Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 29 augusti, 2017

9 Cib, 14 Uo, 1 Ik

Selamat Jalwa! Fonderna närmar sig nu! En mängd olika valutor görs redo för att göra var och en i de olika programmen rika, hälsosamma och kloka! Det har tagit en lång tid för oss att övervinna letargin som har försenat dessa program. Allt är på plats för att visa er att den långa väntan är berättigad och till slut så kan ni njuta av de underbara frukterna från ert arbete. Så som har sagts tidigare – det bästa har inte kommit än! Välstånd är vad ni har väntat på, så välkomna RV and dess globala följeslagare – det guldbackade GCR.

Då ni ser på denna process så vet att en kamp med starkt motstånd har pågått under de senaste veckorna, vilket nu har låtit alla de återstående frågorna att bli lösta. Tack Himlen och dess många allierade för deras magnifika bidrag. Som ett resultat kan ni se början på flödet som är ämnade att sätta stopp för detta långa olagliga styre av fiat finanser. Välkomna det som kommer att avsluta Federal Reserve Bank and dess naturliga följd – USA Bolaget! Förbered er att till slut välkomna omvärderingen and dess tvilling NESARA Republiken. Vi håller i minnet att allt detta har tagit alldeles för lång tid för att till sist manifestera.

Vi noterar att dessa långa förseningar och andra illgärningar kom sig från de sista desperata skurkstrecken från den gamla ordningen och dess många kriminella allianser. Dessa karaktärer är alltför smart för deras eget bästa och behöver sättas i en flyktsäkert anläggning. De kommer att separeras från er och vid rätt tid få lämplig bestraffning. NI kan därför njuta av vad vi har planerat för dem.

Vad ni verkligen behöver är att ta ”tjuren vid hornen” och gå framåt i glädje. Nivån av fonder kommer att långt överskrida vad helst ni kan tänka er. Vi väntar i glädje på att se hur ni använder dessa stora rikedomar för att förbättra och förstärka livsstilen som ni är vana vid. Detta nya rike skapas för att förbereda medlen för oss och, vid rätt tid, att visa upp oss inför er. Våra mentorer är mer än redo att gå med er utmed vägen mot fullt medvetande och för att introducera er till den ljusa värld som Himlen så nådigt har satt upp för er! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Den underliga motviljan som de mörka har kokat ihop fortsätter. Vi förväntar oss helt och fullt att Himlen har en stor överraskning för dem alla. Det anses som ”dålig stil” att ytterligare försena välståndet som tillhör er alla. Tiden har därför kommit för att dessa magiska summor tas från dem av ett gudomligt team som vi har satt samman med Himlens välsignelse. Vi kommer att åberopa ett speciellt meddelande som till sist kommer att sätta för dessa tvivelaktiga vanföreställningar. Det är denna handling som är högst redo att sätta stopp för de senaste uppsättningarna av bedrägliga plojer.

De olika visionerna som Himlen föredrar innefattar sätt för att lösa en mängd olika katastrofer. Resultatet av dessa visioner är att låta dessa skurkar få sin rätta efterrätt. Dessa många utvecklingar behöver ske gudomligt och med klass. De mörka inser inte helt vad de verkligen har som motståndare. Era visioner får högt anseende. Denna heliga process kommer nu att ge utdelning för alla. De olika formerna av detta paket behöver avtäckas och de som är ansvariga för dess försening förvisas till en lämplig plats för deras fängslande.

I detta avseende kommer de att få en speciell överraskning, som nämnts tidigare. Vi kommer att vara hemligfulla då det gäller vad vi kommer att använda. Ni har alla tålmodigt väntat. Ni förtjänar därför ett korrekt agerande som lätt kan låta er få en högst välförtjänt triumf. Himlen avser nu att ge er detta och frigöra fonderna från greppet hos de som olagligt förnekar er tillgång till dem. Vi ber er bara att vara lugna och avstå från att bli frustrerade. Hjälp är på väg.

Vi har övervakat allt detta med beslutsamhet i våra hjärtan för att ni skall få vad Himlen så innerligt önskar ni skall få. Det nuvarande dödläget kommer att brytas och de som är ansvariga kommer att sättas i fängelse. När detta sker vid rätt tidpunkt kommer detta rike att snabbt förändras. En alternativ och sedan länge utlovat värld kommer plötsligt att visa upp sig. De gamla sätten kan inte längre få vara kvar. Istället kommer nya att fult manifesteras. Håll denna heliga vision i era hjärtan och se sedan vad som står redo att ske. Vi kom inte hit för att misslyckas, utan för en underbar framgång!

Idag har vi fortsatt att rapportera vad som händer runt om på denna högst vackra värld och ädla klot. För länge sedan gav Himlen en hel serie av speciella löften till er. Nu ämnar Himlen infria dessa gudomliga uttalanden! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...