Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 2 oktober, 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

2 oktober, 2018

Selamat Jalwa! – Var i Rättfärdighet!

Allting är som förut. Medan den mörka kabalen envisas med att vara sitt vanliga arroganta själv, så framskrider vi dynamiskt i att hjälpa våra allierade på Jorden med att hålla sig långt före kabalen. Deras dagar är räknade och de är smärtsamt medvetna om det. I och med att våra allierade på Jorden fortsätter med att genomföra nästa steg i våra strategier, vilka befinner sig i ständig utveckling, så är segern garanterad. Dessa handlingsplaner är oerhört komplexa och inkluderar en myriad med variabler. Kom ihåg att detta är ett globalt åtagande. Vi uppmärksammar att tiden för att nedmontera den rådande maktstrukturen håller på att utarma ert tålamod. Vi ber om er fortsatta uthållighet och tillit, medan dessa gemensamma tidtabeller pågår. De kommer att manifesteras i sin rätta gudomliga tid. Känn er övertygade och acceptera nådigt att de tider närmar sig då era välsignelser ska ta vid. Var förberedda på att använda er av det överflöd som har utlovats er, till att förverkliga alla era drömmar.

Hela processen av att förändra hela detta planetariska samhälle har blivit mycket mer komplicerat än vad man först förväntade sig. Er värld uppfattades av Anunnakis till en början såsom en sfär som var ytterst övertygad om oövervinnligheten hos dem som hade makten. Sålunda såg den nuvarande besättningen av gunstlingar sig själva som Varelser kapabla till att övervinna allt som skulle kunna minska eller avsluta deras grepp över makten. En föraktfull uppsättning centrala övertygelser hade etsats djupt in i mänsklighetens psyke. En av många orsaker med vilken vi har haft så svårt att stötta våra partners i Ljuset, var självaste framhärdandet av dessa vansinniga koncept. Men nu, dag för dag, viker dessa övertygelser undan, i och med att Himlen utstrålar explosioner av positiva och medvetandehöjande energier mot mänskligheten. Vi har iakttagit när våra jordiska partners segerrikt har transformerat den negativa ideologin, medan de har satt igång med en följd större arresteringar bland globala kacklande sykofanter. Avsikten med denna operation är att säkerställa att välståndet omedelbart ska leda till GESARA för er alltsedan länge lidande värld. Steg för steg, samt oundvikligen, håller detta faktiskt på att förverkligas!

När ni betraktar er planet, så kan ni se hur dessa förändringar äger rum. Den verkliga sanningen är att denna er värld inte längre kan fungera så som den tidigare har gjort. Överallt råder ett uppenbart och desperat behov av förändring. Vattenkrisen är en av de mest uppenbara. Största delen av er värld saknar en fullständigt säker tillgång till vatten. Resurserna för att tillhandahålla detta finns, men är hittills otillgängliga, på grund av politik och skenbara kostnader. Välsignelserna kommer att ges och detta bemäktigar er till att få använda er av tillgångarna till att lösa den monstruösa humanitära krisen. Detta är en av många infrastruktur-problem som kommer att lösas; många andra, såsom vägar, broar och återställandet av krigshärjade länder, kräver barmhärtighet, mod och högteknologiskt tänkande. Vi vet att en hel del människor står redo och är ivriga att få visa på de lösningar som behövs för att uppnå framgång. Det är en fråga om att tillhandahålla en stabil grund för alla, genom att tillhandahålla tillräckligt med föda för att för evigt utplåna all svält.

Förändringar på ytan påverkar också Moder Jords inre riken. Till och med Centralsolen, er planets kristallkärna, håller på att hettas upp. Denna energiökning sker i förberedelse för Gaias kommande steg till fullt medvetande. Dessa förändringar i Jordens kristallina kärna återspeglas i ekologiska förändringar som äger rum på många platser i den Inre Jorden; dessa blir omhändertagna av den Styrande Rådförsamlingen och Agarthas folk. Man tog ett beslut att höja frekvensen i sina ritualer och sända specialiserade team med vetenskapsmän till Gaias yta, vilka skulle kunna föreslå mer lyckade lösningar. Era supportrar i Agartha och era heliga hemliga associerade står på alerten och är utrustade för att inleda en sekvens av händelser som kommer att resultera i en seger för Ljuset. Himlen välsignar alla som stöttar Gaias transformation; samt alla som outtröttligt har arbetat för att etablera ett finansierande nätverk, grunden för ett nytt finansiellt system, omvärderade valutor över hela världen samt, mest av allt, ett globalt nätverk för civilrätt. Dessa olika ramverk finns nu sammansvetsade på plats, för att transformera och Lysa upp er mörka och förvrängda verklighet. Låt aldrig de tidigare fördröjningarna förminska och verka nedslående på er vision om en ny och helig sfär för hela mänskligheten. Det slutliga firandet börjar bli synligt! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med stora välsignelser! Vi iakttar när var och en av er växer i medvetande och på ett graciöst sätt använder era nya färdigheter till att hjälpa få igång processen för att den ska framskrida i riktning mot er slutliga frihet. Nu får ni observera när många som för er är okända, reser sig upp och unisont hjälper Gaia och denna ”globala by” där ni vistas, till att transformeras samt tillsammans skapa en fantastisk ny verklighet. Det här är den verklighet som ska välkomna er utvidgade familj. Kom alltid ihåg att allt detta är en Gudomlig välsignelse. Vi tackar dem som har varit modiga och har magnifika förmågor och som har gjort detta möjligt. Vi tackar även var och en av er som alltsedan långt tillbaka har upprätthållit denna vision och frisläppt era generösa energier till att läggas till allt som vi gör.

Detta åtagande har tagit åtskilliga millennier att utveckla. Ni och era efterkommande kommer att glädjefyllt få skörda dess synnerligen utsökta frukter. Var ständigt tacksamma gentemot Himlen och stå redo att prisa alla som har rest långtifrån för att bistå er av denna heliga anledning. I egenskap av Mästare, välsignar vi på djupet detta uppdrag och är fullt medvetna om att denna synnerligen betydelsefulla förändring kommer att bli himmelskt fridfull. Den kommer att bli gryningen för ett större skifte, som ska signalera slutet på kabalens styre. Ni kommer att introduceras till ett rent och transparent styre! Detta är en ny era av pånyttfödelse och oöverträffad glädje över hur Himlen transformerar er verklighet.

Vibrerande andliga energier kommer att finnas tillgängliga för att ändra på er befintliga verklighet och förbereda er för era kristallina Ljuskamrar. Deras specifika levande Ljus kommer att återställa er till det som Atlanterna stal av er. Ni kommer att utvidga den stora samlingen Mästare och slutföra det arbete som för länge sen påbörjades i det forna Lemurien. Ni kommer att få bevittna återfödelsen av denna solstjärnas nation och få använda era överlägsna nya krafter till att i hög grad intensifiera de meditationer och böner som vi dagligen utför som stöd för Gaia och hennes systervärldar. Vår Sol innehåller en mäktig Spirit som välkomnar er i glädje till denna nya sfär. Det mörker under vilket ni har levt har tjänat ett syfte. Ni ska använda dess erhållna visdom, mycket så som vi har gjort, till att överföra Ljusets kraft till Universums alla hörn. I egenskap av varelser i Gudomlig tjänst, väntar vi med glädje på vad Himlen önskar. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag framskrider vi med vårt meddelande om vad som vecklar ut sig överallt runtomkring er. Er verklighet håller på att skifta, den förbereder sig själv för att bli transformerad av Ljuset. Under loppet av denna process blir ni förberedda för att få träffa era andliga familjer samt era rymdfamiljer. Ni kommer då att förmå bli fullt medvetna Varelser av Ljus! Var medvetna, Kära Ni, om att Himlens oräkneliga Förråd och aldrig sinande Överflöd verkligen tillhör er! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! /Siriska för Var Ett! och Var i Glädje!

The Galactic Federation via Sheldan Nidle, October 2nd, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...