Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 13 december

nidle071112

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

 

Dratzo! Händelserna skrider framåt. Toppen på RV utbetalningarna är nu på plats. Det betyder att leveranserna av välståndsfonderna står mycket nära till att äga rum. Vi förväntar oss att denna process till slut leder till det formella uttalandet av NESARA och den nya Amerikanska Republiken. Denna serie av operationer följer i en fastställd sekvens, och ett antal gemensamma legala beslut kommer att se till att det snabbt och effektivt utförs. Vi förväntar oss därför att många handlingar och ageranden följer på varandra så att denna nya verklighet kan korrekt manifesteras. Dessa sekvenser följs sedan snabbt av fulla avslöjanden av vår godartade existens! Vid den tiden, som nämnts tidigare, kommer vi att sända en kort beskrivning av möjliga handlingar som kommer att leda till en potentiell tidpunkt för masslandningar. Var och en av dessa handlingar är förbunden med varandra. En lång serie av möten med de olika faktionerna har bidraget till ett mycket komplext tidsschema. Denna process har fört samman olika teams som assisterar oss med att gå framåt! Vi ber därför om ert tålamod då dessa gemensamma tidtabeller äger rum.

Hela denna process med att ändra på detta planetära samhälle har varit mycket mer komplicerad än vi först tänkte oss. Denna värld skapades inledningsvis av Anunnaki som ett land med en primär uppfattning att de vid makten var oövervinnliga. Den nuvarande gruppen av undersåtar såg därför sig själva som Varelser kapabla att övervinna allt som kanske skulle reducera eller sätta stopp för deras makt. En högst arrogant uppsättning av uppfattningar inpräntades djupt i var och ens psyke. En av de många anledningarna för våra svårigheter att hjälpa våra partners i Ljuset var dessa vansinniga kärnkoncept. Dessa uppfattningar reduceras nu, dag för dag. Himlen riktar en skur av positiva och medvetandeförhöjande energier mot mänskligheten. Vi har sett hur våra jordliga partners lyckades med att ändra sina uppfattningar och initierade en serie av arresteringar inom denna globala grupp av undersåtar. Ändamålet med denna operation är att säkerställa att välstånd direkt leder till ett GESARA för denna sedan länge lidande värld. Steg för steg så häller detta klart på att ske!

Dessa händelser är en del av ett större projekt, vilket är skapa basen för en värld där vi ämnar landa vid rätt gudomlig tid. Detta är en fortsättning på en position som vi, med våra Uppstigna Mästare, önskar fullborda inom en mycket nära framtid. Gaias folk är mitt i en allt mer växande serie av befolkningscykler. Vårt ansvar är att se till att de mest kritiska aspekterna på denna glob får fonderna för att sätta upp ett antal nyckelobjektiv. Detta inkluderar färskt vatten, elektrifiering och ett modernt avloppssystem. Det är för oss horribelt att de flesta på denna planet saknar medel för att koppla upp sig på internet och att på natten leva i en elektrifierad miljö. Dessa primitiva förhållanden behöver snabbt transformeras. Det finns tillräckligt med energi och fonder i denna värld för att snabbt ändra på detta. Dessa problem, tillsammans med ett växande behov för läskunnighet kommer att tas upp av våra jordliga allierade.

Himlen skapade hela detta projekt för länge sedan då de högtidligt talade till de Uppstigna Mästarna. De uttalade att den nya verkligheten som skulle frigöra mänskligheten på ytan skulle utmärkas utav ett oändligt välstånd, tillsammans med ert länge förväntade frihet. Mänskligheten skulle få tillbaka dess individuella suveränitet som gick förlorat genom de illegala uttalandena av Anunnaki, och därigenom korrigera detta sorgliga fel. Det skulle bli de Uppstigna Mästarnas primära uppdrag att övervaka och hjälpa mänskligheten enligt många regler från Himlen angående denna uppgift. Dessa regler följdes, och även påbudet att förse de pengar som krävs för ett sådant enormt välstånd. Dessutom skulle ett speciellt team etableras för legalt störta Anunnakis undersåtar då det behövdes. Nu när denna uppgift är fullbordad så är ni redo att festa utav frukterna från denna storslagna ansträngning. Dessa projekt stöddes vidare av vår ankomst, såsom beordrat av Himlen. Nästa steg är att möjliggöra fullbordan av händelserna som denna speciella operation består av och förbereda för första kontakt.

 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna nästa period i er spirituella utveckling utesluter en återgång av de mörka till något som skulle likna en maktposition. Den välsignade Himmelska Administrationen förutbestämde deras nederlag. Detta är en gudomlig process som ni i sanning kan fira. Var i sanning medvetna om vad som händer och använd era exceptionella visionära egenskaper för detta kritiska ändamål. Himlen har orkestrerat en process som är helt gudomlig. Se på denna nuvarande verklighet som ett sätt för att se vilka som är ombord med de extraordinära förändringarna som följer. För tretton tusen år sedan tog de mörka kontroll av denna verklighet och skapade en värld som var hemsk för alla av mänskligheten på ytan. Det är kritiskt att alla som motsätter sig dessa förändringar visar sina sanna färger och läggs till på den redan långa listan av de som gudomligt skall isoleras från er. Detta välsignade scenario står redo att avslöja vilka som stöder och vilka som inte stöder denna nya Republik.

Vi ber enbart att ni förblir med oss och förbereder er själva ett kommande stort uttalande. Himlen vill inte att någon fortsätter att lida. När denna process väl är avslutad så ämnar vi att helt och fullt göra slut på denna mörka fars som började för ca 150 år sedan. När den ursprungliga konstitutionen först uttalades så saknades ”Bill or Rights”. När detta hade lagts till uttalades det lagliga regeringsskicket. Samma sak är sant nu. Enbart NESARAs välsignade dokument kommer att bli legala. Var tålmodiga och vet i ert hjärta vad som kommer att hända inom kort. Kom samman och var medvetna om vad som sker och använd era energier för att möjliggöra denna triumf! De som nu så arrogant paraderar runt omkring kommer att isoleras av våra heliga allierade. Denna process har redan startat! Var tålmodiga och låt det manifestera och transformera denna verklighet.

Kom ihåg, mina Kära, denna verklighet bryter sig resolut bort från mörkret och för in Ljuset. Denna operation kräver en serie av falska flaggor för att säkerställa propositionen att alla aspekter av den gamla oligarkin framgångsrikt fångas och fullt isoleras från er. Denna process behövde ett sätt för tvinga de som var ”säkra” i sina grottor att komma ut och klart avslöja sig själva för våra allierade. Denna operation tar lite längre tid än vad som först hade föreslagits. Var tålmodiga, våra Välsignade! Hela denna process kommer snart att ändras utav en serie av nyckeluttalanden. Sedan kan det nya regeringsskicket avslöja sig självt och denna verklighet kan i sanning transformeras till det bättre. Denna gudomliga operation driver fram alla som var så djupt gömda att utvalda svep från våra allierade inte kunde hitta dem. Tiden som vi gudomligt ämnar manifestera är mycket nära. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Vi har gått igenom vad som håller på att utvecklas runt om denna vackra blå-gröna klot och sett hur Ljusets styrkor sätter ihop deras stora seger. Mycket utvecklar sig som håller på att transformera denna värld till det bättre. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...