Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 september 2020

What You Knew Before You Incarnated on Earth ∞The 9D Arcturian Council

Vad Ni Visste Innan Ni Inkarnerade på Jorden∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har märkt att när ni höjer er vibration som ett kollektiv, så finns det en viss spänning som genereras för er i hela galaxen. Varje gång vi känner en uppgång i den övergripande vibrationen i det mänskliga kollektiva medvetandet, känner vi sedan krusningseffekten och det är inspirerande. Du är där för att höja dina medmänniskors medvetande. Det är därför du valde att gå emot strömmen under denna livstid och vara en del av en minoritet. Minoriteten vi pratar om här är det väckta kollektivet.

Ni ville känna er som de som skulle initiera den krusningseffekten genom hela ert mänskliga kollektiva medvetande, så att ni sedan kunde uppleva hur det är att ha en så enorm positiv inverkan på hela galaxen. Vi är mycket stolta över att vara en del av er andliga utveckling, för vi vet hur viktig er uppstigning och uppvaknandet av ert medvetande är. Vi är glada att vara här för dig och se dig göra så enorma framsteg. Du gör det för att du inte bara valde att vara vaken under denna livstid, utan du valde också att vara mottaglig för dina känslor.

Ni valde att värdesätta era känslor. Ni visste att ni skulle välja kärlek framför rädsla. Ni visste att ni skulle välja enhet framför separation och segregering. Ni visste att ni skulle välja det som resonerade med vad som var logiskt meningsfullt, och ni visste att på grund av allt ni känner, skulle ni vara de perfekta för att leda mänskligheten in i den femte dimensionen.

Ni visste också att ni skulle intressera er för utomjordiska varelser. Ni visste att ni skulle vakna till sanningen att ni har varit i andra stjärnsystem och att ni har inkarnerat i helt andra kroppar än de ni har nu. Ni visste att skapandet av dessa förbindelser med andra varelser i andra stjärnsystem, andra dimensioner och andra livstider skulle ge er en känsla av vem du verkligen är som en hel och fullständig varelse, och ni visste att inget annat skulle duga.

Allt annat har ni redan gjort. Och så, under denna livstid ville ni inte bara vara en del av något stort, utan ni ville också vara de som skulle initiera framsteg, utveckling, expansion, tillväxt och i slutändan anslutningen av alla varelser till varandra, medvetet, så att ni kan känna något ni aldrig känt förut. När ni gör det, inser ni alltid att känslan är poängen. Det är uppdraget. Det är syftet. Det är vad ni åkte hit för att uppleva.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat att ha kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...