få det här mörkret bort från planeten. Så hon vill inte ha detta mörka styre här längre, hon vill inte ha de negativa Utomjordingarna, eftersom hon inte vill ha dessa slag av reptilier, sataniska människor, hon vill inte ha häxorna och trollkarlarna, hon vill inte längre ha något av detta på sin planet. Hon är trött på att vistas under detta styre, hon är trött på att samtliga av er i grund och botten är maktlösa.

Därför drar hon upp er till den femte dimensionen och när ni stiger upp, så kommer ni att ytterligare transformeras till vilka ni i sanning är, ni kommer att återfå de gåvor som ni förlorade när ni kom till den tredje dimensionen och ni kommer att hålla en hel del mer ljus och hålla en hel del mer medkänsla, ni kommer att vara belägna mer i kärlek och service för alla. Så dessa är tre stora saker, ni kommer att hålla mer ljus, ni kommer att ge service till alla, inte service till en eller service till några få med alla pengar, utan service till samtliga och ni kommer att hålla medkänsla och kärlek i hjärtat, ni kommer att navigera ut ur ert ego-sinne, som är en tidsram i den tredje dimensionen, vi kallar detta ego-sinnet. Det är mycket tredje-dimensionellt, det är väldigt narcissistiskt, det är väldigt allomfattande, alla önskningar är för mig, mig, mig.

Ni kommer att skifta till önskningarna i ert hjärta, ni kommer att skifta till att bli medkännande och liksom sprida ut denna kärlek och medkänsla för alla. Så vad uppstigningen egentligen betyder är: Vi kan gå igenom exakt det jobb som behöver utföras, men det betyder att ni kommer att stiga upp två nivåer till den femte dimensionen och denna dimension kommer att hålla mycket mer ljus, denna dimension kommer att hålla mer klarhet, denna dimension kommer att bli av en mycket högre vibration och frekvens, vilket gör det möjligt för er alla att skifta från detta ego-sinne till ert hjärtcentrum.

Det kommer att göra det möjligt för er alla att förena er och med termen ’förena er’ menar vi att ni liksom kommer att förena kollektivet som en stor kropp av ljus och ni kommer att fungera mer som en ljuskropp, en förenad kropp i det här molnet, som denna kanal säger. Ni kommer inte att operera enligt önskemålen hos några få med all makt och alla pengar och all kontroll. Så detta är ett enormt skifte. Ni kommer att navigera i egenskap av en förenad ljuskropp, ni kommer att navigera för samtligas rättvisa, enhet, jämlikhet och så att säga enhet. Ni kommer att önska samma sak för alla. Ni kommer att känna medkänsla för samtliga varelser på denna planet, ni kommer att känna medkänsla för Moder Jord och ni kommer att känna medkänsla för alla djur och allting som finns hos Moder Jord.

Detta förenande, såväl som detta hopp till den femte dimensionen kommer att hjälpa er alla och även heala Moder Jord. Ni ska skifta önskemålen om det som ni vet att bäst fungerar för att få mest pengar, till hur vi kan hjälpa miljön, hur vi kan hjälpa Moder Jord och alla växter, djur, varelser i havet, samt allt som lever på Moder Jord vid sidan om människan, hur kan vi hjälpa dem alla att överleva, hur kan vi heala dem alla, hur kan vi heala vår miljö, hur kan vi stå till tjänst för Moder Jord och allt vad hon omfattar.

Detta kommer att bli ytterligare ett enormt skifte uppåt, för just nu bryr sig inte de som har kontrollen, dominansen, girigheten och makten – de bryr sig inte om Moder Jord, de bryr sig inte om Moder Jords önskemål eller behov, de bryr sig om pengar, de bryr sig om att kontrollera er, de bryr sig om hur mycket pengar de kan få, för deras tankar handlar om att ju mer pengar de kan få, desto större makt kan de få. Så dessa människor som inte stiger upp är tio procent av ert kollektiv som inte kommer att ta sig till den femte dimensionen. De kommer att försvinna, de kommer att spela spelet så länge de behöver spela det, så länge de negativa karmiska laddningarna slår till, om och om igen tills de inte längre finns här.

Resten av er stiger upp och tar hand om Moder Jord. Ni kommer att ta hand om er granne, ni kommer att ta hand om allt på detta plan och den här planeten. Så det är ett mycket annorlunda skifte. Ni har haft en hel del skiften i ert medvetande men i grund och botten, efter att ni har rensat ut era chakran, efter att ni verkligen liksom håller en hel del ljus i er ljuskropp, efter att ni har genomgått skiftena i ert medvetande, så kommer ni att uppstiga och solen håller på att bli mycket förväntansfull gällande att även få hjälpa er alla med er uppstigning.

Vi ser cirka åtta eller nio solflammor eller solstormar för att verkligen putta denna energi framåt för dem som är redo och som vi säger så kommer den första och andra vågen i mycket snabb takt. Vi tror att den första vågen kommer till december. Så en hel del av er utför en stor del av arbetet, en hel del av arbetet. Vi ska berätta för er att det navigerar igenom denna täta energi som flyger mot er, navigerar genom den här tredje-dimensionella matrisen, detta rutnät-system som i själva verket bryts ner, navigerar igenom och önskar att fler skiftar era önskningar till kollektivets önskan, förenar vilka deras önskemål skulle vara och skiftar till en önskan om mer medkänsla och kärlek.

Så när ni skiftar bort från det som ni har här nere så kommer ni att märka att ni befinner er på en helt annan plats, ni kommer att märka att ni bryr er om allas önskningar och ni kommer att skifta från ert ego till ert hjärtcentrum. Så det sker så att säga ögonblickligen, ni börjar rensa ut ert tredje öga och kronchakra. Vi, eller det Lyriska riket eller änglariket, kommer att ta igenom en kanalisering gällande detta. Det kommer att påbörjas mycket snart, men faktiskt så är denna följande stora rannsakan ägnad er frihet, för er fria vilja återtar er makt, vilket behövs.

Utifrån den femte dimensionen kommer ni att ha er frihet, ni kommer att ha era val, ni kommer att ha er fria vilja och ni kommer att ha er makt, ni kommer alltmer att sitta i er själs säte, ni ställer er i linje med er högre kraft och ert högre själv och ni kommer alltmer att navigera med hjärtat. Så mycket är på gång, men ni skiftar alla på ett underbart sätt. Huvudsaken är att höja er den här dimensionen uppåt och med det kommer en hel del ljus som höjer den högre vibrationen.

I och med att vibrationerna höjs högre och högre upp, så snabbas karma på alltmer. Detta mörker finns inte i den femte, sjätte, sjunde och åttonde dimensionen. Det existerar inte, för ni är inte placerade i det längre, ni försöker inte spela kontrollspelen, ni försöker inte längre kontrollera någon, ni lever i hjärtat och ni står till tjänst och ni önskar det bästa för samtliga. Så ni måste se till det höga ljuskollektivet, ni måste se till änglarnas rike, ni måste se till allt som den här kanalen har talat om, hela kollektivet av ljus, alla de underbara änglavarelserna av ljus. Vad vill de, vad gör de? De står till tjänst för er, de ger er service. För att vara av service är den högsta kallelsen av ljus som de kan göra.

Så när ni övergår till de högre sfärerna, så tjänar ni alla som behöver det, ni ger alltid service till alla som behöver det överallt. När ni kommer till de högre sfärerna så lämnar ni den här planeten, ni kommer att resa, ni kommer att göra alla slags saker, men ni kommer att ge service, ni kommer att leva i hjärtat. Här nere kommer inte längre att finnas något behov att kontrollera, det kommer inte att finnas något behov för alla själviska vinster, det kommer inte att finnas något behov av att ha mest pengar och makt och girighet, det kommer inte att finnas något behov av att ha de tredje-dimensionella behoven, ni kommer att ge service.

Se på alla dessa kollektiv, underbara kollektiv av ljus som samlas inför er uppstigning. Vet ni varför? De sitter i de högre sfärerna, de sitter i sitt hjärtchakra, de sitter med ett sådant öppet hjärta och de finns här för att hjälpa er att uppstiga och att ge service. De sänder ständigt ner sin kärlek och sina välsignelser till er. Det är vad ni kommer att göra i den femte dimensionen, ni kommer att leva i hjärtat, ni kommer att sända ut kärlek, ni kommer att leva i medkänsla och nåd och ni kommer att tjäna. Så det är något att tänka på.

Jag hoppas att detta besvarar en del av frågorna om uppstigningen och exakt hur ni skiftar, vad ni går igenom och sedan sker en hel del av det efter att ni har utfört arbetet på er kropp och ni håller mycket ljus. Det skiftar hur ni navigerar, det skiftar era önskemål och det är jättestort. Vi är den Galaktiska Ljusfederationen, vi är så glada att få ta igenom dessa meddelanden via denna kanal som vi sänder till er alla, vi sänder er välsignelser, vi sänder er alla kärlek från den tolfte dimensionen och vi sänder er ljus.

Tack till er den Galaktiska Ljusfederationen, detta var en underbar förklaring, tycker jag. Jag hoppas att den genljuder med er alla. Känn er fria att lägga in kommentarer och frågor nedan. Jag kommer att ha dessa höga rådförsamlingar av ljus komma igenom med olika kanaliseringar. Ifall det finns andra saker som ni behöver veta … men jag hoppas att detta klargjorde lite för er gällande vad exakt uppstigningen är. Jag ser fram emot att komma igenom med många fler meddelanden för er alla. Jag sänder er så mycket kärlek och ljus och välsignelser.

 

Source video : What exactly is ascension , And what does it mean to Ascend, The Galactic Federation of Light.

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...