Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 2 augusti

nidle071112

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Allt börjar synas! Nyckeln är den nya amerikanska valutan. Den trycks och sköts av det nya Finansdepartementet. Dessa pengar som är backade av ädelmetaller signalerar att denna hemisfär har förenat sig med Östern. Dessa pengar kommer att sätta upp de första stadierna för en global valutaomvärdering som blir basen för ett nytt och rättvisare banksystem. Välstånd kräver att dessa tryggt säkrade fonder blir den stabila basen för denna ytvärlds välstånd. Det är detta välstånd som så framgångsrikt kommer att driva fram en ny global verklighet. Många fantastiska uppfinningar som länge har hållits hemliga kommer att frisläppas och leda till många revolutioner i helande och en världsuppfattning som inte längre är lämplig för mänskligheten. Vår önskan är att hjälpa denna tillväxt genom att ibland låta er veta hur ni bäst kan expandera dessa nya teknologier. Vår expertis och vägledning kan få er att uppnå era önskningar snabbt. Det huvudsakliga ändamålet här är att hjälpa er upptäcka hur universum verkligen fungerar, och genom att lära er om dess fantastiska elektriska ursprung ändra på hur ni ser er verklighet.

Ni börjar gå in i en elektrisk verklighet som era förfäder kortvarigt upplevde. Elektricitet var viktigt för folk från både de västerländska och österländska hemisfärerna. Än mer viktigt är att den elektriska skapelsen av detta universum var någonting som var välkänt hos de flesta samhällen såsom Egypterna, Maya-folket och Sumererna. Gamla texter från Indien och Kina skrev till och med ned en del under och katastrofer som så vårdslöst skapades. Dessa underverk togs ned då era gamla ”luftmästare” gömde denna teknologi från er för ungefär tre tusen år sedan. Anunnaki hade uppfattningen att dessa enheter hade motsatt effekt mot vad de ville att ni skulle känna till. Många urgamla kulturer has således myter som nämner att dessa enheter togs ifrån er och hela denna heliga vishet gömdes plötsligt från er. Det tog nästa två årtusenden innan en del av denna visdom tilläts komma åter till er. För närvarande står ni vid en punkt där ni var för mer än två tusen år sedan. Er tillväxt inom dessa områden kommer nu att övervakas av de Uppstigna Mästarna, och utav oss.

Det är kritiskt att ni börjar se denna värld på nya sätt. Den gamla mörka ordningen vill desperat tvinga er tillbaka till sätten av hat, uppdelning och förlöjligande. Deras specialkonstruerade operationer under falsk flagga har misslyckats att fungera såsom de tidigare gjorde. Vi inser hur svårt det är att vara medvetna om detta våld och fortfarande förbli lugna. De mörka har operativa som är tränade i händelser som framtvingar en djupare inre förbittring. Det är denna tilltagande förbittring och växande känsla av maktlöshet som de hoppas till slut skall framkalla vad de mörka djupt vill, någon slags militär handling. Fram till nu har ni bildat en verklighet som använder dess tilltagande medvetande för att motstå ett djupt och ursinnigt respons. Denna fortsatta försenade reaktion låter våra allierade färdiggöra en serie av händelser som till slut kan ändra på dessa allvarliga scenarion. För varje dag som sådana våldsamma reaktioner kan försenas blir det möjligt för nya regeringsskick att uppstå och grundligt ändra denna uppsättning av ohanterliga, och potentiellt farliga sekvenser. Tiden för dessa högst välkomna förändringar närmar sig.

Er värld är nu vid själva toppen av en cykel som har tagit en lång tid att manifestera. De som är redo för händelserna som uppbådar en ny verklighet inser hur dessa ögonblick måste hanteras på rätt sätt och med en hastighet som kan förhindra alla potentiella felkalkyleringar. Det är ofta lätt att agera förhastat. Själva karaktären av en regimförändring kräver att det sker snabbt, tyst och precist. Inga tvivel kan tillåtas vid det utvalda ögonblicket. De som leder dessa händelser vet detta, och har skapat en uppsättning av speciella ögonblick designade att snabbt fungera då de påbörjas. Det är ofta kritiskt att dessa viktiga händelser först producerar den behövliga framfarten. En sådan tid börjar nu visa sig. Den bildas precis såsom förutsätt av våra allierade och oss. De som har följt händelserna under de senaste månaderna inser att den rätta tiden är nära. Några saker till behöver hända tidsenligt för att på rätt sätt utlösa förloppet. Detta är ett mycket speciellt ögonblick som bara ett fåtal förstår. Otaliga operationer skall koordineras och sedan införs helt nya uppfattningar! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna verklighet förändras för närvarande till det bättre. Våra associerade har idogt arbetat för att utan tvivel visa att denna värld är baserad på ett antal falskheter och rena lögner som först implanterades hos mänskligheten av Anunnaki för ungefär 8000 år sedan. Innan dess så offrades mänskligheten utav dessa samma Anunnaki när helst de trodde att deras undersåtar hade varit olydiga. Efter den stora floden så lämnades mänskligheten helt sonika åt sig självt och gick nästan under i en serie av krig och tanklösa dispyter. De som överlevde bildade en teknologi som skapade stora imperier och en verklighet som alltid stod på randen till dess yttersta förstörelse. Denna speciella civilisation var i konstant sönderfall och dess kvarlevor är kulturerna i Egypten, Sumererna, Indien och Kina som ni känner till idag. Tillväxt från dessa kulturer kan ni också finna i den Västerländska hemisfären och över hela Stilla Havsområdet.

Ni är de som vi har haft översyn över under dessa 8000 år. Många av era förfäder gick under i de krig vi hänvisade till i den föregående paragrafen. Mänskligheten har en historia som behövs omtalas i sin helhet. Var och en av er är en helig själ som Himlen noga valde ut och utvecklade. Använd era stora outnyttjade krafter för att komma samman och kollektivt använda era krafter för att hjälpa denna stora process som förbereder er för en återgång till fullt medvetande. Vid vissa tidpunkter så valdes varje Uppstigen Mästare ut av Himlen för att assistera er i denna tillväxt från dödlig till odödlig varelse. Förstå hur de mörka fortfarande använder sina förminskade krafter för att försena denna operation Var beredda på att veta att denna tid kan jämföras med en fjärils puppa. Ett antal nyckelstadier krävs. Det sista kommer att uppnås i Ljuskristallkamrarna. I denna heliga levande enhet kommer ni att återgå till den Varelse ni var i urgamla Atlantis och som ni var som ny-kolonisatörer i Lemuria.

Att skapa denna nya sorts Ni är mycket viktigt för Himlen och för oss. Vid många tillfällen i ert förgångna gick ni nästan under, eller straffades av den då mörka Anunnaki. Ni överlevde på grund av att ni har ett högst ärofyllt öde som ni har fått genom Himlens nåd. Vid denna tid, trots allt som händer med er, vet att ni står vid gryningen av en ny era. Ni kommer att få träffa era förfäder från runt omkring denna galax och de som lever i den inre Jorden, Agarta. Framför er ligger i sanning mirakulösa tider. Ting ni knappt kommer ihåg kommer att återinfinna sig, vilket ger er förmågan att gå in i den nya åldern fylld med välstånd och omätlig inre lycka. Vi är priviligierade att kunna vara de som är tilldelade att leda er till er slutliga framgång. Mycket är förväntat av var och en av er. Tiden för att ta emot dessa himmelska gåvor är nu. Vi saluterar er och vet att vår återförening är redo att manifestera!

Idag har vi gått igenom vad som händer runt om denna värld. Som ni kan se så är detta verkligen en tid av mirakel och underbara handlingar. Låt inte de senaste mindre förseningarna avskräcka er! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

You may also like...