Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 10 juli, 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 10 juli 2018

Per Staffan 10 juli 2018

Salamat Jalwa (var i rättfärdighet). Vi återkommer för att prata med er om många händelser som utvecklas runt om i världen. Er värld är fångad i ett krig mellan gott och ont. I 13 årtusenden har den mörka kabalen varit i kontroll över er planet. Med de nya strategierna som vi har gett våra Jordallierade, nu kallade Alliansen, har tidvattnet vänt: mörkret förlorar sin kraft medan Alliansen fortsätter att få fart. Allt som de mörka kabalerna har kvar är förmågan att orsaka förvirrande förseningar, som snart också kommer att upphöra. Mörkret är i allvarliga svårigheter eftersom det förlorar sätt att vilseleda massorna med. Alliansen åstadkommer gradvis och i sin egen takt extraordinära förändringar i världen.

Vi har delat med Alliansen en av våra framgångsrika strategier, som vi kallar Fluid Group Dynamics (Flytande Gruppdynamik). Denna strategi tenderar att förvirra kabalen eftersom deras arbetssätt är mer statiskt. Alliansen använder nu denna flytande metod för att lösa alla problem som er värld står inför. När varje individs talanger tillämpas på ett visst problem, ändras gruppledarna ständigt beroende på vilka kompetensområden som krävs. Nu, när den egoistiska kabalen står inför sin undergång börjar de vända sig mot varandra. Eftersom Fluid Dynamics inte är baserad på egot, kan gruppmedlemmarna arbeta tillsammans. Ökande framgångar bekräftar effektiviteten i denna strategi.

Förändringar i regeringen, det globala bank- och valutanätet, världsfred och världens ekonomiska system är bara de tidiga stadierna i manifestering av ert profeterade galaktiska samhälle. Avtäckningen av undertryckta teknologier kommer att ge upphov till det paradigmskifte som pågår. Dessa nya tekniker kommer att ge medel till Gaias restaurering, som kommer att innefatta ren luft, rent vatten, bördig jord. Ni kommer också att få skörda fördelarna med återställd hälsa från vibrationsteknologi, anti- gravitationstransport, teleportering, telepati och en mängd andra häpnadsväckande och livsförändrade innovationer. När vi anländer till era stränder kommer vi att ge er ännu mer spännande teknologier.

De energier som härstammar från den Galaktiska kärnan väcker Gaias folk. Detta globala medvetenhetsuppvaknande är vad kabalen fruktar mest. Mängden energi som kommer in från Skaparens tron är omätlig! Eftersom dessa nya frekvenser blir integrerade och förankrade i Gaias nya medvetenhetsnät, kan lögner och girighet inte längre fortsätta. Sanningen kommer fram i ljuset så att alla skall se. Några av dessa sanningar kommer att få allmänheten ur gängorna. Dessa är den fulare sidan av vad Kabalen har skapat genom århundradena. Det här är en tid när Stjärnfrön och Ljusarbetare uppmanas att hjälpa till. Er förståelse av uppstigningsprocessen kommer att behövas för att lugna massorna. Förbered er själva. Dagen för slutavräkningen närmar sig.

Hälsningar. Vi är era Uppstigna Mästare. Ett nytt rike föds. Vi ber er att förbli tålmodiga eftersom ett otvivelaktigt antal fantastiska händelser är förberedda för att uppenbaras. Vi tackar himlen för vad som håller på att födas! En barmhärtig välsignelse ges oss alla. Ni måste ofta känna att det ni har jobbat för är längre bort än vad det egentligen är. Att, i 3-D termer, det liv som manifesteras framför er är ett faktum, när det i själva verket är ren illusion. Ofta kan det verka som om ert utlovade välstånd och er världsfred aldrig kommer att förverkligas. Vi är här för att berätta att de är närmare än vad det ser ut som, i ljuset av kommande världshändelser.

Kabalen rullas upp av den medvetenhetstillväxt som förankras av Gaias folk in i Ljusets nya energinät. Detta har antagit en fart som säkerställer dess seger. Vi steg ned från full medvetenhets salighet till ett rike besatt av fasor. Trots denna motgång/ogynnsamma sväng misslyckades Anunnaki och deras hantlangare att utplåna våra mest heliga tankar. Vi behöll våra minnen. Vår Gudomliga tjänst som Uppstigna Mästare har alltid varit att ge er barmhärtighet och hjälp mot mörkrets härjningar.

Under de senaste decennierna har ni sett på era liv till synes i limbo, eftersom de som arbetar för Ljuset sökte efter hur man bäst skulle återställa den rätta och naturliga ordningen i detta rike. Det finns en plan för att återställa de gamla sätten från Lemurien och slå tyrannien, anställd av kabalen, som har hållit er förslavade i årtusenden, till spillror. Det är att sammanfoga er alla i den större gemenskapen av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg! Det är tänkt att få er närmare till att förstå ert glansfulla rike av er önskan, hjälpa andra och uppnå glädjen från inre prestationer. För det ändamålet ska ni expandera i medvetandet och växa i nåd. Hosianna i det högsta !!!

Idag har vi gett er ett nytt meddelande om vad som utvecklas i er värld. Ni är på gränsen till saker som ni på en nivå har djupt längtat efter, men på en annan nivå kommer det att vara verkligt chockerande för många. Gläd er i kunskap om att Himmelens stora plan utvecklas runt omkring er! Vet, kära Ni, i era Hjärtan av Hjärtan, att Himmelens obegränsade Förråd och oändliga Välstånd verkligen är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för att Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...