Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 16 januari 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 16 januari 2018

 

Selamat Balik! Vi är tillbaka. Dagens händelser är uppmuntrande och fortsätter att förebåda nederlaget för den mörka kabalen. Den är viktigt att förstå vad detta nederlag verkligen skulle innebära. De mörka ryser när de kollapsar i kölvattnet av det oundvikliga nederlaget. Följaktligen är vi extatiska och inser att detta bara är början på många givande händelser som kommer. Vi förstår vad denna process verkligen innebär för er alla som arbetar i Ljuset. Vi förväntar oss, efter att ha initierat vårt nästa utspel, att presentera er länge sökta seger för välstånd och frihet. Vi har nu utformat en särskild strategi för att se till att detta faktiskt genomförs. De mörka kan inte längre förlita sig på makt som huvudbas. Hittills förstår mörkret ännu inte fullt ut vår avsikt. Vi är fast beslutna att nå segern som deras nederlag innebär. Det är inte lätt att återskapa en verklighet som är över 13 tusen år gammal. Vi ber att ni Ljusarbetare håller ut med det tålamod ni hittills har visat. En viktig händelse förväntas inträffa under de kommande veckorna, så var beredd. De mörka inser hur nära slutet det verkligen är.

De mörka fortsätter att pröva alla knep de kan för att fördröja det oundvikliga. De sedan lång tid fördröjda paketen är färdiga för frisläppande. Manövrerna från GF och våra Jordallierade har gjort det möjligt för oss att övervinna vissa hinder. När allt är på plats, var beredda på den plötsliga ankomsten av RV GCR NESARA/GESARA, inklusive resten av ert utlovade välstånd. Ett antal avvikelser i banksystemet är för närvarande till vår fördel. Vi använder deras eget system för att överlista dem. Dessa ”bankregler” gör att det länge utlovade Ljusarbetet faktiskt kan inträffa. Vi förutser klart en störtflod av befriande aktivitet när denna avvikelse löses. Det hemliga kriget i banksystemet ställs till rätta. Denna förändring kommer att resultera i slutet för USA, Inc. och det rättvisa och obestridliga skapandet av republiken USA. Vi förväntar oss att allt detta kommer att utvecklas under de närmaste veckorna. Var beredda att bevittna dessa verkligen extraordinära händelser.

De här utsikterna är att förändra din världs hela verklighet. Vi väntar ivrigt på utarbetandet av våra planer och några hjärteknipande tillkännagivanden. Dessa avslöjanden kommer verkligen att förändra allt. De kommer att låta NESARA realiseras till världen i stort (GESARA). Tiden för er befrielse är nära till hands. När allt är på plats, förväntar vi oss en rad utsändningar för att förtydliga dess betydelse för varje man, kvinna och barn. Inom en månad med Tillkännagivanden, börjar ett mjukt avslöjande. Vi ber om er hjälp att utbilda dem som kommer att vara rädda när de lär sig om vår existens. Upplysning kommer att förändra allt – från religion till vetenskap till historia till teknik.

Vi lever i en tid när kärnvapenhotet kan avaktiveras och uppkomsten av det nya medvetandet utforskas till sin fulla potential. Var inte rädda för nukleära hot, för himlen gjorde dem föråldrade för årtionden sedan. Vi är glada att se att du och din värld har befriats och välkomnats igen, till det Galaktiska samhället.

Hälsningar! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer i medvetande om att er värld nu är i en övergång. Det kaos ni bevittnar är helt enkelt slutet för mörkrets fäste hos er. Låt oss utforska en vision om vad som ligger framför er i er nya verklighet. Vi är här för att stödja denna övergång och för att visa er vad det betyder och hur ni ska navigera förändringarna. Er verklighet genomgår nu ett enormt skifte som går obemärkt förbi för många. Känn hur dessa förändringar påverkar dig dagligen. Använd din urskillning, för de utvecklas snabbt och fortsätter att göra det. Energier arbetar som kan förändra dina uppfattningar om denna verklighet. Anden känner din växande, kärleksfulla natur och ser lyckligt på när dessa skonsamma förändringar förändrar alla delar av dig.

Skapelsen fungerar på många nivåer. Den är subtil och förändrar försiktigt den verklighet som är Du. Det är på dessa minimala nivåer som anden är mest effektiv. Med hjälp av andens verktyg förändrar vi din nuvarande verklighet genom att göra dig mer medveten om världen och om dem som försöker hitta en bättre väg till det oändliga. Att arbeta mellan dessa lager tar fram Andens väg, så att du försiktigt kan flytta dig framåt till ett nytt medvetande. Denna nya form av medvetenhet betonar hur subtilt dessa förändringar påverkar allt.

Andens design är att skapa skönhet och under för de enkla sakerna i livet. Kom ihåg hur anden fungerar för att producera glädje och kärlek, för det är i detta vi kan arbeta mest effektivt. Vi är här för att hjälpa dig på din resa hem. Kalla på oss: vi väntar vänligt på dina önskemål. Detta är ett lagarbete. När vi jobbar tillsammans är vi Segerrika!

Idag diskuterade vi de händelser som snart ska förvandla er värld. Välsigna oss alla, och låt dessa gudomligt påbjudna händelser manifesteras! En tid av under är nära! Vet, kära Ni, att det oräkneliga utbudet och det oändliga välståndet i himlen verkligen är ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Och Var i Glädje!

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...