Rådet via Ron Head, 10 juli, 2018

Rådet, 10 juli 2018

Via Ron Head

Rådet – Kaos

Ni visas de värsta sidorna av allt som händer omkring er. Det skulle vara bra att förstå skälen till det. Man har gjort gemensamma ansträngningar för att ni ska tänka på ett visst sätt. Att röra upp känslor alldeles innan, eller under tiden, man skickar ut information, ger en försäkran om att ni kommer att acceptera det. Det här är reklammetoder. I grund och botten säljer de idéer till er.

En av de mest skadliga idéer som har marknadsförts och utnyttjas är, att den ena sidan är fantastisk och sann, och den andra sidan är förfärlig och kommer att orsaka er en ändlös sorg. Det är ganska uppenbart att det kommer att finnas bra och dåliga fördelar med alla frågor. Men när de presenteras på det sätt som diskuteras ovan, kommer flera saker att hända.

Först och främst kommer det att påverka allt kritiskt tänkande om ämnet för de flesta människor. I grund och botten har de blivit skrämda. För det andra, orsakar det djupa klyftor i samhället, vilket gör det mycket lättare att kontrollera. Om ”de” kunde flytta människor till vänster eller höger, behövde ”de” inte vara så rädda själva. ”De” skulle var säkra i sina positioner eftersom större delen av befolkningen är distraherade. Dessutom om fokus läggs på vad den vänstra handen gör, kan den högra handen göra vad den vill. Så ”de” bryr sig egentligen inte om ni väljer A eller B.

Om vi kallar det här ett spel, då kan vi säga att det har spelats mot de flesta av er under en mycket lång tid.

Vi kommer att ge er ett lite exempel.

VÅLDET ÄR OTYGLAT! Trevlig rubrik. När ni utförde era sysslor idag observerade ni då någon våldsamhet? Blev ni eller era grannar attackerade av horder av människor? I samma ögonblick som ni kanske såg det på TV, hur långt från er var det geografiskt? Var kamerorna placerade mitt i det? Antyddes det att det var en isolerad incident? Nej? Varför inte?

En del av er är gamla nog att minnas när politiker hade diskussioner och argumenterade. En del av er är unga nog att bara minnas politiker som attackerar. Ingen frågar sig varför det är så. Kan det möjligen vara så att det är de osynliga som styr showen?

Vissa av era länder visar bara en mycket begränsad bild av vad som händer, men vi vill säga att, i viss utsträckning, den omvälvning ni känner sker på många ställen. Det finns många millioner människor som nu ser bortom röken och bakom speglarna. Det blir alltmer uppenbart för många att det är någon som drar i tåtarna.

Allt detta är effekten av det mänskligheten slutligen måste möta – sanningen om er själva och vad ni har låtit ske framför era ögon. Det är inte nödvändigt för er att bli inblandade i något av det. Om ni väljer att bli det, var då medvetna om att ni har gjort ett val. Era liv bör vara en rad av medvetna val. Det kommer mer och mer att bli normen när ni rör er in i ett högre tillstånd av medvetande. Det håller på att ske och kommer att fortsätta att ske.

En del av er kan välja att hålla er underrättade om dessa händelser medan er värld ”faller samman,” och vissa kan välja att inte vara medvetna om det. Döm inte någon annan för deras val. De läxor de har kommit hit för att lära sig är med all säkerhet annorlunda än era egna. Och av nödvändighet kommer detta att förändras när det blir mer och mer uppenbart att återuppbyggnad måste ske. Överenskommelser om önskade utfall kommer att bli nödvändiga, värdefulla och förväntade. Många lärdomar kommer att har lärts.

Egentligen har detta redan påbörjats. Den viktigaste lärdomen kommer att vara vad vi kan uppnå. Vad kan jag uppnå? Finns det några gränser för vad vi kan göra? Det finns det inte. Men det som har begränsat er så länge, det som har lärt er att tvivla på er själva, måste först elimineras.

Människor, jordiska människor, lider fortfarande av det ni kallar Stockholmssyndromet. Alltför många av er försvararar era kidnappare. Många kommer faktiskt att sakna bekvämligheten av sin fångenskap när den tar slut. När det inte längre finns några väggar, inga galler, inga stängsel, verkliga eller inbillade, kommer det att verka som att det blir kaos för många. Men som det alltid är med kaos, kommer det att finnas obegränsade möjligheter. Vad kommer ni att göra av det?

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...