Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 18 oktober

nidle071112

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

 

Dratzo! Segern för Ljuset växer. Allt på er värld, införandet av det nya finansiella systemet och oupphörliga vågor av välstånd fortsätter. Tillsammans med dessa underbara förändringar kommer utsikten för fred som nästan inte höll på att hända. Under sina sista ögonblick försökte de mörka att starta ett globalt krig, men lyckades ej. Som tur är så förhindrade våra förbindelser och dess jordiska motsvarigheter detta från att hända. Denna ytvärld har också snabbt fört sig i en riktning mot första kontakt. Ni går in i en era där behovet av pengar snabbt kommer att upphöra. Denna process kommer att hjälpas på av teknologier, både era och våra, som kommer att införa en universal processor. Denna underbara enhet kommer att medföra att behovet av jordbruk, tillverkning och användandet av Gaias naturresurser inte längre behövs. På så sätt kommer de globala samhällena att frigöras från behovet av att tillägna en så stor del av sin befolkning för dessa arbetsamma och farliga uppgifter. Gais kan förvänta sig att få se hur en stor del av hennes marker återgår till sina ursprungliga miljöer. Denna process kommer att tillåta för en expansion av grässlätter, sumpmarker och skogar. Fler och fler av era miljöer kommer därför att omarbetas för att tillföra ett antal boningar.

Dessa förändringar kommer att förbättra kvaliteten av luften, låta oceanerna återfå ett sjudande bestånd av fiskar. Vattnet i sjöar och vattendrag kommer också att bli renare. Ni kommer att lära er att använda dessa personliga processorer för att förbereda måltider och byta ut möbler såsom ni önskar. Dessa stora mängder av förändringar kommer att låta era Uppstigna Mästare undervisa er om ert förgångna och förbereda er för vår ankomst. Våra handledare ämnar ta denna nya kunskap och expandera hur ni ser på er själva, både individuellt och kollektivt. Era globala samhällen behöver fullt utarbeta hur de skall operera. Era stora diversitet är ett tillfälle som ger en möjlighet för hur mänskligheten på bästa sätt kan komma överens. Ni kommer sedan att gå in i en övergång till en värld som kan förstå vad dessa förändringar kan uppnå. Detta gör det möjligt för er att se Gaia som en uppdelad värld och låta er introducera Agarterna till denna yttre värld. Detta är i sig självt ett stort steg i rätt riktning. Det betyder att dumheterna som Atlanterna påbörjade och som Anunnaki fortsatte med till slut kan läggas till ro.

Allt detta är en del av en process som påbörjades med mänskligheten vid mitten av 1960 talet. Plötsligt började de unga förstå vad Himlens dekret handlade om. En känsla av en ny medveten födelse blev uppenbar för många av dem. I Amerika fick detta uppvaknande namnet ”En Sommar av Kärlek”. Detta uppvaknade förleddes av det plötsliga införandet av psykedeliska droger från många av de gurus som ledde denna rörelse. Dessa universitetsorienterade missledde framgångsrikt denna rörelse av medvetande och utmynnade i den hemska eran av drogmissbruk. Deras handlande fick medvetandeprocessen att snabbt spåra ur. Det vara enbart de mörka handlingarna av Ankarerna (Ancharans) (till exempel hur er sol nästa blev en nova) som lät oss blanda oss i och hjälpa till med hur denna tillväxt i medvetande sakta tog fart igen. Det var vår intervention som såg till att de mörkas nästa stora plan avleddes – en falsk utomjordisk invasion. Det var detta som skulle leda till en utdragen serie av stora militära aktioner, vilka skulle fullborda ett permanent förslavande av mänskligheten på ytan.

De plötsliga angreppen från dessa aktioner under falsk flagga ledde Himlen till att be oss att påbörja en stor intervention mot de mörkas intentioner. År 1990 skickade vi en stor Vetenskap och Utforskningsflotta (S&E fleet) för att övervaka förskjutningen i medvetande som Himlen just precis hade påbörjat. Som ni kommer ihåg så innehåll de följande 25 åren händelser som vi har beskrivit i många tidigare rapporter. Det blev sedan en kort inlärningskurva. Vi organiserade till slut en del av ett Ljus-team som, genom en stor hängivenhet till dess gudomliga tjänst, kunde sätta stopp för de mörkas stora plan för ert permanenta förslavande. Detta ledde till mörkas sista desperata försök – det Amerikanska valet 2016 and det nästan framgångsrika försöket att utlösa ett hot av atomvapenkrig. Detta stympades naturligtvis av NESARA republikens uttalande. Denna nya enhet kan lugna ned valet och alla försök till kärnvapenkrig. Ni står nu på randen till avslöjanden, vid en tid av stor fred och vid gryningen av ett enormt välstånd! Den gamla verkligheten tynar bort och en ny håller att läggas på plats! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er världs verklighet håller på att transformeras. Vår inledande uppgift här är att välsigna alla som möjliggör födelsen av en era av frihet, fred och välstånd. De som under en så lång tid kontrollerade denna ytvärld håller nu på att isoleras från er. Er själs lång mörka natt är nästan över! Framför er ligger en tid för att uppnå era drömmar och för en lång lista av förbjudna teknologier att komma till dager. Allt detta utförs i ett tillstånd av gudomlig nåd och med ett sant mått av gudomlig barmhärtighet. Vi tackar uppriktigt alla som inför sina heliga visioner för att hjälpa till att göra detta möjligt. Var välsignade och vet i ert hjärtas hjärta att en magnifik verklighet av glädje och firande håller på att bli er! Ni kommer inom kort att få träffa oss lära er mycket om ert ursprung, och er sedan länge bortglömda historia. Vid denna tid så ta ett ögonblick för att tacka Himlen och hennes storslagna instrument i denna värld och andra. Ni närmar er nu en tid av frihet. Låt detta oändliga välstånd påbörjas!

Vi förbereder för att träffa de som Vi, era Uppstigna Mästare, har känt under årtusenden. De är era tidigare kusiner från Lemuria från den inre Jorden vid namn Agarta. Tillsammans med oss har de erbjudit mänskligheten en tillflyktsort från de mörka och försett en plats där helig nåd och barmhärtighet kunde idkas. Vi är också tacksamma att vi alla skall få ett levande hem fullt med uråldriga ritualer som har gett våra hjärtan sann glädje och Kärlek. Här förberedde vi oss för vårt uppdrag att hjälpa er, och här fann vi de som, då det var nödvändigt, kom med oss för att hjälpa oss. Vi välsignar denna kommande nya era för mänskligheten och vet att snart kommer alla att bli förenade i denna yttre världs återgång till fullt medvetande. Sedan, som galaktiska människor, kommer ni att få uppleva förenandet av den Inre och Yttre Jorden. Vid den tiden kommer Himlen att ge oss alla nya gudomliga instruktioner.

Beakta i glädje vad ni har uppnått i Himlens goda namn. Ni stod fast i era visioner och gav all den energi som krävdes för att positivt ändra denna värld. Ert goda arbete belönas nu. Ni frigörs från ert urgamla skuldslaveri och kan sola er i Ljusets evig frihet. Ni kommer att ha förmågan att återfå er hälsa och välmående igen. Ni kommer också att få förmågan att starta er föryngringsprocess. Dessutom kommer ni att få medlen för välstånd, och extraordinära resurser för att uppnå era drömmar. För allt detta välsignar vi er och önskar bara det allra bästa för er. För länge sedan skapades vi av Himlen för lindra de dystra och olycksbådande slag ni dagligen fick av de mörka undersåtarna. Detta uppdrag övergår nu till ett nytt. Vi skall övervaka er process för återgång till att återigen vara Galaktiska Människor. Denna tid kommer att flöda av glädje och sätt för oss att lätt kommunicera med var och en av er! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår älskvärda uppgift. Vi har gett er dessa rapporter för att ge er en bättre förståelse av hur er värld transformeras. Efter att fått en glimt av vår nya värld så njut utav vad som håller på att bryta ut runt omkring er! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...