Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 8 december

 

nidle071112

4 Ik, 5 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje) En operation som skall ge er en ny värld slutförs nu. Under årtusenden har er ytvärld begränsats i sina uppfattningar utan kärnlögner och otrolig falskhet. Ni står till sist vid randen av en mycket annorlunda verklighet, i vilken ni omges av sanning och nytt regeringsskick hängivet åt ert välmående. Detta är inte något ni är vana vid. Snarare så förväntar ni er att ni får lögner, luras eller helt enkelt bedras. Under de senaste veckorna har en ny värld byggts upp. Denna värld är mer än en gåva för dessa Helger; det kommer att bli en värld i vilken ni kan glädja er. Denna värld finns, men har inte än manifesterats inför er. Ni ser för närvarande hur det manifestera inför er. De mörka är besegrade, men inte än isolerade från er. En slutlig uppsättning av händelser behöver inträffa innan denna högsta önskvärda händelse sker. Denna verklighet överförs sakta och när detta är fullbordat så kommer vissa mycket klara tecken att uppstå inför er. Till dess så var både i vetskap om och säkra på denna stora förändring i er verklighet.

För länge sedan utfärdade Himlen att detta ögonblick i er historia skulle infalla. Vi är här för att hjälpa att implementera de ting som kommer att göra detta fullbordat. Himlen har gett instruktioner om hur denna underbara present skall visa upp sig. Tecken på dessa många förändringar finns redan i luften. Vi har sett då era många Ljusgrupper, alltför sakta för oss, har förberett er verklighet för detta stora skifte. Vi tycker att de har varit alltför milda med att isolera Anunnakis undersåtar från er. Denna process gjordes med sammetshandskar, men en mer kraftfull inställning behövdes. Vi tillsammans med de urgamla familjerna, utvalda kungligheter och deras hemliga samfunds godkännande ämnade snabbt göra oss av med dem genom att skicka dem till en speciell serie av alternativa verkligheter. Denna process var ämnad att tillåta upplysta själar att snabbt gå vidare med leveranser och utbildning som behövs för att ge er era välsignelser. Istället inträffade detta nuvarande moras.

Då dessa olika svårigheter reder ut sig så blir det allt mer uppenbart att denna övergångsperiod kan ta länge tid innan den startar upp, men vi har observerat hur snabbt ni adapterar er till nya verkligheter när de i sanning manifesterar. Som ett folk är ni högst motståndskraftiga. Det är de som outplånligt har blivit en del av någon kulturell verklighet som är mest ovilliga att förändras. Vi fortsätter därför att övervaka vad som händer och önskar att vi hade en viktigare roll i denna ganska utdragna process. I nuläget så är alla större transfereringar av fonder utförda utav våra jordisk allierade. Denna process var i sig självt mycket utdragen. I vår uppfattning så var säkerheten som man insisterade på högre och bortom alla krav. I vilket fall som helst så skedde det, och nästa steg är leveranser. De som är involverade i denna process är återigen alltför timida för deras eget bästa! Trots detta så förväntar vi oss att det skall ske ganska snabbt. Denna procedur kommer bara att bli starten av händelser som för evigt kommer att förändra er verklighet.

Processen når nu en punkt då de första av många händelser som ni länge har väntat på kan ske. Denna process har påskyndats då var och en av er har börjat tänka kollektivt. Denna förenade ansträngning håller nu på att belönas. Den första delen av en massiv leverans är redo. Vad som återstår är den saktfärdiga uppsåtligheten hos de som styr. Medan allt detta händer pågår de sista framstötarna från de mörkas undersåtar. Ny Året utlovar att bli ett under vilket en hel mängd av sedan länge utlovade löften till sist kan infrias. Leveransen av de första tingen ser ut att hända innan er Jul. Se denna uppsjö av aktiviteter som ett tecken på att några i sanning fantastiska händelser ligger inom en nära horisont. Vig gör redo en serie av ting som enbart är de första sakerna i vårt ”godispaket”. Vår intention är att se hur nya regeringsskick sätta på plats och slutet på ett långt och ondskefullt UFO mörkande. Det är dags att ni får det berättat för er om vår existens och vår välvillighet: Den långa länken mellan oss behöver fritt avslöjas.

Välsignelser och Nåd! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara ting sker nu? Fonderna från både förvaltningsfonderna och de urgamla familjerna frisläpps och skickas till sina destinationer. Vi välsignar och skickar halleluja till alla involverade. De mörka kanske försöker, som de alltid gör, att sätta krokben för dessa planer. Dessa pengar är dock bara början av en våg av fonder som kommer att överskölja denna värld med Himlens välsignelser! Då ni får dessa fonder så räkna era välsignelser och använd sedan er nåd för att hjälpa era familjer, vänner och andra. Använd dessa fonder för att infria era käraste drömmar och likväl låta andra börja infria sina. Denna underbara period inkluderar Jul och Ny År. Den inkluderar också nya regeringsskick och en ny verklighet fylld med glädje, välstånd och framförallt er frihet. Detta kommer att bli en högst underbar tid för att tacka Himlen och tacka all för dessa högst underbara gåvor!

Runt om denna glob blir det en återuppståndelse av spirituella energier vid slutet av året. Dessa energier bidrar till den positiva accelerationen av dessa mål som Himlen har satt för denna tid. Ni vet att vid denna tid på året så förflyttar vi Mästare oss till ett antal heliga platser runt om i världen, såsom Mount Shasta och de heliga dalarna i Himalayabergen för att be, för att projicera och för att fira denna nya verklighet som nu tar form. Denna gudomliga energi höjer ert medvetande och låter en ny era av ljus och kärlek att lägga sig på Gaia. Vi ber er att ta in dessa i sanning gudomliga energier and använda er inre grace för att höja upp denna värld. Kom samman för att lovorda och fira Himlens under, då denna nya välmående ålder blir en verklighet! Låt oss komma samman såsom Ett! Låta oss acceptera våra gudomliga gåvor och barmhärtigt sprida dem runt världen!

För många tusen år sedan befann vi oss alla i hårkorset av ett stort dilemma. De mörka hade öppet börja utmana Himlen. Deras vidriga plan försenades först och fördrevs sedan av våra Himmelska administratörer. Vi följde de storslagna instruktionerna från dessa våra heliga himmelska värdar och utvecklade ett sätt för att sprida nåd till ett stort antal av våra förfäder. De hemska undersåtarna till Anunnaki förhindrades sakta från deras design att kräva total underlydnad. Nu står vi på själva randen till Seger! Vi välsignar och tackar Himlen barmhärtigt för dess arbete. Förbli positiva och förena er med oss i den sista biten av manifestationen av denna stora vision som Gaia gav oss för så länge sedan. Tiden har kommit för att inåt ropa med stor iver hur fulla av kärlek och Ljus vi är för de både i Himlen och på Jorden som gör oss så triumferande. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår veckoliga rapport. Mycket gott händer nu över hela denna glob. En stor rörelse som kommer att leda till seger har börjat. Släng av er era olika frustreringar och gläds. Saker och ting händer nu som kommer att göra slutet av året glädjerikt! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...