Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 1 maj 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 1 maj 2018

Per Staffan 2 maj 2018

Selamat Balik. Ett nytt finansiellt system är klart att tillkännages. Det använder en kvantdator som kommer att avsluta alla kabalansträngningar att stjäla eller omdirigera ert utlovade välstånd. Det nya finansiella systemet undanröjer den gamla globalistiska agendan, eftersom den införs i en ny multilateral allians och en ny rad av källor. De källor vi refererar till är de små folkorienterade bankerna som växer upp i några av de fattigaste länderna. Alla valutor kommer att vara tillgångsbaserade. Spänn fast er inför introduktionen av nya ekonomiska och politiska allianser – allianser som en gång troddes vara omöjliga. Ljuset kommer vara Segerrikt.

Våra kontakter är hängivna till att få ett framgångsrikt avgörande i denna mycket komplicerade situation. Vi förväntar oss att ett antal unika förfaranden ska bli klara. Er värld förändras snabbt och det är viktigt att flödet av medel snabbt visar sig. Många är redo att sätta ett rungande slut på den gamla ”splittra och erövra”-agendan och börja en stadig marsch mot en ny global lösning. Vi observerar att ert växande medvetande utövas på innovativa och underbara sätt. Gamla övertygelser utplånas och en ny verklighet börjar manifesteras. Det är i detta medvetandeutbyte som vi finner hopp för era unika och ständigt växande verkligheter.

Mörkrets makt fortsätter att krympa när världen återvänder från krig och går framåt mot en ny global fred. Nya försök från mörkret att skapa krig har misslyckats. Tidvattnet har otvivelaktigt vänd mot Ljuset. En global plan för fred börjar ta form. Många fler överraskningar med avseende på fred står redo i kulisserna, eftersom det ena avtalet efter det andra går mot överenskommelse. Allt detta genomförs i ett tillstånd av gudomlig nåd och med ett sant tillstånd av gudomlig barmhärtighet. Vi tackar uppriktigt alla som fullföljer sina heliga visioner för att främja dess förverkligande.

I de senaste meddelandena nämnde vi att ditt halschakra integrerar både med den nya brunnen av drömchakra som ligger i ditt huvud och ditt nya övre hjärta eller thymuschakra. Thymus är till för att hantera ditt expanderade immunsystem och arbeta med det nya membranchakrat för att eliminera de destruktiva effekterna av rädsla för din kropp. Denna process har orsakat någon grad av obehag. Tänk på att det är en tillfällig upprördhet. I slutändan är det för att begränsa smärtan som dina huvudförändringar kan skapa. Alla smärtor du upplever nu kommer att ge enorma utdelningar senare. Kom ihåg en viktig regel – Himlen har gett mandat till en fullständig redovisning av hur ditt fysiska jag fungerar. När dessa serier av justeringar når den föreskrivna tröskeln, är du redo att komma in i din Kristalljuskammare. Halleluja!

Hälsningar! Vi är dina Uppstigna Mästare. Vi kommer idag för att fortsätta vår diskussion om nådens kraft som fortsätter att växa. De nya energierna går som kaskader genom Gaias nya nätverk och ger er möjlighet att använda Himmelens Lag av gudomlig nåd till att förbättra era liv och era förbindelser med varandra. Det är ett tecken på styrkan hos era nyskapade kollektiv. Dessa new age-manér förklarar uppkomsten av jämlikhet och icke-dom som kommer att bli normen i er nya, ständigt växande verklighet. De gamla begränsningarna av separation ersätts av grupper som kommer samman för att uttrycka den nya bredare meningen av nåd. Denna växande jämlikhetsrörelse lär oss hur breda de här nya och vänligare sätten kan vara. Det är viktigt att alltid arbeta med varandra inom sanktionen av gudomlig nåd, eftersom syftet är att anpassa era önskningar till det Gudomliga flödet.

När era hjärtan öppnas kommer ni att upptäcka hur nödvändig gudomlig nåd är i era vardagliga interaktioner med varandra. Ljusarbetare kommer att uppmanas att lugna massorna när fler Sanningar utvecklas. Människor kommer att skakas i sin kärna. Deras värld kommer att vändas upp och ned. Det är absolut nödvändigt att du lär dig nya och mer icke-traditionella sätt att sträcka ut nåd till dina vänner, familj och bekanta. Du kommer att lära dig att hedra och erkänna varje person som du samverkar med genom att hälsa dem med äkta acceptans av vilka de är. Genom åren har du glömt hur underverk av ömsesidiga hälsningar från hjärtat kan påverka spirande relationer.

Medvetenheten växer i språng. Nya medvetna grupperingar formar unika och ovanliga koalitioner. I den här nya eran blir Nåd en plats för accepterande, och verkligen tillåta varandra – på ett helt nytt expanderat sätt – att vara de ni verkligen är. Således kan nåden förstås som ett magiskt möte mellan själar. Varje gång vi närmar oss varandra öppnar vi den inre delen av Anden och tillåter den att flätas ihop graciöst med varandra. När ni är i flödet av denna utvidgade nåd känner ni känslan av glädje och uppfyllelse och detta är ett tecken på att ni är säkra på att lyckas.

Idag har vi fortsatt att ge er rapporter för att förklara vad som utvecklar sig runt om i den här världen. Alla dessa händelser har möjliggjorts av era positiva visioner. Tiden för sådana lyckliga förändringar är nu! Vet, kära ni, att himmelens oräkneliga utbud och oändliga välstånd verkligen är ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för att vara en! Och vara i glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...