DEN GAMLA FREKVENSEN BLIR OUTHÄRDLIG, 20 december, 2023

DEN GAMLA FREKVENSEN BLIR OUTHÄRDLIG
2023-12-20
Älskade ni!
Det finns ingen anledning att säga så mycket, då det bara skulle räcka med att tänka till, och var och en kan förstå varför det finns så mycket obehag i dessa rådande tider. En blandning av konstiga och inte alltid begripliga sensationer förekommer varje dag.
Gungorna har aldrig svängt så mycket som nu. Även om de flesta av er kan nå högre frekvenser, eftersom medvetandet har expanderat enormt, så är det fortfarande svårt att bibehålla högre vibrationer länge.
Vi har upprepat informationen med att två tidslinjer nu styr slutet på den Planetariska Transitionen. En kommer att följa frekvensen av den Nya Jorden, och den andra kommer att ta med sig alla själar som fortfarande insisterar på att bibehålla frekvensen för den tredje dimensionen.
Den Nya Jorden kommer att hysa själar som redan nu höjer frekvensen, eftersom de kommer att kliva ur den existerande vibrationen på den Gamla Jorden, och kommer i allt högre grad att kunna bibehålla en vibration som är förenlig med denna process, vilket är vad som definierar uppstigningen som det har talats om så mycket här. Och Tidslinjen som tar själarna dit, rör sig längre och längre bort från den andra som går åt motsatt håll.
Själarna som är anpassade till tidslinjen som leder till eller en annan Planet av Prövning och Gottgörelse, känner också chocken orsakad av skillnaden i frekvens mellan de två. Ljuset som redan kan kännas på den andra linjen bländar fortfarande ögonen på de som inte är anpassade till den, eftersom de fortfarande föredrar mörkret i sina medvetanden.
Många undrar varför det är så svårt att leva tillsammans nuförtiden. Detta har redan berättats här i texter sedan 2016 och 2017. Det som definierar vilken tidslinje som kommer att följas är deras frekvens, det vill säga deras etiska och moraliska medvetande. Det är omöjligt att välja fel.
Även om de två tidslinjerna går åt motsatt håll så utgick de från samma plats, och det dröjer fortfarande innan de flyttar isär permanent. Eftersom frekvensen också är den motsatta så finns det en friktion i strömningen, på grund av samspelet mellan båda. Men när de befinner sig på ett visst avstånd upphör det elektromagnetiska fältet att agera med varandra.
Detta nödvändiga avstånd borde inte ta många år, även om det som vi alltid säger, finns själar som fortfarande är vid utgångspunkten och därför blandas med varandra, och det finns också själar längst fram på varje linje, som inte längre samverkar i sina vibrationsfält. Detta förklarar varför så många människor inte längre är en del av ditt liv.
Kom ihåg att många nya människor också kommer in i ditt liv. De knyts samman genom samstämmigheten i frekvens, så uppenbarligen kommer det senare inte att finnas en själ med den andra frekvensen nära dig. När alla är ombord på sitt tåg, kommer störningen mellan de två fälten som nämnts här att avslutas.
Tills dess kommer det fortfarande finnas en och annan i denna vibrationella interaktion. Det här är anledningen till att det gör dig så obekväm då vissa människor finns omkring dig så att du inte ens vill umgås med dem, men deras handlingar träffar dig ändå på något sätt. För de i den nya frekvensen blir det faktiskt allt mer outhärdligt att associera med vibrationer från den andra tidslinjen som driver iväg.
Men man måste förstå, att på samma sätt så kommer själarna på väg i motsatt riktning mot den Nya Jorden, inte heller att kunna stå emot de högre energierna som kommer från de som kommer att göra uppstigningen. Det har sagts här många gånger, att de som är bekväma i skuggorna, står inte ut med Ljuset. Och om du intensifierar ditt ljus, så orsakar du dem uppenbarligen obehag. Då kan vi förstå att det obekväma upplevs på båda sidor.
Detta motiverar den intolerans som verkar öka för varje dag. Att leva med vissa människor eller vissa situationer, kan orsaka konflikter vilket är så vanligt nuförtiden. De som kommer att stanna längre i världarna av prövning och gottgörelse är ännu inte medvetna om det, och kan inte förstå vad som händer. Men ni som är i frekvensen som leder till den Nya Jorden, har ert medvetande redo för att åtminstone förstå hela denna rörelse.
Och därför så krävs också fler handlingar av dig, mest för att acceptera denna nödvändiga verklighet med skiftet av själar i denna planetariska skola. För om du inte förstår detta så kommer du att försena avgången med detta tåg till den femte dimensionen. Varje gång du hamnar i ett gräl eller fastnar i situationer med de som fortfarande vibrerar i den gamla frekvensen, så stannar du längre på plattformen till uppstigning, och agerar med ditt motsatta energifält.
Denna försening är inte bra för någon. Så ta tag i ögonblicket och slösa inte bort mer av din dyrbara tid. Frigör dig från kedjorna och gammal tro. Tänk på att inte alla i ditt liv kommer att gå ombord på samma tåg som du. I framtiden blir det en återförening mellan de själar som fanns här, men att separationen av vetet och agnarna är nödvändig, för att kunna genomföra denna stora planetariska cykel. Förstå, acceptera och släpp taget, är ett rekommenderat förfarande från och med nu. Hur länge du stannar i bekvämlighetszonen är alltid ditt val.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *