Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 9 augusti

nidle071112

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De inledande fonderna är på plats. Det nya säkerhetssystemet är nu i full effekt. Dessutom så närmar sig de humanitära-, välstånds- och regerings-fonderna fullbordan och väntar på själva leveransstadiet. Regerings-fonderna inkluderar vad som är känt som en stor valutaomvärdering, vilket är förspelet till valutaomstarten (GCR). Det är först nödvändigt att de ”gamla böckerna” om världens valutor speglar det sanna värdet av varje valuta, och den nyligen tryckta valutan fortsätter denna process. Världen behöver återgå till sant värde och till en global guldstandard. Denna process är annorlunda från vad som ägde rum då de nya länderna deklarerade självständighet. Vid den tiden använde de gamla kolonialnationerna en process av utnyttjande som hade lagts på plats av Västvärlden. Västvärlden hade genom IMF satt upp ett lånesystem som omedelbart kastade varje nation in i en cykel av permanent skuld, pådrivet av ett regeringssystem som uppmuntrade mutor och korruption. Detta skapade en förtryckt verklighet bestående av de som har och de som inte har, och var i effekt till tidigt 2010-tal.

Det nya systemet är baserat på nationella verkligheter och ett mer rättvist system som uppmuntrar rättvis handel, mer rättvisa valutor och internationellt samarbete. I denna ädelmetall backade värld och med nya bankregler så blir den gamla världen av ofullbordade drömmar till slut avslutad. Regeringsskicket kommer att bli fokuserat på folket och söker att stödja välstånd och utvecklandet av varje nations infrastruktur. Det finns tillräckligt med guld och tillräckliga bankregleringar för att göra detta möjligt. Den nuvarande globala operationen är för att skapa denna underbara verklighet. Denna nya verklighet, tillsammans med nya republiker, är bara början på en värld som till slut har kastat åt siden de betungande förhållandena som infördes av en klass av hemska oligarker. Krig, hat och tävlan mellan länder i denna värld uppmuntrades. Det är de Uppstigna Mästarnas plan och vår att bilda ett land som kan låta den oupptäckta genialiteten av världens folk att komma fram. Detta kan bara leda till den värld som ni sedan länge har sett i era visioner. Det är i själva verket vad Himlen förde ned till Gaia. Det är också en plats som gör sig självt redo att föra sig till fullt medvetande!

Ni behöver kunna se att detta är ett ögonblick i vilket ni väljer att bilda en ny verklighet, baserad på profetiorna som först uttalades av Lord Michael vid början av denna galax. Varje galax är en levande enhet vars födelse signalerade en speciell ceremoni av Himlen. Så var fallet för 14 miljarder år sedan, då Lord Michael uttryckte en historia för denna nya spiralgalax. Detta öde fullbordas då Ljuset slutför en transformation som kommer att återföra denna värld till Ljuset. Vi inom den Galaktiska Federationen välkomnar dessa ändringar, då det blir möjligt för oss att skapa en union mellan alla varelser i denna Galax. Denna speciella union möjliggör att vi förenar oss med andra av Ljuset, i de tusentals av närliggande stjärnsystem som är våra omedelbara grannar, för att bilda en oändlig cirkel av nåd-fyllda vänner. Var och en och kommer bidra med unik gudomlig tjänst åt Ljuset. Ni kommer inom kort att förena er med oss i denna speciella uppgift att återförena alla i denna allt mer växande union av Ljus! Vi gläds åt vad det Gudomliga har förordnat för oss.

Ta detta speciella ögonblick nu, vid vilket ert heliga öde kommer att uttalas. Använd detta förenande av Ljuset allt igenom denna galax som en tid då en underbar förening mellan vår stjärnnation och er ytterligare manifesterar detta storslagna öde. Ni kommer att se mirakel som transformerar ert solsystem och låter er upptäcka häpnadsväckande ting om er själva och era förfäder. Ni kommer att upptäcka en urgammal visdom som lät de stora pyramiderna att födas, och bli upplärda om betydelsen av de relativt många incidenter som nu är missförstådda delar av er historia. Ni kommer att få lära er om Agarta och många andra mysterier som behöver uppdagas. När ni så gör kommer ni att se vad som i sanning hände med er under de senaste 13 årtusendena. Er potential är mycket större än ni någonsin har tänkt er. Det är väsentligt att ni släpper de många kulturella uppfattningarna som Anunnaki gav er för att kunna kontrollera och manipulera er. Med denna vetskap så använd ert hjärta och er själ för att anamma Himlens vägar och sätt. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är högst glädjefulla! De sedan länge utlovade leveranserna är på plats för att manifesteras. Dessa projekt försenades länge utav mörkret och dess oändliga antal undersåtar. Dessa hinder har bortförts, vilket förbereder vägen för oss att uttala att en serie pengar kan komma till er. Detta sker enbart som ett resultat av ett långt och noga idogt arbete från våra associerade. Deras hårda arbete har producerat medel som gör slut på de mörkas långa motstånd. Det har också gett ett system för distribution av välståndsfonderna. Dessa finansiella instrument låter NESARA födas och den slutliga kollapsen av den illegala Amerikanska regeringen! Detta i sig självt gör att ett riggat valsystem och en otrolig mängd skurkstreck tas upp och förs bort. Det tillåter också ett storslaget välstånd som regnar ned på folket i denna ytvärld. Vi och Agarterna är mycket lyckliga att se hur detta har uppnåtts. Halleluja! Halleluja!

Det förblir ytterst viktigt, då ni till sist håller denna rikedom i era händer, att ni behåller er vision och fokus för denna nya värld. Vad som nu startar är bara en början. Många operationer behöver utföras under full transparens. Vi ber er därför att vara tacksamma och eftertänksamma angående vad som till sist kommer att föras till sin fullbordan. Många speciella händelser kommer att behövas. Var därför alltid redo och noggranna att övervaka, och om nödvändigt korrigera allt som nu skall ske. Tidigare har ni fått idéer om vad vi behöver. Denna roll som en vakthund ges fritt till er. Himlen vill se er position i handling. Det är mycket viktigt att ni följer dessa nya verkligheter och blir vittne till att allt som drömts om blir en verklighet. När ni så gör så visar ni era himmelska handledare att dessa nya utvecklingar kan bli mycket väl skyddade av er. Detta är bara gryningen på en högst triumferandet tid!

Vi kan till sist gå fritt ibland er. Ni förstår att de ting vi kommer att berätta för er bara är början på en hel process som kommer att bli en del av en operation, vilken kommer att fortsätta då det storslagna systemet av handledare kommer. Vi har alla kommit för att i fysikalitet visa er hur ni kommer att transformeras och upptäcka hur ni kom till denna verklighet. Många har beskrivit oss som antingen overkliga eller del av er fantasi. Som ni kommer att få se inom kort så är dessa uppfattningar ren propaganda. Mina kära, ni är omgivna av de som innerligt ämnar ändra på denna verklighet till det bättre. Mycket har fokuserats på vad som för närvarande sker i hemlighet. Detta kommer att bli en ålder av kraft, välstånd och en återgång till fullt medvetande. Ni kommer att få se oss och uppskatta vad som görs. Åldern av mörker och dualitet är näst över. Ni förbereds för att acceptera en hel ny uppsättning av uppfattningar och en metod för att leva i ett fullt medvetet universum! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi att informera er om vad som håller på att ske. Den långa natten av mörker går mot ett slut. Ni kommer att upptäcka Gryningens tid då Ljuset börjar välkomna er nya verklighet! Länge leve denna Nya Ålder!! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...