Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 17 april, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

17 april, 2018

Selamat Balik!

Låt oss fortsätta betrakta vad som sker runtom i er värld. Mörkrets hänsynslösa arrogans, som inte tillåter det att bemöta er nya och tilltagande verklighet, medger ytterligare för att Ljuset ska kunna filtreras in bakifrån. Detta gör det möjligt för Ljuset att smälta in nya och bättre koalitioner, vilka även låter välståndet bryta fram utifrån de ändlösa fördröjningar som har förorsakats av de mörka. Den Galaktiska Federationen ökar sitt genomträngande i de tilltagande bristerna bland den mörka kabalens gamla strategier. GF har omjusterat ett antal försvarsflottor och sänt dem närmare Jorden. Dessa styrkor har konsekvent besegrat de mörka, närhelst dessa har valt att hålla fast vid sin position av makt och kamp. Situationen håller nu på att nå en kritisk punkt där mörkret inte längre kan välja att streta emot. Det försöker desperat hitta något knep som effektivt ska fungera mot Ljuset. Kabalen håller på att mista skepp och personal, ett dilemma som tar ut sin rätt på dess känsla av makt.

Sålunda försöker de mörka avtäcka en ny strategi för sina strider, med syftet att låta dem kvarhålla kontrollen. Detta skapar likaså allvarliga förluster bland mörkrets försvars- och offensiva styrkor. De inser att de inte längre kan kvarhålla sin kontroll och fortsätta med att fördröja er evolution. Ljuset ger sig in i en utrensningsoperation för att bana väg för den oundvikliga segern. För oss förefaller det som om den alltsedan länge efterlängtade spridningen av det utlovade överflödet kryper närmare, för att kunna förverkligas vilken minut och vilken dag som helst. Ljusets styrkor väver in en ny taktik som visar sig vara mycket framgångsrik. Denna strategi kommer i slutänden att frambringa många nya skeenden … valuta-revalveringen, guldbackad valuta, GCR, avslöjanden, frisläppandet av teknologier, första kontakten, osv.

Vi befinner oss i övergångsfasen från mörker till Ljus. Denna ökning av Ljus saktar även ner de förändringar som manifesteras på Gaia. Mörkret använder sig av jordbävningar, klimatkrigsföring, chemtrails, eldsvådor, bland andra, för att förstöra planeten och hennes människor. De nyligen inträffade förändringarna gör det möjligt för Ljuset att sakta ner dessa katastrofala händelser på jorden som kabalen är ute efter att fortsätta med. När NESARA/GESARA formellt ligger på plats, kommer de mörkas samtliga illdåd att omedelbart stoppas. När väl detta äger rum, blir Ljusarbetarna kallade att stiga in och återuppbygga en värld baserad på samarbete, harmoni och fred. Bakom kulisserna håller mer på att ske än vad som någonsin skulle kunna rapporteras via era många nya kanaler.

Ytterligare en pågående fråga är Syriens och Nordkoreas väg mot fred. Fastän den gamla beprövade krigsretoriken inte fungerar såsom den en gång gjorde, så fortsätter kabalen använda sig av krig som ett rädsloframkallande verktyg för att kvarhålla massorna i ett tillstånd av panik. Bakom kulisserna håller fredssamtalen på att nå en punkt där överenskommelser står i färd med att utformas. I och med dem blir anledningarna till att tillkännage efterlevnaden av NESARA/GESARA mycket mer uppenbar för alla som förstår vad som i själva verket håller på att ske. När ni gör efterforskningar gällande er planets pågående händelser, uppmanar vi er att använda er av urskiljning. Den här nya fredliga och harmoniska världen står i färd med att manifestera sig, i stället för de tidigare hoten om spirande krig, vilket föreföll vara oundvikligt. Nu kan en hel del av det undvikas. Håll era visioner gällande fred i förgrunden av era dagliga meditationer.

Välsignelser, vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer i början av en ny era i er historia. Mörkret och dess elände håller äntligen på att blekna bort från verkligheten. I stället börjar Ljuset avslöja hur starkt det har blivit. Alla förstår att en hel sekvens av nya relationer håller på att bildas. De mörka slåss för att finna en väg att stoppa Ljuset. I den här nya sfären får vi bevittna fredssamtal som fram tills nu har ansetts vara likt dårskap. Denna nya koalition av Ljus håller på att leda till slutet för dem som i mörkrets namn, tidigare hindrade eller försenade er medvetandehöjning. Sålunda har vi samlat kraftfulla koalitioner med tidigare osannolika allierade, vilka organiserar en oförfärad och ihärdig styrka som inte kan, och inte kommer att bli ignorerad.

Nåväl, detta nya Ljusets landskap förebådar alla en ny, segerviss och blomstrande dag. Nu är det möjligt att börja se precis hur de nya framgångarna ska förverkligas. Det är denna push framåt som ligger i kärnan av allt som vecklar ut sig. I och med att Ljuset ökar i styrka, ser mörkret att deras gamla sätt i snabb takt håller på att försvinna. Att söndra och erövra fungerar inte längre. Denna sanning för med sig glädje till oss, och Seger för den Gudomliga Planen. I och med att listan på åtalen växer, märker de mörka att de inte längre kan överleva mänsklighetens ökande medvetande. En utplåning är på gång av dessa som en gång i tiden styrde med sådan häpnadsväckande arrogans. Dagarna för deras oheliga styre är på väg att ta slut. Halleluja!

Vi närmar oss en ny era då det är meningen att det som återstår av de mörka snabbt ska försvinna. Vi Mästare är uppmuntrade av det som nu manifesterar sig runtom i er värld. När de mörkas metoder blir tunnare, blir det tydligt vilka som kommer att vara segerrika. Det är Ljuset och vad vi står för; frihet, välstånd, fred och ett nytt styre. Formella tillkännagivanden står i kulisserna och väntar på att få förkunnas. Håll ut, och se på när vindarna blåser in … ett nytt galaktiskt samhälle. De gamla sätten för uppdelning, separation och krig fungerar inte längre. I stället för dem ligger utvidgandet av vårt nya Enhetsmedvetande. Efter en början i sakta mak, ökar det sin kollektiva takt och styrka. Hurra för begynnelsen av en helt ny dag! Hursomhelst har ni fått uppleva alltför många fördröjningar och frustrationer. Tidpunkten närmar sig för detta nya sätt att formellt bli inrättat. Var medvetna om att denna kommande nya tidsålder av överflöd och denna tid för global fred ska få bevittnas av samtliga.

Idag har vi behandlat vissa av de element som leder fram till händelser som kommer att ändra er värld till det bättre. Det är synnerligen viktigt att ni förblir positiva. Vi uppmanar er att släppa taget om er ständiga känsla av att inget håller på att skifta eller att de kommande sociala, ekonomiska eller finansiella förändringarna på något sätt omöjligen kan äga rum. Få bukt med denna missuppfattning och var medvetna om att er sfär står i färd med att transformeras! Kära Ni, var medvetna om att det oräkneliga Förrådet av Himlens aldrig sinande Överflöd sannerligen tillhör er! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...